จังหวัดนนทบุรีในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2554 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 6 เขตเลือกตั้ง[1] จำนวนที่นั่งเท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี 2550 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

จังหวัดนนทบุรีในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554

← พ.ศ. 2550 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2557 (โมฆะ) →

6 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ผู้ใช้สิทธิ76.01%
  First party Second party Third party
 
9153ri-Yingluck Shinawatra.jpg
Abhisit Vejjajiva 2009 official.jpg
ภาพถ่ายเบื้องหลัง การบันทึกเทป โครงการ ไทยเข้มแข็ง (The Official Site of The Prim - Flickr - Abhisit Vejjajiva (44).jpg
พรรค เพื่อไทย ประชาธิปัตย์ ภูมิใจไทย
ที่นั่งก่อนหน้า 3 2 1
ที่นั่งที่ชนะ 6 0 0
ที่นั่งเปลี่ยน เพิ่มขึ้น 3 ลดลง 2 ลดลง 1
คะแนนเสียง 275,159 237,089 7,305
% 46.24 39.84 1.23

ผลการเลือกตั้งตามเขตการเลือกตั้ง

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ประชาธิปัตย์

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
เพื่อไทย

บรรยากาศการเลือกตั้ง แก้

25 พฤษภาคม ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วย พ.อ.อภิวันท์ วิริยะชัย ผู้สมัคร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย นำผู้สมัคร สมาชิกสภาผู้แทนนนทบุรี พรรคเพื่อไทย มาสมัครครบทั้ง 6 เขต คือเขต 1 นายนิทัศน์ ศรีนนท์ เขต 2 นายอุดมเดช รัตนเสถียร เขต 3 นางวไลพร อัจฉริยะประสิทธิ์ เขต 4 นายมนตรี ตั้งเจริญถาวร เขต 5 นายวันชัย เจริญนนทสิทธิ์ และ เขต 6 นายฉลอง เรี่ยวแรง โดยมีนักการเมืองท้องถิ่น ระดับนายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่ใกล้ชิดกับผู้สมัครแต่ละเขต นำกองเชียร์ สวมเสื้อสีแดงประมาณ 1,000 คน มาให้กำลังใจ[2]

ภาพรวม แก้

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (รวมทั้งจังหวัดนนทบุรี) แก้

พรรค คะแนนเสียง
จน. % +/–
เพื่อไทย 275,159 46.24%  2.51%
ประชาธิปัตย์ 237,089 39.84%  7.69%
อื่น ๆ 82,846 13.92%  5.18%
ผลรวม 595,094 100.00%
  • คะแนนเลือกตั้งบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย เปรียบเทียบจากคะแนนเลือกตั้งแบบสัดส่วนของ พรรคพลังประชาชน
คะแนนเสียง
เพื่อไทย
  
46.24%
ประชาธิปัตย์
  
39.84%
อื่น ๆ
  
13.92%

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (รายเขตเลือกตั้ง) แก้

เขตการเลือกตั้ง เพื่อไทย ประชาธิปัตย์ อื่น ๆ ผลรวม ผลการเลือก ส.ส.แบ่งเขต
คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง %
เขต 1 44,219 46.36% 38,817 40.70% 12,347 12.95% 95,383 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 2 44,166 43.85% 43,135 42.83% 13,415 13.32% 100,716 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 3 46,736 44.25% 39,561 37.45% 19,332 18.30% 105,629 100.00% เพื่อไทย ได้ที่นั่ง
เขต 4 43,675 44.41% 41,508 42.21% 13,154 13.38% 98,337 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 5 47,397 46.54% 41,429 40.68% 13,022 12.79% 101,848 100.00% เพื่อไทย ได้ที่นั่ง
เขต 6 48,966 52.55% 32,639 35.03% 11,576 12.42% 93,181 100.00% เพื่อไทย ได้ที่นั่ง
ผลรวม 275,159 46.24% 237,089 39.84% 82,846 13.92% 595,094 100.00%

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (รวมทั้งจังหวัดนนทบุรี) แก้

พรรค จำนวน
ผู้สมัคร
คะแนนเสียง ที่นั่ง
จน. % จน. +/– %
เพื่อไทย 6 283,705 50.57% 6  3 100.00%
ประชาธิปัตย์ 6 245,684 43.80% 0  2 0.00%
ภูมิใจไทย 1 22,933 4.09% 0  1 0.00%
อื่น ๆ 23 8,662 1.54% 0   0.00%
ผลรวม 36 560,984 100.00% 6 100.00%
คะแนนเสียง
เพื่อไทย
  
50.57%
ประชาธิปัตย์
  
43.80%
ภูมิใจไทย
  
4.09%
อื่น ๆ
  
1.54%
ที่นั่ง
เพื่อไทย
  
100.00%

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (รายเขตเลือกตั้ง) แก้

เขตการเลือกตั้ง เพื่อไทย ประชาธิปัตย์ อื่น ๆ ผลรวม ผลการเลือกตั้ง
คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง %
เขต 1 46,551 52.25% 41,580 46.67% 954 1.08% 89,085 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 2 47,573 50.37% 44,908 47.55% 1,958 2.08% 94,439 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 3 42,832 42.23% 35,005 34.52% 23,580 23.25% 101,417 100.00% เพื่อไทย ได้ที่นั่ง
เขต 4 45,894 49.27% 43,795 47.01% 3,466 3.72% 93,155 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 5 49,889 52.31% 44,699 46.87% 790 0.82% 95,378 100.00% เพื่อไทย ได้ที่นั่ง
เขต 6 50,966 58.24% 35,697 40.79% 847 0.97% 87,510 100.00% เพื่อไทย ได้ที่นั่ง
ผลรวม 283,705 50.57% 245,684 43.80% 31,595 5.63% 560,984 100.00%

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ แก้

e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จังหวัดนนทบุรี
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
เพื่อไทย (1) 275,159 46.24
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน (2) 1,587 0.27
ประชาธิปไตยใหม่ (3) 1,593 0.27
ประชากรไทย (4) 829 0.14
รักประเทศไทย (5) 41,535 6.98
พลังชล (6) 485 0.08
ประชาธรรม (7) 95 0.02
ดำรงไทย (8) 50 0.01
พลังมวลชน (9) 794 0.13
ประชาธิปัตย์ (10) 237,089 39.84
ไทยพอเพียง (11) 408 0.07
รักษ์สันติ (12) 15,083 2.53
ไทยเป็นสุข (13) 149 0.03
กิจสังคม (14) 1,506 0.25
ไทยเป็นไท (15) 228 0.04
ภูมิใจไทย (16) 7,305 1.23
แทนคุณแผ่นดิน (17) 258 0.04
เพื่อฟ้าดิน (18) 134 0.02
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (19) 138 0.02
การเมืองใหม่ (20) 307 0.05
ชาติไทยพัฒนา (21) 3,796 0.64
เสรีนิยม (22) 279 0.05
ชาติสามัคคี (23) 104 0.02
บำรุงเมือง (24) 60 0.01
กสิกรไทย (25) 177 0.03
มาตุภูมิ (26) 2,927 0.49
ชีวิตที่ดีกว่า (27) 81 0.01
พลังสังคมไทย (28) 96 0.02
เพื่อประชาชนไทย (29) 140 0.02
มหาชน (30) 957 0.16
ประชาชนชาวไทย (31) 79 0.01
รักแผ่นดิน (32) 91 0.02
ประชาสันติ (33) 512 0.09
ความหวังใหม่ (34) 195 0.03
อาสามาตุภูมิ (35) 69 0.01
พลังคนกีฬา (36) 406 0.07
พลังชาวนาไทย (37) 79 0.01
ไทยสร้างสรรค์ (38) 22 0.00
เพื่อนเกษตรไทย (39) 180 0.03
มหารัฐพัฒนา (40) 112 0.02
บัตรดี 595,094 93.37
บัตรเสีย 15,756 2.47
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 26,492 4.16
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 637,342 76.01
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 838,452 100.00

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต แก้

เขต 1เขต 2เขต 3เขต 4เขต 5เขต 6

สัญลักษณ์และความหมาย
* ส.ส.ระบบเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
** ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
ผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
( ) หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1 แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองนนทบุรี (เฉพาะตำบลบางเขน ตำบลตลาดขวัญ ตำบลสวนใหญ่ ตำบลบางไผ่ ตำบลบางศรีเมือง และตำบลบางกร่าง)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดนนทบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย นิทัศน์ ศรีนนท์ (1)* 46,551 52.25
ประชาธิปัตย์ เฉลิมพล นิยมสินธุ์ (10) 41,580 46.67
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน อุมาพร นิเวศบวรชัย (2) 326 0.37
เสรีนิยม นวรัตน์ เนียมนคร (22) 206 0.23
เพื่อฟ้าดิน ธีชัช ศรีพันธวานุสรณ์ (18) 174 0.20
พลังคนกีฬา ธีธัช แม้นบำเพ็ญ (36) 131 0.15
ประชากรไทย สมชาย ศรีเย็น (4) 117 0.13
ผลรวม 89,085 100.00
บัตรดี 89,085 87.05
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 7,123 6.96
บัตรเสีย 6,131 5.99
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 102,339 72.82
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 140,535 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 2 แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองนนทบุรี (เฉพาะตำบลท่าทราย ตำบลบางกระสอ ตำบลไทรม้า และตำบลบางรักน้อย) และอำเภอปากเกร็ด (เฉพาะตำบลท่าอิฐ)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดนนทบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย อุดมเดช รัตนเสถียร (1)* 47,573 50.37
ประชาธิปัตย์ วิภาวัลย์ วรวรรณปรีชา (10) 44,908 47.55
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน ทศพล อมรพิชญ์ปรัชญา (2) 765 0.81
ประชาสันติ เสาวนีย์ ปะตาทายัง (33) 656 0.69
เสรีนิยม ศุภลักษณ์ ศรอินทร์ (22) 537 0.57
ผลรวม 94,439 100.00
บัตรดี 94,439 87.79
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 7,047 6.55
บัตรเสีย 6,091 5.66
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 107,577 75.70
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 142,114 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 3 แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 3 ประกอบไปด้วยอำเภอบางกรวย และอำเภอบางใหญ่ (เฉพาะตำบลบางใหญ่ ตำบลบางแม่นาง ตำบลบางม่วง และตำบลบางเลน)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดนนทบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย วไลพร อัจฉริยะประสิทธิ์ (1) 42,832 42.23
ประชาธิปัตย์ วิทูร กรุณา (10) 35,005 34.52
ภูมิใจไทย มานะศักดิ์ จันทร์ประสงค์ (16)* 22,933 22.61
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน ภัทรพิสิษฐ์ อนันตปรีชา (2) 437 0.43
เพื่อนเกษตรไทย รัตน์ฐานันตร์ ภัทรเมธาพร (39) 143 0.14
พลังคนกีฬา อนุโมทนา จันทร (36) 67 0.07
ผลรวม 101,417 100.00
บัตรดี 101,417 88.98
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 6,836 6.00
บัตรเสีย 5,717 5.02
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 113,970 79.51
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 143,343 100.00
เพื่อไทย ได้ที่นั่งจาก ภูมิใจไทย

เขตเลือกตั้งที่ 4 แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 4 ประกอบไปด้วยอำเภอปากเกร็ด (เฉพาะตำบลปากเกร็ด ตำบลบางพูด ตำบลบ้านใหม่ ตำบลคลองเกลือ ตำบลบางตลาด และตำบลเกาะเกร็ด)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 จังหวัดนนทบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย มนตรี ตั้งเจริญถาวร (1) 45,894 49.27
ประชาธิปัตย์ สุชาติ บรรดาศักดิ์ (10)✔ 43,795 47.01
รักษ์สันติ เฉลิมพล สุมโนพรหม (12) 2,779 2.98
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน เดชาวัฒน์ อินทรพิพัฒน์ (2) 213 0.23
เสรีนิยม โฆษิต เสริมรัมย์ (22) 143 0.15
ประชากรไทย ฐิติพันธ์ สิงหะคเชนทร์ (4) 128 0.14
ความหวังใหม่ อรทัย รัศมี (34) 83 0.09
พลังสังคมไทย เกษม หลักทอง (28) 66 0.07
พลังคนกีฬา ดุสิต กลับคล้าย (36) 54 0.06
ผลรวม 93,155 100.00
บัตรดี 93,155 88.95
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 6,735 6.43
บัตรเสีย 4,836 4.62
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 104,726 75.75
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 138,249 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 5 แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 5 ประกอบไปด้วยอำเภอปากเกร็ด (เฉพาะตำบลบางตะไนย์ ตำบลคลองพระอุดม ตำบลคลองข่อย ตำบลบางพลับ และตำบลอ้อมเกร็ด) อำเภอบางบัวทอง (เฉพาะตำบลพิมลราช ตำบลโสนลอย ตำบลบางรักพัฒนา และตำบลบางรักใหญ่) และอำเภอบางใหญ่ (เฉพาะตำบลเสาธงหิน)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 จังหวัดนนทบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย วันชัย เจริญนนทสิทธิ์ (1) 49,889 52.31
ประชาธิปัตย์ ทศพล เพ็งส้ม (10)* 44,699 46.87
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน ธนิดา ธีระศานต์ (2) 460 0.48
พลังคนกีฬา อุดม หนูเผือก (36) 330 0.35
ผลรวม 95,378 100.00
บัตรดี 95,378 87.59
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 7,176 6.59
บัตรเสีย 6,338 5.82
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 108,892 76.68
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 142,013 100.00
เพื่อไทย ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขตเลือกตั้งที่ 6 แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 6 ประกอบไปด้วยอำเภอไทรน้อย อำเภอบางใหญ่ (เฉพาะตำบลบ้านใหม่) และอำเภอบางบัวทอง (เฉพาะตำบลบางคูรัด ตำบลบางบัวทอง ตำบลละหาร และตำบลลำโพ)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 6 จังหวัดนนทบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย ฉลอง เรี่ยวแรง (1)✔ 50,966 58.24
ประชาธิปัตย์ ณรงค์ จันทนดิษฐ (10)* 35,697 40.79
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน อดิศัย ขันแก้ว (2) 429 0.49
ประชากรไทย สุรสีห์ เย็นเพ็ชร (4) 282 0.32
ความหวังใหม่ พลโท อัครชัย จันทรโตษะ (34) 136 0.16
ผลรวม 87,510 100.00
บัตรดี 87,510 87.65
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 5,767 5.78
บัตรเสีย 6,561 6.57
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 99,838 75.52
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 132,198 100.00
เพื่อไทย ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

อ้างอิง แก้

  1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. "ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554" (PDF). สืบค้นเมื่อ 13 ธันวาคม 2562. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
  2. 'ยงยุทธ'นำลูกทีมพท.สมัครส.ส.นนทบุรี

แหล่งข้อมูลอื่น แก้