จังหวัดจันทบุรีในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2566 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 จัดขึ้นในวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โดยแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 3 เขตเลือกตั้ง[1] จำนวนที่นั่งเท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี พ.ศ. 2562 ในแต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

จังหวัดจันทบุรีในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566

← พ.ศ. 2562 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ครั้งต่อไป →

3 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ลงทะเบียน427,917
ผู้ใช้สิทธิ76.75% (เพิ่มขึ้น 0.31 pp)
  First party Second party Third party
 
Pita Limjaroenrat - 2 (cropped).jpg
Paethongtarn Shinawatra.png
Prawit Wongsuwan (2018) (cropped).jpg
พรรค ก้าวไกล เพื่อไทย พลังประชารัฐ
เลือกตั้งล่าสุด 3[a] 0 0
ที่นั่งที่ชนะ 3 0 0
ที่นั่งเปลี่ยน Steady Steady Steady
คะแนนเสียง 107,922 61,458 47,664
% 35.29 20.10 15.58

ผลการเลือกตั้งตามเขตเลือกตั้ง
  •   พรรคก้าวไกล

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

ประยุทธ์ จันทร์โอชา
รวมไทยสร้างชาติ

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

เศรษฐา ทวีสิน
เพื่อไทย

ภาพรวม

แก้

แบ่งตามพรรค

แก้
พรรค จำนวน
ผู้สมัคร
คะแนนเสียง ที่นั่ง
จน. % จน. +/– %
ก้าวไกล 3 107,922 35.29 3   100.00
เพื่อไทย 3 61,458 20.10 0   0.00
พลังประชารัฐ 3 47,664 15.58 0   0.00
อื่น ๆ 19 88,715 29.03 0   0.00
ผลรวม 28 305,759 100.00 3   100.00
คะแนนเสียง
ก้าวไกล
  
35.29%
เพื่อไทย
  
20.10%
พลังประชารัฐ
  
15.58%
อื่น ๆ
  
29.03%
ที่นั่ง
ก้าวไกล
  
100.00%

แบ่งตามเขต

แก้
เขตเลือกตั้ง ก้าวไกล เพื่อไทย พลังประชารัฐ อื่น ๆ ผลรวม ผลการเลือกตั้ง
คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง %
เขต 1 37,600 34.85 14,473 13.41 26,055 24.15 29,745 27.59 107,873 100.00 ก้าวไกล รักษาที่นั่ง
เขต 2 34,894 35.15 31,610 31.84 1,090 1.09 31,670 31.92 99,264 100.00 ก้าวไกล รักษาที่นั่ง
เขต 3 35,428 35.92 15,375 15.58 20,519 20.80 27,300 27.70 98,622 100.00 ก้าวไกล รักษาที่นั่ง
ผลรวม 107,922 35.29 61,458 20.10 47,664 15.58 88,715 29.03 305,759 100.00

คะแนนในระบบบัญชีรายชื่อแบ่งตามเขตเลือกตั้ง

แก้
เขตเลือกตั้ง ก้าวไกล เพื่อไทย พลังประชารัฐ อื่น ๆ ผลรวม พรรคที่ชนะ
คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง %
เขต 1 52,013 45.52 17,275 15.12 2,081 1.82 36,412 37.54 107,781 100.00 ก้าวไกล
เขต 2 44,243 40.97 21,714 20.11 903 0.84 32,986 38.08 99,846 100.00 ก้าวไกล
เขต 3 44,743 42.13 23,169 21.82 1,538 1.45 29,471 34.60 98,921 100.00 ก้าวไกล
ผลรวม 140,999 45.99 62,158 20.27 4,522 1.47 98,869 32.27 306,548 100.00

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ

แก้
e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จังหวัดจันทบุรี
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
ก้าวไกล (31) 140,999 45.99
เพื่อไทย (29) 62,158 20.28
รวมไทยสร้างชาติ (22) 49,943 16.29
ประชาธิปัตย์ (26) 10,304 3.36
ภูมิใจไทย (7) 5,169 1.69
พลังประชารัฐ (37) 4,522 1.48
ประชาธิปไตยใหม่ (2) 4,183 1.36
เสรีรวมไทย (25) 3,900 1.27
ใหม่ (1) 2,905 0.95
ไทยสร้างไทย (32) 2,426 0.79
ท้องที่ไทย (4) 1,964 0.64
เป็นธรรม (3) 1,715 0.56
พลังสังคมใหม่ (5) 1,431 0.47
เพื่อชาติไทย (36) 1,245 0.40
เปลี่ยน (20) 993 0.32
ไทยภักดี (21) 903 0.29
ครูไทยเพื่อประชาชน (6) 744 0.24
ทางเลือกใหม่ (30) 709 0.23
รวมใจไทย (23) 694 0.23
ชาติพัฒนากล้า (14) 632 0.21
ไทยรวมไทย (12) 622 0.20
พลัง (9) 555 0.18
ไทยพร้อม (28) 541 0.18
แรงงานสร้างชาติ (8) 527 0.17
เพื่อชาติ (24) 441 0.14
อนาคตไทย (10) 416 0.14
เพื่อไทรวมพลัง (38) 414 0.14
ไทยชนะ (13) 406 0.13
พลังเพื่อไทย (57) 358 0.12
ชาติไทยพัฒนา (18) 347 0.11
ไทยก้าวหน้า (55) 347 0.11
ประชาชาติ (11) 338 0.11
ประชาไทย (56) 309 0.10
รวมพลัง (35) 298 0.10
ไทยศรีวิไลย์ (42) 234 0.08
พลังธรรมใหม่ (27) 230 0.08
ภาคีเครือข่ายไทย (19) 220 0.07
ประชากรไทย (63) 218 0.07
มิติใหม่ (39) 193 0.06
กรีน (15) 175 0.06
เปลี่ยนอนาคต (65) 164 0.05
ไทยเป็นหนึ่ง (33) 139 0.05
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย (49) 116 0.04
พลังประชาธิปไตย (66) 114 0.04
ไทยสมาร์ท (67) 110 0.04
ไทยธรรม (41) 109 0.04
ประชาภิวัฒน์ (40) 101 0.03
แผ่นดินธรรม (34) 93 0.03
ความหวังใหม่ (60) 87 0.03
พลังสยาม (16) 79 0.03
พลังไทรักชาติ (62) 70 0.02
เสมอภาค (17) 68 0.02
เส้นด้าย (64) 61 0.02
พลังปวงชนไทย (50) 55 0.02
เพื่ออนาคตไทย (48) 51 0.02
สามัญชน (51) 51 0.02
ช่วยชาติ (59) 50 0.02
คลองไทย (61) 44 0.01
รวมแผ่นดิน (47) 39 0.01
แนวทางใหม่ (45) 36 0.01
ราษฎร์วิถี (44) 35 0.01
ถิ่นกาขาวชาววิไล (46) 29 0.009
สังคมประชาธิปไตยไทย (58) 29 0.009
ชาติรุ่งเรือง (52) 27 0.009
พลังสังคม (53) 24 0.008
พลังสหกรณ์ (43) 23 0.008
ภราดรภาพ (54) 16 0.005
บัตรดี 306,548 93.33
บัตรเสีย 15,059 4.58
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 6,835 2.08
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 328,442 76.75
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 427,917 100.00

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต

แก้

เขต 1เขต 2เขต 3

สัญลักษณ์และความหมาย
* ส.ส.ระบบเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
** ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
ผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
( ) หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขต 1

แก้

เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยอำเภอแหลมสิงห์ อำเภอเมืองจันทบุรี และอำเภอมะขาม (ยกเว้นตำบลปัถวีและตำบลฉมัน)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทบุรี เขต 1
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ก้าวไกล วรายุทธ ทองสุข (4) 37,600 34.85 +5.48
พลังประชารัฐ เฉลิมพล ศักดิ์คำ (1) 26,055 24.15 -3.97
รวมไทยสร้างชาติ พันตำรวจโท ฐนภัทร กิตติวงศา (7)* 15,930 14.76
เพื่อไทย มงคล ศรีคำแหง (2) 14,473 13.41
ประชาธิปัตย์ อิทธิพล จังสิริมงคล (8) 5,629 5.21 –8.58
ภูมิใจไทย ธวัชชัย อนามพงษ์ (6)✔ 4,359 4.04 –12.06
ไทยสร้างไทย จักรพรรณ พลอยพานิชย์ (9) 2,411 2.23
เสรีรวมไทย จักราวุธ สีหาพงษ์ (3) 1,034 0.95 –3.83
ไทยภักดี นารา ศรีภูมิสวัสดิ์ (5) 258 0.23
พลังปวงชนไทย ปวันรัตน์ ธนะสันติวัฒน์ (10) 124 0.11
ผลรวม 107,873 100.00
บัตรดี 107,873 94.42
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,111 2.72
บัตรเสีย 3,269 2.86
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 114,253 78.18
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 146,141 100.00
ก้าวไกล ได้ที่นั่งจาก พลังประชารัฐ

เขต 2

แก้

เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วยอำเภอท่าใหม่ อำเภอนายายอาม อำเภอแก่งหางแมว และอำเภอเขาคิชฌกูฏ

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทบุรี เขต 2
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ก้าวไกล ปรัชญาวรรณ ไชยสืบ (3) 34,894 35.15 +5.15
เพื่อไทย วันทิต ตั้งรักษาสัตย์ (2) 31,610 31.84
ประชาธิปัตย์ ยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา (5)✔ 18,322 18.45 –2.12
รวมไทยสร้างชาติ จารึก ศรีอ่อน (7)* 10,992 11.07
เสรีรวมไทย บุญภูวนาถ เจ๊ะหมวก (1) 1,713 1.72 -5.66
พลังประชารัฐ ธนกร โฉมเฉลา (6) 1,090 1.09 –27.88
ไทยภักดี พันตำรวจโท ศาสตราวัต สกุลนาธรรม (4) 452 0.45
พลังปวงชนไทย วิภาดา บัวเผื่อน (8) 191 0.19
ผลรวม 99,264 100.00
บัตรดี 99,264 91.92
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,231 2.99
บัตรเสีย 5,497 5.09
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 107,992 76.65
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 140,890 100.00
ก้าวไกล ได้ที่นั่งจาก พลังท้องถิ่นไท

เขต 3

แก้

เขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วยอำเภอสอยดาว อำเภอโป่งน้ำร้อน อำเภอขลุง และอำเภอมะขาม (เฉพาะตำบลปัถวีและตำบลฉมัน)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทบุรี เขต 3
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ก้าวไกล ญาณธิชา บัวเผื่อน (2)* 35,428 35.92 + 4.73
พลังประชารัฐ ชรัตน์ เนรัญชร (4) 20,519 20.80 –4.86
ภูมิใจไทย วิสสุตา เวชชาชีวะ (1) 18,022 18.27 +8.84
เพื่อไทย แสนคม อนามพงษ์ (3) 15,375 15.58
รวมไทยสร้างชาติ ประพันธ์ จึงสกุลวัฒนา (6) 5,959 6.04
ประชาธิปัตย์ เชิดสกุล พลารักษ์ (8) 1,495 1.51 –13.78
ไทยสร้างไทย ศุภนาถลดา รัตนาธนัชภัค (9) 724 0.73
เสรีรวมไทย เรือตรี เสกสรรค์ ทองศรี (5) 593 0.60 -5.42
ไทยภักดี เสาวลักษณ์ ตันฉาย (7) 342 0.34
พลังปวงชนไทย อัศวิน บูรณกิจ (10) 165 0.16
ผลรวม 98,622 100.00
บัตรดี 98,622 92.87
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,558 2.41
บัตรเสีย 5,017 4.72
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 106,198 75.38
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 140,883 100.00
ก้าวไกล รักษาที่นั่ง

หมายเหตุ

แก้
  1. จำนวนที่นั่งเดิมของพรรคก้าวไกล เปรียบเทียบจากจำนวนที่นั่งที่พรรคอนาคตใหม่เคยได้รับ

อ้างอิง

แก้
  1. "เปิดจำนวน ส.ส. 400 เขตเลือกตั้งใหม่ กทม.ยังมากสุด 33 คน". workpointTODAY.

ดูเพิ่ม

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้