จังหวัดติมอร์ตะวันออก

จังหวัดติมอร์ตะวันออก (อินโดนีเซีย: Timor Timur) เป็นจังหวัดของประเทศอินโดนีเซียโดยพฤตินัย เคยถูกโปรตุเกสยึดและใช้ชื่ออาณาจักรว่า "ติมอร์โปรตุเกส" ปัจจุบันพื้นที่ทั้งหมดเป็นของประเทศติมอร์-เลสเต

จังหวัดติมอร์ตะวันออก
Timor Timur (อินโดนีเซีย)
Timor Loro'sae (เตตุม)
จังหวัดในประเทศอินโดนีเซีย

ค.ศ. 1976–ค.ศ. 1999
ธงชาติ ตราแผ่นดิน
เมืองหลวง ดิลี
ศาสนา
การปกครอง รัฐเดี่ยวที่ประธานาธิบดีอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญภายใต้การปกครองของทหาร
President
 -  1976–1998 (คนแรก) Suharto
 -  1999 (คนสุดท้าย) Abdurrahman Wahid
ผู้ว่าราชการ
 -  1976–1978 (คนแรก) Arnaldo dos Reis Araújo
 -  1992–1999 (คนสุดท้าย) José Osório Soaresa
ประวัติศาสตร์
 -  อยู่ในการปกครองของประเทศอินโดนีเซีย 17 กรกฎาคม ค.ศ. 1976
 -  การกราดยิงที่แซนตาครูท 12 พฤษจิกายน ค.ศ. 1991
 -  ก่อตั้ง UNTAET 25 ตุลาคม ค.ศ. 1999
สกุลเงิน รูปีหย์ (IDR)
ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ  ติมอร์-เลสเต

ตั้งแต่ ค.ศ. 1702 ถึงปี ค.ศ. 1975 ติมอร์ตะวันออกได้เป็นดินแดนโพ้นทะเลของโปรตุเกสชื่อ "ติมอร์โปรตุเกส" ในปี ค.ศ. 1974 โปรตุเกสได้เริ่มปลดปล่อยดินแดนที่เคยปกครอง รวมถึงติมอร์ตะวันออก ระหว่างการปลดปล่อยดินแดนของโปรตุเกส ภายในติมอร์ตะวันออกได้เกิดความขัดแย้งภายในเมือง ในปี ค.ศ. 1975 ประเทศอินโดนีเซียได้บุกเข้าไปในติมอร์ตะวันออก ในปี ค.ศ. 1976 อินโดนีเซียได้ผนวกติมอร์ตะวันออกเป็นจังหวัดในประเทศอินโดนีเซียจังหวัดที่ 27 อย่างไรก็ตาม สหประชาชาติไม่ยอมรับกับการผนวกของประเทศอินโดนีเซียในครั้งนี้ โดยขอให้โปรตุเกสบริหารติมอร์ตะวันออก ต่อมาอินโดนีเซียได้แยกตัวออกจากติมอร์ตะวันออก ในปี ค.ศ. 1999 สหประชาชาติจึงได้ปกครองติมอร์ตะวันออกสักระยะก่อนที่จะให้ติมอร์ตะวันออกตั้งประเทศเป็นของตัวเองโดยใช้ชื่อว่า ประเทศติมอร์-เลสเต ในปี ค.ศ. 2000

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข