จังหวัดชัยภูมิในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2554 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 7 เขตเลือกตั้ง[1] จำนวนที่นั่งเท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี 2550 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

จังหวัดชัยภูมิในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554

← พ.ศ. 2550 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2557 (โมฆะ) →

7 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ผู้ใช้สิทธิ73.66%
  First party Second party
 
9153ri-Yingluck Shinawatra.jpg
Abhisit Vejjajiva 2009 official.jpg
พรรค เพื่อไทย ประชาธิปัตย์
ที่นั่งก่อนหน้า 6 0
ที่นั่งที่ชนะ 6 0
ที่นั่งเปลี่ยน Steady Steady
คะแนนเสียง 422,515 76,025
% 73.69 13.26

  Third party Fourth party
 
ภาพถ่ายเบื้องหลัง การบันทึกเทป โครงการ ไทยเข้มแข็ง (The Official Site of The Prim - Flickr - Abhisit Vejjajiva (44).jpg
ภาพถ่ายเบื้องหลัง การบันทึกเทป โครงการ ไทยเข้มแข็ง (The Official Site of The Prim - Flickr - Abhisit Vejjajiva (49).jpg
พรรค ภูมิใจไทย ชาติไทยพัฒนา
ที่นั่งก่อนหน้า 0 1
ที่นั่งที่ชนะ 1 0
ที่นั่งเปลี่ยน เพิ่มขึ้น 1 ลดลง 1
คะแนนเสียง 16,762 20,215
% 2.92 3.53

ผลการเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขต

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ประชาธิปัตย์

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
เพื่อไทย

ภาพรวม แก้

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (รวมทั้งจังหวัดชัยภูมิ) แก้

พรรค คะแนนเสียง
จน. % +/–
เพื่อไทย 422,515 73.69%  8.05%
ประชาธิปัตย์ 76,025 13.26%  5.14%
อื่น ๆ 74,867 13.05%  2.91%
ผลรวม 573,407 100.00%
  • คะแนนเลือกตั้งบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย เปรียบเทียบจากคะแนนเลือกตั้งแบบสัดส่วนของ พรรคพลังประชาชน
คะแนนเสียง
เพื่อไทย
  
73.69%
ประชาธิปัตย์
  
13.26%
อื่น ๆ
  
13.05%

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (รายเขตเลือกตั้ง) แก้

เขตการเลือกตั้ง เพื่อไทย ประชาธิปัตย์ อื่น ๆ ผลรวม ผลการเลือก ส.ส.แบ่งเขต
คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง %
เขต 1 55,198 68.64% 10,861 13.51% 14,356 17.85% 80,415 100.00% ภูมิใจไทย ได้ที่นั่ง
เขต 2 64,594 82.12% 5,772 7.34% 8,289 10.54% 78,655 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 3 64,038 74.23% 9,529 11.05% 12,708 14.73% 86,275 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 4 51,944 64.90% 22,745 28.42% 5,349 6.68% 80,038 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 5 59,808 71.35% 10,920 13.03% 13,096 15.62% 83,824 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 6 61,597 71.41% 8,910 10.33% 15,752 18.26% 86,259 100.00% เพื่อไทย ได้ที่นั่ง
เขต 7 65,336 83.83% 7,288 9.35% 5,317 6.82% 77,941 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
ผลรวม 422,515 73.69% 76,025 13.26% 74,867 13.05% 573,407 100.00%

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (รวมทั้งจังหวัดชัยภูมิ) แก้

พรรค จำนวน
ผู้สมัคร
คะแนนเสียง ที่นั่ง
จน. % จน. +/– %
เพื่อไทย 7 344,524 60.01% 6   85.71%
ภูมิใจไทย 4 75,814 13.21% 1  1 14.29%
ชาติไทยพัฒนา 3 42,481 7.40% 0  1 0.00%
อื่น ๆ 29 111,303 19.39% 0   0.00%
ผลรวม 43 574,122 100.00% 7   100.00%
คะแนนเสียง
เพื่อไทย
  
60.01%
ภูมิใจไทย
  
13.21%
ชาติไทยพัฒนา
  
7.40%
อื่น ๆ
  
19.39%
ที่นั่ง
เพื่อไทย
  
85.71%
ภูมิใจไทย
  
14.29%

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (รายเขตเลือกตั้ง) แก้

เขตการเลือกตั้ง เพื่อไทย ภูมิใจไทย อื่น ๆ ผลรวม ผลการเลือก ส.ส.แบ่งเขต
คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง %
เขต 1 36,819 45.62% 39,944 49.50% 3,938 4.88% 80,701 100.00% ภูมิใจไทย ได้ที่นั่ง
เขต 2 61,861 76.84% 3,495 4.34% 15,151 18.82% 80,507 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 3 45,583 52.48% 18,127 20.87% 23,150 26.65% 86,860 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 4 46,026 57.92% 33,436 42.08% 79,462 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 5 46,046 55.29% 37,230 44.71% 83,276 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 6 40,298 47.06% 14,248 16.64% 31,088 36.30% 85,634 100.00% เพื่อไทย ได้ที่นั่ง
เขต 7 67,891 87.40% 9,791 12.60% 77,682 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
ผลรวม 344,524 60.01% 75,814 13.21% 153,784 26.79% 574,122 100.00%

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ แก้

e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จังหวัดชัยภูมิ
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
เพื่อไทย (1) 422,515 73.69
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน (2) 11,861 2.07
ประชาธิปไตยใหม่ (3) 1,464 0.26
ประชากรไทย (4) 860 0.15
รักประเทศไทย (5) 7,316 1.28
พลังชล (6) 478 0.08
ประชาธรรม (7) 300 0.05
ดำรงไทย (8) 182 0.03
พลังมวลชน (9) 539 0.09
ประชาธิปัตย์ (10) 76,025 13.26
ไทยพอเพียง (11) 561 0.10
รักษ์สันติ (12) 2,460 0.43
ไทยเป็นสุข (13) 118 0.02
กิจสังคม (14) 901 0.16
ไทยเป็นไท (15) 522 0.09
ภูมิใจไทย (16) 16,762 2.92
แทนคุณแผ่นดิน (17) 199 0.03
เพื่อฟ้าดิน (18) 279 0.05
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (19) 285 0.05
การเมืองใหม่ (20) 536 0.09
ชาติไทยพัฒนา (21) 20,215 3.53
เสรีนิยม (22) 1,341 0.23
ชาติสามัคคี (23) 189 0.03
บำรุงเมือง (24) 137 0.02
กสิกรไทย (25) 225 0.04
มาตุภูมิ (26) 3,421 0.60
ชีวิตที่ดีกว่า (27) 117 0.02
พลังสังคมไทย (28) 91 0.02
เพื่อประชาชนไทย (29) 344 0.06
มหาชน (30) 1,126 0.20
ประชาชนชาวไทย (31) 154 0.03
รักแผ่นดิน (32) 87 0.02
ประชาสันติ (33) 99 0.02
ความหวังใหม่ (34) 204 0.04
อาสามาตุภูมิ (35) 88 0.02
พลังคนกีฬา (36) 611 0.11
พลังชาวนาไทย (37) 101 0.02
ไทยสร้างสรรค์ (38) 40 0.01
เพื่อนเกษตรไทย (39) 255 0.04
มหารัฐพัฒนา (40) 399 0.07
บัตรดี 573,407 93.05
บัตรเสีย 34,885 5.66
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 7,976 1.29
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 616,268 73.66
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 836,599 100.00

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต แก้

เขต 1เขต 2เขต 3เขต 4เขต 5เขต 6เขต 7

สัญลักษณ์และความหมาย
* ส.ส.ระบบเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
** ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
ผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
( ) หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1 แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองชัยภูมิ (ยกเว้นตำบลห้วยต้อน ตำบลนาฝาย ตำบลท่าหินโงม และตำบลซับสีทอง)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดชัยภูมิ
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ภูมิใจไทย โอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย (16) 39,944 49.50
เพื่อไทย ประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ (1)* 36,819 45.62
ประชาธิปัตย์ สากล มาชัยภูมิ (10) 3,591 4.45
เสรีนิยม จวง สิมมาวงษ์ (22) 188 0.23
เพื่อฟ้าดิน จันทร์ฟอง ดิเรกศรี (18) 103 0.13
ความหวังใหม่ กฤตลักษณ์ ศรีรักษ์ (34) 56 0.07
ผลรวม 80,701 100.00
บัตรดี 80,701 92.61
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,063 3.52
บัตรเสีย 3,373 3.87
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 87,137 75.56
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 115,321 100.00
ภูมิใจไทย ได้ที่นั่งจาก เพื่อไทย

เขตเลือกตั้งที่ 2 แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบไปด้วยอำเภอหนองบัวแดง อำเภอภักดีชุมพล อำเภอเมืองชัยภูมิ (เฉพาะตำบลห้วยต้อน ตำบลนาฝาย และตำบลท่าหินโงม) และอำเภอเกษตรสมบูรณ์ (เฉพาะตำบลหนองข่า)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดชัยภูมิ
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย มานะ โลหะวณิชย์ (1)* 61,861 76.84
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน สมชาย จริยานันทกุล (2) 11,667 14.49
ภูมิใจไทย ราชัน วรรณจงคำ (16) 3,495 4.34
ประชาธิปัตย์ ศรีประภา ปัญญาหรรษาวงศ์ (10) 3,209 3.99
รักษ์สันติ พสิษฐ์ คำชัย (12) 118 0.15
ไทยเป็นไท ทักษิณ แท้ไธสงค์ (15) 96 0.12
เพื่อฟ้าดิน หนูบาย งามผ่อง (18) 43 0.05
ความหวังใหม่ โชคชัย ดีนนทะชัย (34) 18 0.02
ผลรวม 80,507 100.00
บัตรดี 80,507 94.86
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,261 1.49
บัตรเสีย 3,098 3.65
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 84,866 70.38
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 120,589 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 3 แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 3 ประกอบไปด้วยอำเภอจัตุรัส อำเภอบ้านเขว้า อำเภอเนินสง่า และอำเภอซับใหญ่ (ยกเว้นตำบลซับใหญ่)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดชัยภูมิ
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย ปาริชาติ ชาลีเครือ (1)* 45,583 52.48
ภูมิใจไทย เชิงชายติณณ์ ชาลีรินทร์ (16) 18,127 20.87
ชาติไทยพัฒนา อาคม หาญนอก (21) 9,556 11.00
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน ศักดา สถิตย์ธรรม (2) 8,567 9.86
ประชาธิปัตย์ อิสระพงศ์ สงวนวงศ์ชัย (10) 4,788 5.51
รักษ์สันติ ธีระพงศ์ เสริมเจนไชย (12) 207 0.24
เพื่อนเกษตรไทย ภัทรพร เอื้อศิรินวกุล (39) 32 0.04
ผลรวม 86,860 100.00
บัตรดี 86,860 94.27
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,262 1.37
บัตรเสีย 4,019 4.36
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 92,141 74.66
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 123,409 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 4 แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 4 ประกอบไปด้วยอำเภอเทพสถิต อำเภอบำเหน็จณรงค์ อำเภอหนองบัวระเหว และอำเภอซับใหญ่ (เฉพาะตำบลซับใหญ่)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 จังหวัดชัยภูมิ
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย อนันต์ ลิมปคุปตถาวร (1) 46,026 57.92
ประชาธิปัตย์ พุฒิพงศ์ สงวนวงศ์ชัย (10)** 33,166 41.74
ไทยเป็นไท ธนภัทร ธุระพันธุ์ (15) 136 0.17
ความหวังใหม่ ถาวร ประครองญาติ (34) 61 0.08
เพื่อฟ้าดิน ดาวตะวัน ประยูรสิงห์ (18) 42 0.05
เพื่อนเกษตรไทย นิพนธ์ ศิลปอนันต์ (39) 31 0.04
ผลรวม 79,462 100.00
บัตรดี 79,462 91.77
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,285 1.48
บัตรเสีย 5,843 6.75
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 86,590 73.04
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 118,548 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 5 แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 5 ประกอบไปด้วยอำเภอคอนสาร และอำเภอเกษตรสมบูรณ์ (ยกเว้นตำบลหนองข่า)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 จังหวัดชัยภูมิ
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย เจริญ จรรย์โกมล (1)* 46,046 55.29
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน สมาน สุธรรมาภิวัฒน์ (2) 15,418 18.51
ชาติไทยพัฒนา ชูเดช เร่งไพบูลย์วงษ์ (21) 12,472 14.98
มาตุภูมิ ศรวัฒน์ ฦาชา (26) 5,491 6.59
ประชาธิปัตย์ ร้อยตำรวจตรี ชัชวาลย์ ดลประสิทธิ์ (10) 3,794 4.56
เพื่อฟ้าดิน งามใบตอง นิลมณี (18) 55 0.07
ผลรวม 83,276 100.00
บัตรดี 83,276 92.45
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,398 1.55
บัตรเสีย 5,407 6.00
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 90,081 73.70
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 122,234 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 6 แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 6 ประกอบไปด้วยอำเภอภูเขียว และอำเภอบ้านแท่น (ยกเว้นตำบลหนองคู)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 6 จังหวัดชัยภูมิ
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย พรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล (1) 40,298 47.06
ชาติไทยพัฒนา เชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงษ์ (21)* 20,453 23.88
ภูมิใจไทย พีระพล ติ้วสุวรรณ (16) 14,248 16.64
มาตุภูมิ ร้อยตรี วัฒนา แก้วศิริ (26)✔ 8,727 10.19
ประชาธิปัตย์ ปรัชญา หนูจันทร์ (10) 1,871 2.18
เพื่อฟ้าดิน ประยูร สุนทริยานนท์ (18) 37 0.04
ผลรวม 85,634 100.00
บัตรดี 85,634 93.25
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,242 1.35
บัตรเสีย 4,962 5.40
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 91,838 75.53
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 121,595 100.00
เพื่อไทย ได้ที่นั่งจาก ชาติไทยพัฒนา

เขตเลือกตั้งที่ 7 แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 7 ประกอบไปด้วยอำเภอแก้งคร้อ อำเภอคอนสวรรค์ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ (เฉพาะตำบลซับสีทอง) และอำเภอบ้านแท่น (เฉพาะตำบลหนองคู)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 7 จังหวัดชัยภูมิ
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ (1)* 67,891 87.40
ประชาธิปัตย์ เสถียร เที่ยงตรง (10) 5,714 7.36
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน อาคม เลิศวาณิชย์กุล (2) 3,938 5.07
เพื่อฟ้าดิน แผนผา คงนาวัง (18) 139 0.18
ผลรวม 77,682 100.00
บัตรดี 77,682 92.90
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,010 2.40
บัตรเสีย 3,931 4.70
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 83,623 72.78
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 114,903 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

อ้างอิง แก้

  1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. "ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554" (PDF). สืบค้นเมื่อ 13 ธันวาคม 2562. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)

แหล่งข้อมูลอื่น แก้