จังหวัดพังงาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพังงา พ.ศ. 2548 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 2 เขตเลือกตั้ง[1] เท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี พ.ศ. 2544 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

จังหวัดพังงาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548

← พ.ศ. 2544 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 (โมฆะ) →

2 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ผู้ใช้สิทธิ79.92%
  First party Second party
 
พรรค ประชาธิปัตย์ ไทยรักไทย
ที่นั่งก่อนหน้า 2 0
ที่นั่งที่ชนะ 1 1
ที่นั่งเปลี่ยน ลดลง1 เพิ่มขึ้น1
คะแนนเสียง 83,923 40,589
% 63.78 30.85

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

ทักษิณ ชินวัตร
ไทยรักไทย

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

ทักษิณ ชินวัตร
ไทยรักไทย

ภาพรวม แก้

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (รวมทั้งจังหวัดพังงา) แก้

พรรค คะแนนเสียง
จน. % +/–
ประชาธิปัตย์ 83,923 63.78%
ไทยรักไทย 40,589 30.85%
อื่น ๆ 7,076 5.38%
ผลรวม 131,588 100.00%
คะแนนเสียง
ประชาธิปัตย์
  
63.78%
ไทยรักไทย
  
30.85%
อื่น ๆ
  
5.38%

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (รายเขตเลือกตั้ง) แก้

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (รวมทั้งจังหวัดพังงา) แก้

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (รายเขตเลือกตั้ง) แก้

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ แก้

e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จังหวัดพังงา
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
ชาติไทย (1) 1,121 0.85
กิจสังคม (2) 228 0.17
พัฒนาชาติไทย (3) 284 0.22
ประชาธิปัตย์ (4) 83,923 63.78
ประชาชนไทย (5) 184 0.14
คนขอปลดหนี้ (6) 316 0.24
ธรรมชาติไทย (7) 87 0.07
แผ่นดินไทย (8) 138 0.11
ไทยรักไทย (9) 40,589 30.85
ความหวังใหม่ (10) 66 0.05
มหาชน (11) 457 0.35
ประชากรไทย (12) 86 0.07
ไทยช่วยไทย (13) 148 0.11
แรงงาน (14) 1,951 1.48
ชาติประชาธิปไตย (15) 1,187 0.90
กสิกรไทย (16) 43 0.03
ทางเลือกที่สาม (17) 43 0.03
รักษ์ถิ่นไทย (18) 53 0.04
พลังเกษตรกร (19) 603 0.46
พลังประชาชน (20) 81 0.06
บัตรดี 131,588 96.12
บัตรเสีย 3,781 2.76
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,535 1.12
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 136,904 79.92
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 171,301 100.00

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต แก้

เขต 1เขต 2

สัญลักษณ์และความหมาย
* ส.ส.ระบบเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
** ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
ผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
( ) หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขต 1 แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย อำเภอเมืองพังงา, อำเภอตะกั่วทุ่ง, อำเภอทับปุด และอำเภอเกาะยาว

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดพังงา
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ กันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์ (4) * 47,798 75.99
ไทยรักไทย ปราโมทย์ แหล่ทองคำ (9) 14,210 22.59
ชาติไทย ธำรงณ์ศักดิ์ บุญรักษ์ (1) 891 1.42
ผลรวม 62,899 100.00
บัตรดี 62,899 94.15
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,009 1.51
บัตรเสีย 2,900 4.34
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 66,808 81.15
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 82,324 100.00
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

เขต 2 แก้

เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย อำเภอท้ายเหมือง อำเภอตะกั่วป่า อำเภอกะปง และอำเภอคุระบุรี

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดพังงา
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย กฤษ ศรีฟ้า (9) 33,494 51.96
ประชาธิปัตย์ จุฤทธิ์ ลักษณวิศิษฎ์ (4) * 30,961 48.04
ผลรวม 64,455 100.00
บัตรดี 64,455 91.95
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,863 2.66
บัตรเสีย 3,779 5.39
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 70,097 78.78
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 88,977 100.00
ไทยรักไทย ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

อ้างอิง แก้

  1. คณะกรรมการการเลือกตั้ง. "ข้อมูล สถิติ และผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2548" (PDF). คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2020-06-03. สืบค้นเมื่อ 29 พฤษภาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)

แหล่งข้อมูลอื่น แก้