จังหวัดปทุมธานีในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2554 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 6 เขตเลือกตั้ง[1] จำนวนที่นั่งเท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี 2550 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

จังหวัดปทุมธานีในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554

← พ.ศ. 2550 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2557 (โมฆะ)
พ.ศ. 2562 →

6 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ผู้ใช้สิทธิ76.97%
  First party Second party Third party
 
พรรค เพื่อไทย ประชาธิปัตย์ ประชาราช
ที่นั่งก่อนหน้า 5 0 1
ที่นั่งที่ชนะ 6 0 0
ที่นั่งเปลี่ยน เพิ่มขึ้น1 Steady0 ลดลง1
คะแนนเสียง 277,583 164,053 ไม่ลงเลือกตั้ง
% 51.93 30.69 ไม่ลงเลือกตั้ง

ผลการเลือกตั้งตามเขตการเลือกตั้ง

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ประชาธิปัตย์

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
เพื่อไทย

ภาพรวม

แก้

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (รวมทั้งจังหวัดปทุมธานี)

แก้
พรรค คะแนนเสียง
จน. % +/–
เพื่อไทย 277,583 51.93%  4.64%
ประชาธิปัตย์ 164,053 30.69%  9.47%
อื่น ๆ 92,886 17.38%  4.83%
ผลรวม 534,522 100.00%
  • คะแนนเลือกตั้งบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย เปรียบเทียบจากคะแนนเลือกตั้งแบบสัดส่วนของ พรรคพลังประชาชน
คะแนนเสียง
เพื่อไทย
  
51.93%
ประชาธิปัตย์
  
30.69%
อื่น ๆ
  
17.38%

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (รายเขตเลือกตั้ง)

แก้
เขตการเลือกตั้ง เพื่อไทย ประชาธิปัตย์ อื่น ๆ ผลรวม ผลการเลือก ส.ส.แบ่งเขต
คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง %
เขต 1 48,485 50.16% 32,805 33.94% 15,367 15.90% 96,657 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 2 47,751 48.10% 31,098 31.32% 20,434 20.58% 99,283 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 3 45,505 55.34% 21,862 26.59% 14,867 18.08% 82,234 100.00% เพื่อไทย ได้ที่นั่ง
เขต 4 37,939 49.19% 25,484 33.04% 13,708 17.77% 77,131 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 5 49,918 51.88% 32,549 33.83% 13,760 14.30% 96,227 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 6 47,985 57.76% 20,255 24.38% 14,840 17.86% 83,080 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
ผลรวม 277,583 51.93% 164,053 30.69% 92,886 17.38% 534,522 100.00%

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (รวมทั้งจังหวัดปทุมธานี)

แก้
พรรค จำนวน
ผู้สมัคร
คะแนนเสียง ที่นั่ง
จน. % จน. +/– %
เพื่อไทย 6 256,053 49.99% 6  1 100.00%
ประชาธิปัตย์ 6 144,213 28.16% 0   0.00%
ภูมิใจไทย 6 104,394 20.38% 0   0.00%
ประชาราช  1 0.00%
อื่น ๆ 16 7,558 1.48% 0   0.00%
ผลรวม 34 512,218 100.00% 6 100.00%
คะแนนเสียง
เพื่อไทย
  
49.99%
ประชาธิปัตย์
  
28.16%
ภูมิใจไทย
  
20.38%
อื่น ๆ
  
1.48%
ที่นั่ง
เพื่อไทย
  
100.00%

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (รายเขตเลือกตั้ง)

แก้
เขตการเลือกตั้ง เพื่อไทย ประชาธิปัตย์ ภูมิใจไทย อื่น ๆ ผลรวม ผลการเลือกตั้ง
คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง %
เขต 1 49,151 54.29% 33,857 37.39% 6,510 7.19% 1,022 1.13% 90,540 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 2 42,258 43.49% 23,037 23.71% 31,337 32.25% 525 0.55% 97,157 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 3 37,023 46.69% 17,495 22.06% 24,093 30.39% 679 0.86% 79,290 100.00% เพื่อไทย ได้ที่นั่ง
เขต 4 36,374 49.24% 21,970 29.74% 11,441 15.49% 4,090 5.53% 73,875 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 5 49,524 54.65% 34,221 37.76% 6,088 6.72% 795 0.88% 90,628 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 6 41,723 51.68% 13,633 16.89% 24,925 30.88% 447 0.55% 80,728 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
ผลรวม 256,053 49.99% 144,213 28.16% 104,394 20.38% 7,558 1.48% 512,218 100.00%

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ

แก้
e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จังหวัดปทุมธานี
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
เพื่อไทย (1) 277,583 51.93
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน (2) 1,320 0.25
ประชาธิปไตยใหม่ (3) 1,531 0.29
ประชากรไทย (4) 567 0.11
รักประเทศไทย (5) 32,167 6.02
พลังชล (6) 505 0.09
ประชาธรรม (7) 240 0.04
ดำรงไทย (8) 243 0.05
พลังมวลชน (9) 482 0.09
ประชาธิปัตย์ (10) 164,053 30.69
ไทยพอเพียง (11) 465 0.09
รักษ์สันติ (12) 11,303 2.11
ไทยเป็นสุข (13) 146 0.03
กิจสังคม (14) 1,070 0.20
ไทยเป็นไท (15) 575 0.11
ภูมิใจไทย (16) 29,930 5.60
แทนคุณแผ่นดิน (17) 293 0.05
เพื่อฟ้าดิน (18) 107 0.02
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (19) 679 0.13
การเมืองใหม่ (20) 252 0.05
ชาติไทยพัฒนา (21) 4,353 0.81
เสรีนิยม (22) 173 0.03
ชาติสามัคคี (23) 112 0.02
บำรุงเมือง (24) 53 0.01
กสิกรไทย (25) 154 0.03
มาตุภูมิ (26) 3,347 0.63
ชีวิตที่ดีกว่า (27) 59 0.01
พลังสังคมไทย (28) 55 0.01
เพื่อประชาชนไทย (29) 139 0.03
มหาชน (30) 872 0.16
ประชาชนชาวไทย (31) 85 0.02
รักแผ่นดิน (32) 77 0.01
ประชาสันติ (33) 248 0.05
ความหวังใหม่ (34) 146 0.03
อาสามาตุภูมิ (35) 117 0.02
พลังคนกีฬา (36) 677 0.13
พลังชาวนาไทย (37) 113 0.02
ไทยสร้างสรรค์ (38) 31 0.01
เพื่อนเกษตรไทย (39) 155 0.03
มหารัฐพัฒนา (40) 107 0.02
บัตรดี 534,522 94.20
บัตรเสีย 16,486 2.91
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 16,393 2.89
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 567,401 76.97
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 737,143 100.00

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต

แก้

เขต 1เขต 2เขต 3เขต 4เขต 5เขต 6

สัญลักษณ์และความหมาย
* ส.ส.ระบบเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
** ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
ผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
( ) หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1

แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองปทุมธานี (เฉพาะตำบลหลักหก ตำบลบ้านใหม่ ตำบลบางกะดี ตำบลบางปรอก ตำบลบ้านกลาง ตำบลบ้านกระแชง ตำบลบางพูด และตำบลสวนพริกไทย) และอำเภอคลองหลวง (เฉพาะตำบลคลองหนึ่ง)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดปทุมธานี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย สุทิน นพขำ (1)* 49,151 54.29
ประชาธิปัตย์ เอกชัย นาคบุรินทร์ (10) 33,857 37.39
ภูมิใจไทย พันธุ์ทิพย์ เปอร์เชาว์ (16) 6,510 7.19
มาตุภูมิ วรพล เหมือนสร้อย (26) 685 0.76
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน อนันต์ พฤกษสิน (2) 337 0.37
ผลรวม 90,540 100.00
บัตรดี 90,540 88.23
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 6,556 6.39
บัตรเสีย 5,523 5.38
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 102,619 76.21
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 134,654 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 2

แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบไปด้วยอำเภอสามโคก อำเภอลาดหลุมแก้ว และอำเภอเมืองปทุมธานี (เฉพาะตำบลบ้านฉาง ตำบลบางหลวง ตำบลบางเดื่อ ตำบลบางคูวัด และตำบลบางขะแยง)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดปทุมธานี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย สุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล (1)* 42,258 43.49
ภูมิใจไทย กรรณิการ์ นาคอินทร์ (16) 31,337 32.25
ประชาธิปัตย์ ยม ศรีเมือง (10) 23,037 23.71
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน วชิระ โชติจันทร์ (2) 383 0.39
สยาม ระพีพันธุ์ หอมสนั่น (41) 76 0.08
เพื่อนเกษตรไทย ณกนกภ์ ธุรกิจ (39) 66 0.07
ผลรวม 97,157 100.00
บัตรดี 97,157 91.87
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,675 3.47
บัตรเสีย 4,924 4.66
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 105,756 81.07
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 130,452 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 3

แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 3 ประกอบไปด้วยอำเภอคลองหลวง (ยกเว้นตำบลคลองหนึ่ง) และอำเภอหนองเสือ (เฉพาะตำบลบึงชำอ้อ)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดปทุมธานี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย สมศักดิ์ ใจแคล้ว (1) 37,023 46.69
ภูมิใจไทย ประเทือง วงษ์แจ้ง (16) 24,093 30.39
ประชาธิปัตย์ อานนท์ นุ่นสุข (10) 17,495 22.06
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย ไพฑูลย์ แสงเทศ (19) 414 0.52
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน สถิตย์ น้อยสว่าง (2) 155 0.20
ชาติสามัคคี พัชรพล นากรณ์ (23) 78 0.10
ความหวังใหม่ พิพัฒน์ เชื้อไทย (34) 32 0.04
ผลรวม 79,290 100.00
บัตรดี 79,290 91.32
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,612 4.16
บัตรเสีย 3,921 4.52
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 86,823 78.45
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 110,680 100.00
เพื่อไทย ได้ที่นั่งจาก ประชาราช

เขตเลือกตั้งที่ 4

แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 4 ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองปทุมธานี (เฉพาะตำบลบางพูน) และอำเภอธัญบุรี (เฉพาะตำบลประชาธิปัตย์ ตำบลบึงยี่โถ และตำบลรังสิต)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 จังหวัดปทุมธานี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย พรพิมล ธรรมสาร (1)* 36,374 49.24
ประชาธิปัตย์ พันตำรวจเอก อดิศร ด้วงพูล (10) 21,970 29.74
ภูมิใจไทย กฤษฎา หลีนวรัตน์ (16) 11,441 15.49
รักษ์สันติ ทองหล่อ เที่ยงธรรม (12) 2,382 3.22
ชาติไทยพัฒนา สดใส โรจนวิชัย (21) 1,572 2.13
ประชากรไทย ไพบูลย์ วะลัยศรี (4) 136 0.18
ผลรวม 73,875 100.00
บัตรดี 73,875 89.85
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 4,533 5.51
บัตรเสีย 3,812 4.64
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 82,220 74.64
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 110,150 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 5

แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 5 ประกอบไปด้วยอำเภอลำลูกกา (เฉพาะตำบลคูคต ตำบลลาดสวาย และตำบลบึงคำพร้อย)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 จังหวัดปทุมธานี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย ว่าที่ร้อยตรี สุเมธ ฤทธาคนี (1)* 49,524 54.35
ประชาธิปัตย์ เกียรติศักดิ์ ส่องแสง (10) 34,221 37.76
ภูมิใจไทย สมนึก สอนเนย (16) 6,088 6.72
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน ณพิภัช ชัยรัชธนธร (2) 483 0.53
ประชาธิปไตยใหม่ ปฏิวัติ พิจารณ์ (3) 207 0.23
แทนคุณแผ่นดิน ธนศวร สุวรรณขำ (17) 105 0.12
ผลรวม 90,628 100.00
บัตรดี 90,628 89.29
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 5,538 5.46
บัตรเสีย 5,327 5.25
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 101,493 74.47
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 136,281 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 6

แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 6 ประกอบไปด้วยอำเภอหนองเสือ (ยกเว้นตำบลบึงชำอ้อ) อำเภอธัญบุรี (เฉพาะตำบลลำผักกูด ตำบลบึงสนั่น และตำบลบึงน้ำรักษ์) และอำเภอลำลูกกา (เฉพาะตำบลบึงคอไห ตำบลพืชอุดม ตำบลลำไทร ตำบลบึงทองหลาง และตำบลลำลูกกา)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 6 จังหวัดปทุมธานี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย ชูชาติ หาญสวัสดิ์ (1)* 41,723 51.68
ภูมิใจไทย สาคร อำภิน (16) 24,925 30.88
ประชาธิปัตย์ สมัคร ผลประเสริฐ (10) 13,633 16.89
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย พริ้ง แสงเทศ (19) 447 0.55
ผลรวม 80,728 100.00
บัตรดี 80,728 91.22
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,077 3.48
บัตรเสีย 4,689 5.30
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 88,494 77.00
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 114,926 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

อ้างอิง

แก้
  1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. "ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554" (PDF). สืบค้นเมื่อ 13 ธันวาคม 2562. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้