จังหวัดภูเก็ตในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2548 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 2 เขตเลือกตั้ง[1] เท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี พ.ศ. 2544 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

จังหวัดภูเก็ตในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548

← พ.ศ. 2544 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 (โมฆะ) →

2 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ผู้ใช้สิทธิ78.86%
  First party Second party
 
พรรค ประชาธิปัตย์ ไทยรักไทย
ที่นั่งก่อนหน้า 2 0
ที่นั่งที่ชนะ 2 0
ที่นั่งเปลี่ยน Steady0 Steady0
คะแนนเสียง 86,690 53,100
% 59.56 36.48

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

ทักษิณ ชินวัตร
ไทยรักไทย

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

ทักษิณ ชินวัตร
ไทยรักไทย

ภาพรวม

แก้

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (รวมทั้งจังหวัดภูเก็ต)

แก้
พรรค คะแนนเสียง
จน. % +/–
ประชาธิปัตย์ 86,690 59.96%
ไทยรักไทย 53,100 36.48%
อื่น ๆ 5,755 3.55%
ผลรวม 145,545 100.00%
คะแนนเสียง
ประชาธิปัตย์
  
59.96%
ไทยรักไทย
  
36.48%
อื่น ๆ
  
3.55%

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (รายเขตเลือกตั้ง)

แก้

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (รวมทั้งจังหวัดภูเก็ต)

แก้

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (รายเขตเลือกตั้ง)

แก้

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ

แก้
e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จังหวัดภูเก็ต
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
ชาติไทย (1) 1,306 0.90
กิจสังคม (2) 89 0.06
พัฒนาชาติไทย (3) 210 0.14
ประชาธิปัตย์ (4) 86,690 59.96
ประชาชนไทย (5) 138 0.10
คนขอปลดหนี้ (6) 326 0.22
ธรรมชาติไทย (7) 69 0.05
แผ่นดินไทย (8) 108 0.07
ไทยรักไทย (9) 53,100 36.48
ความหวังใหม่ (10) 100 0.07
มหาชน (11) 549 0.38
ประชากรไทย (12) 59 0.04
ไทยช่วยไทย (13) 123 0.09
แรงงาน (14) 965 0.66
ชาติประชาธิปไตย (15) 1,071 0.74
กสิกรไทย (16) 37 0.03
ทางเลือกที่สาม (17) 35 0.02
รักษ์ถิ่นไทย (18) 43 0.03
พลังเกษตรกร (19) 438 0.30
พลังประชาชน (20) 89 0.06
บัตรดี 145,545 94.87
บัตรเสีย 4,515 2.94
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,351 2.18
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 153,411 78.86
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 194,541 100.00

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต

แก้

เขต 1เขต 2

สัญลักษณ์และความหมาย
* ส.ส.ระบบเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
** ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
ผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
( ) หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขต 1

แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยอำเภอเมืองภูเก็ต (ยกเว้นตำบลรัษฎาและตำบลเกาะแก้ว)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดภูเก็ต
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ สุวิทย์ เสงี่ยมกุล (4)* 45,111 65.75
ไทยรักไทย ศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ (9) 23,503 34.25
ผลรวม 68,614 100.00
บัตรดี 68,614 92.27
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,743 3.69
บัตรเสีย 3,002 4.04
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 74,359 80.49
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 92,388 100.00
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

เขต 2

แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วยอำเภอกะทู้, อำเภอถลาง และอำเภอเมืองภูเก็ต (เฉพาะตำบลรัษฎาและตำบลเกาะแก้ว)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดภูเก็ต
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ เฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ (4)* 43,295 61.40
ไทยรักไทย วิสุทธ์ สันติกุล (9) 27,222 38.60
ผลรวม 70,517 100.00
บัตรดี 70,517 89.20
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 4,175 5.28
บัตรเสีย 4,360 5.52
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 79,052 77.39
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 102,153 100.00
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

อ้างอิง

แก้
  1. คณะกรรมการการเลือกตั้ง. "ข้อมูล สถิติ และผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2548" (PDF). คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2020-06-03. สืบค้นเมื่อ 29 พฤษภาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้