จังหวัดขอนแก่นในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2554 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 10 เขตเลือกตั้ง[1] ซึ่งลดลงจากการเลือกตั้งครั้งก่อน 1 ที่นั่ง แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

จังหวัดขอนแก่นในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554
ไทย
← พ.ศ. 2550 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2562 →

10 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ผู้ใช้สิทธิ73.23% (Increase2.21%)
  First party Second party Third party
  9153ri-Yingluck Shinawatra.jpg Abhisit Vejjajiva 2009 official.jpg Suwit Khunkitti.jpg
พรรค เพื่อไทย ประชาธิปัตย์ กิจสังคม
เขตล่าสุด 9 0 0
ที่นั่งที่ชนะ 10 0 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Increase1 Steady0 Steady0
คะแนนเสียง 685,369 112,922 29,119
ร้อยละ 74.67 12.30 3.17

  Fourth party
  ภาพถ่ายเบื้องหลัง การบันทึกเทป โครงการ ไทยเข้มแข็ง (The Official Site of The Prim - Flickr - Abhisit Vejjajiva (44).jpg
พรรค ภูมิใจไทย
เขตล่าสุด 2
ที่นั่งที่ชนะ 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Decrease2
คะแนนเสียง 23,434
ร้อยละ 2.55

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
พรรคประชาธิปัตย์

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
พรรคเพื่อไทย

ภาพรวมแก้ไข

การเปลี่ยนแปลงเขตการเลือกตั้งแก้ไข

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อแก้ไข

e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จังหวัดขอนแก่น
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
เพื่อไทย (1) 685,369 74.67
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน (2) 11,394 1.24
ประชาธิปไตยใหม่ (3) 1,986 0.22
ประชากรไทย (4) 1,365 0.15
รักประเทศไทย (5) 19,236 2.10
พลังชล (6) 505 0.06
ประชาธรรม (7) 194 0.02
ดำรงไทย (8) 180 0.02
พลังมวลชน (9) 697 0.08
ประชาธิปัตย์ (10) 112,922 12.30
ไทยพอเพียง (11) 470 0.05
รักษ์สันติ (12) 7,355 0.80
ไทยเป็นสุข (13) 347 0.04
กิจสังคม (14) 29,119 3.17
ไทยเป็นไท (15) 577 0.06
ภูมิใจไทย (16) 23,434 2.55
แทนคุณแผ่นดิน (17) 297 0.03
เพื่อฟ้าดิน (18) 294 0.03
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (19) 278 0.03
การเมืองใหม่ (20) 905 0.10
ชาติไทยพัฒนา (21) 14,148 1.54
เสรีนิยม (22) 891 0.10
ชาติสามัคคี (23) 201 0.02
บำรุงเมือง (24) 182 0.02
กสิกรไทย (25) 255 0.03
มาตุภูมิ (26) 331 0.04
ชีวิตที่ดีกว่า (27) 85 0.01
พลังสังคมไทย (28) 126 0.01
เพื่อประชาชนไทย (29) 342 0.04
มหาชน (30) 1,120 0.12
ประชาชนชาวไทย (31) 118 0.01
รักแผ่นดิน (32) 113 0.01
ประชาสันติ (33) 173 0.02
ความหวังใหม่ (34) 1,291 0.14
อาสามาตุภูมิ (35) 90 0.01
พลังคนกีฬา (36) 648 0.07
พลังชาวนาไทย (37) 159 0.02
ไทยสร้างสรรค์ (38) 46 0.01
เพื่อนเกษตรไทย (39) 284 0.03
มหารัฐพัฒนา (40) 364 0.04
บัตรดี 917,891 94.24
บัตรเสีย 38,855 3.99
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 17,216 1.77
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 973,962 73.23
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 1,329,944 100.00

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตแก้ไข

เขต 1เขต 2เขต 3เขต 4เขต 5เขต 6เขต 7เขต 8เขต 9เขต 10

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1แก้ไข

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยอำเภอเมืองขอนแก่น (เฉพาะตำบลในเมือง ตำบลเมืองเก่า และตำบลบ้านเป็ด)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดขอนแก่น
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย จักริน พัฒน์ดำรงจิตร (1)* 53,579 60.65
ประชาธิปัตย์ สุนทร ลีซีทวน (10)✔ 23,821 26.97
ภูมิใจไทย พงษ์เทพ มุสิเกตุ (16) 4,870 5.51
รักษ์สันติ ไทกร พลสุวรรณ (12) 3,580 4.05
กิจสังคม สยมภู เกียรติสยมภู (14) 1,591 1.80
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน จันทร์สุดา ปราบอรินท์ (2) 215 0.24
ความหวังใหม่ อดิเทพ พจนา (34) 204 0.23
การเมืองใหม่ จันทร์ดี สมสาย (20) 165 0.19
พลังมวลชน มังกร มีสวัสดิ์ (9) 120 0.14
ชาติไทยพัฒนา สัมพันธ์ พงษ์ศิลา (21) 81 0.09
เพื่อนเกษตรไทย จงจิต ทองสอดแสง (39) 59 0.07
เพื่อฟ้าดิน สืบพงษ์ อริยพิมพ์ (18) 54 0.06
ผลรวม 88,339 100.00
บัตรดี 88,339 86.43
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 9,433 9.23
บัตรเสีย 4,436 4.34
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 102,208 75.19
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 135,932 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 2แก้ไข

เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วยอำเภอซำสูงและอำเภอเมืองขอนแก่น (เฉพาะตำบลโคกสี ตำบลบึงเนียม ตำบลพระลับ ตำบลดอนหัน ตำบลท่าพระ ตำบลดอนช้าง ตำบลบ้านหว้า ตำบลบ้านทุ่ม ตำบลแดงใหญ่ ตำบลศิลา และตำบลหนองตูม)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดขอนแก่น
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย ภูมิ สาระผล (1)* 60,465 61.28
กิจสังคม สุริยนต์ วะสมบัติ (14) 14,767 14.97
ภูมิใจไทย อัษฎางค์ แสวงการ (16) 11,676 11.83
ประชาธิปัตย์ พันตำรวจโท ประวัติ วิเชฎฐพงษ์ (10) 10,536 10.68
รักษ์สันติ ชัยชนะ ทัศนิยม (12) 852 0.86
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน อรัญยา คำปัจ (2) 223 0.23
ความหวังใหม่ สุรศักดิ์ นาคปราการ (34) 68 0.07
ชาติไทยพัฒนา วิไล บุญใหญ่ (21) 47 0.05
เพื่อฟ้าดิน เรียวฟ้า นาวาบุญนิยม (18) 29 0.03
ผลรวม 98,663 100.00
บัตรดี 98,663 92.53
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,851 3.61
บัตรเสีย 4,117 3.86
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 106,631 79.07
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 134,849 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 3แก้ไข

เขตการเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วยอำเภอกระนวน และอำเภอน้ำพอง

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดขอนแก่น
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย จตุพร เจริญเชื้อ (1)* 66,204 64.53
กิจสังคม อรรถพล ชัยนันท์สมิตย์ (14) 16,241 15.83
ภูมิใจไทย ปัญญา ศรีปัญญา (16)* 15,074 14.69
ประชาธิปัตย์ นิคม ศรีเงิน (10) 3,944 3.84
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน กรณิกา สุขพวง (2) 506 0.49
รักษ์สันติ บังอร วงศ์ปัจฉิม (12) 288 0.28
ความหวังใหม่ สุธาสินี ชุมแวงวาปี (34) 120 0.12
เพื่อฟ้าดิน เสงี่ยม ศรีบุญโฮม (18) 59 0.06
เพื่อนเกษตรไทย ฉัตรนพวัฒน์ วีระศักดิ์ (39) 43 0.04
ประชาธรรม อินทัช สารพันธ์ (7) 43 0.04
ชาติไทยพัฒนา อรวรรณ มาตย์นอก (21) 39 0.04
พลังคนกีฬา ร้อยตรี พิชิต นามวงษ์ (36) 38 0.04
ผลรวม 102,599 100.00
บัตรดี 102,599 94.36
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,971 1.81
บัตรเสีย 4,163 3.83
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 108,733 75.34
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 144,321 100.00
เพื่อไทย ได้ที่นั่งจาก ภูมิใจไทย

เขตเลือกตั้งที่ 4แก้ไข

เขตการเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วยอำเภอเขาสวนกวาง อำเภออุบลรัตน์ อำเภอบ้านฝาง และอำเภอเมืองขอนแก่น (เฉพาะตำบลสาวะถี ตำบลบ้านค้อ ตำบลสำราญ และตำบลโนนท่อน)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 จังหวัดขอนแก่น
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย มุกดา พงษ์สมบัติ (1)✔ 73,511 72.66
กิจสังคม ณรงค์เลิศ สุรพล (14)✔ 16,953 16.76
ประชาธิปัตย์ สงคราม เมืองมนตรี (10) 7,043 6.96
ภูมิใจไทย ฉัตรชัย ทองคำพันธุ์ (16) 1,474 1.46
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน กนกวรรณ เบ้าจรรยา (2) 782 0.77
ประชากรไทย ปัญญาภรณ์ พุทโธญาณะสัมปันโน (4) 569 0.56
รักษ์สันติ ธนัญชัย วงษ์ซ้าย (12) 540 0.53
พลังมวลชน ธนกร อรัญมาลา (9) 126 0.12
ความหวังใหม่ จงกล พิมพ์วาปี (34) 69 0.07
เพื่อฟ้าดิน แก่นเกื้อ นาวาบุญนิยม (18) 56 0.06
ชาติไทยพัฒนา เสน่ห์ นาบำรุง (21) 43 0.04
ผลรวม 101,166 100.00
บัตรดี 101,166 93.55
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,491 2.30
บัตรเสีย 4,486 4.15
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 108,143 76.62
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 141,136 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 5แก้ไข

เขตการเลือกตั้งที่ 5 ประกอบด้วยอำเภอภูเวียง อำเภอหนองนาคำ อำเภอเวียงเก่า และอำเภอสีชมพู (ยกเว้นตำบลนาจาน ตำบลซำยาง ตำบลภูห่าน และตำบลหนองแดง)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 จังหวัดขอนแก่น
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย สุชาย ศรีสุรพล (1)* 60,046 73.96
ภูมิใจไทย ดาบตำรวจ พิชิต ศรีวิไล (16) 12,573 15.49
ประชาธิปัตย์ วุฒิพงศ์ ศุภรมย์ (10) 4,978 6.13
ชาติไทยพัฒนา เตือน สายบัวทอง (21) 2,776 3.42
กิจสังคม ประดิษฐ์พงษ์ แดงอ่อน (14) 486 0.60
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน สุพิน เกตุมณี (2) 239 0.29
เพื่อฟ้าดิน คุณข้าว ศรีเชียงสา (18) 52 0.06
พลังคนกีฬา สุรชาติ กาญจนไพสิฏ (36) 30 0.04
ความหวังใหม่ วิจิตร นันบุญมา (34) 7 0.01
ผลรวม 81,187 100.00
บัตรดี 81,187 94.72
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,325 1.55
บัตรเสีย 3,200 3.73
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 85,712 69.39
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 123,530 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 6แก้ไข

เขตการเลือกตั้งที่ 6 ประกอบด้วยอำเภอภูผาม่าน อำเภอชุมแพ และอำเภอสีชมพู (เฉพาะตำบลนาจาน ตำบลซำยาง ตำบลภูห่าน และตำบลหนองแดง)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 6 จังหวัดขอนแก่น
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (1)* 51,416 60.41
กิจสังคม สมพงษ์ ปู่เพ็ง (14) 29,595 34.77
ประชาธิปัตย์ ชยนนท คำเบ้า (10) 3,570 4.19
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน ดวงใจ ลาสุ (2) 223 0.26
การเมืองใหม่ สมศักดิ์ คลังคำภา (20) 147 0.17
ความหวังใหม่ สังคมวิทยา ซาซุม (34) 93 0.11
ชาติไทยพัฒนา สงวน ด่านชัยภูมิ (21) 28 0.03
พลังคนกีฬา สมบูรณ์ หนูอิ่ม (36) 24 0.03
เพื่อฟ้าดิน เอราวรรณ อนุพันธ์ (18) 15 0.02
ผลรวม 85,111 100.00
บัตรดี 85,111 92.07
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,248 2.43
บัตรเสีย 5,081 5.50
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 92,440 71.53
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 129,232 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 7แก้ไข

เขตการเลือกตั้งที่ 7 ประกอบด้วยอำเภอหนองเรือและอำเภอมัญจาคีรี

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 7 จังหวัดขอนแก่น
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย นวัธ เตาะเจริญสุข (1)* 50,854 58.76
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน จงรักษ์ คุณเงิน (2) 30,412 35.14
ประชาธิปัตย์ สัมฤทธิ์ เชื้อสาวถี (10) 3,544 4.09
ภูมิใจไทย วารุณี สมีใหญ่ (16) 1,027 1.19
กิจสังคม ทองพูล ดีไพร (14) 348 0.40
ชาติไทยพัฒนา ณ ตะวัน พรหมทา (21) 150 0.17
รักษ์สันติ สุกิจ วัฒนสุข (12) 100 0.12
ประชาธรรม ไสว ภูมิพระบุ (7) 87 0.10
เพื่อฟ้าดิน โพธิ์ศรี ราชสีห์ (18) 17 0.02
ความหวังใหม่ ไพลิต เรืองสุข (34) 13 0.02
ผลรวม 86,552 100.00
บัตรดี 86,552 94.84
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,206 1.32
บัตรเสีย 3,507 3.84
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 91,265 72.83
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 125,317 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 8แก้ไข

เขตการเลือกตั้งที่ 8 ประกอบด้วยอำเภอโคกโพธิ์ไชย อำเภอแวงใหญ่ อำเภอแวงน้อย และอำเภอพล

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 8 จังหวัดขอนแก่น
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย ดวงแข อรรณนพพร (1)* 77,472 84.67
ภูมิใจไทย คงฤทธิ์ อัศวพัฒนากูล (16) 6,743 7.37
ประชาธิปัตย์ บรรพต พงษ์โพธิ์ชัย (10) 6,195 6.77
กิจสังคม กนกวรรณ เกียรติสยมภู (14) 390 0.43
การเมืองใหม่ ประสาท พรหมชัยนันท์ (20) 240 0.26
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน บุญเรือง ลาสุ (2) 239 0.26
ชาติไทยพัฒนา สะอาด ยินดี (21) 169 0.18
เพื่อฟ้าดิน วสันต์ ประเภโส (18) 34 0.04
ความหวังใหม่ สุรศักดิ์ แนวปราณีต (34) 13 0.01
ผลรวม 91,495 100.00
บัตรดี 91,495 94.86
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,840 1.91
บัตรเสีย 3,113 3.23
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 96,448 69.37
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 139,027 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 9แก้ไข

เขตการเลือกตั้งที่ 9 ประกอบด้วยอำเภอชนบท อำเภอโนนศิลา อำเภอหนองสองห้อง และอำเภอเปือยน้อย

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 9 จังหวัดขอนแก่น
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย ร้อยโท ปรีชาพล พงษ์พานิช (1)* 74,220 87.91
ประชาธิปัตย์ วรพัชร พิงคารักษ์ (10) 5,997 7.10
ภูมิใจไทย สุระ สิทธิศิริสาร (16) 3,480 4.12
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นภาวรรณ บุญมา (2) 350 0.41
กิจสังคม รณชัย แซ่บุ้น (14) 278 0.33
เพื่อฟ้าดิน สมนึก การุณยวนิช (18) 40 0.05
ชาติไทยพัฒนา ทองสุข นาปาน (21) 33 0.04
ความหวังใหม่ สุพจน์ ทองเนื้อขาว (34) 26 0.03
ผลรวม 84,424 100.00
บัตรดี 84,424 94.32
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,976 2.21
บัตรเสีย 3,110 3.47
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 89,510 69.20
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 129,342 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 10แก้ไข

เขตการเลือกตั้งที่ 10 ประกอบด้วยอำเภอบ้านไผ่ อำเภอบ้านแฮด และอำเภอพระยืน

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 10 จังหวัดขอนแก่น
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย เรืองเดช สุพรรณฝ่าย (1)* 51,372 58.04
ภูมิใจไทย เปรมศักดิ์ เพียยุระ (16)✔ 31,581 35.68
ประชาธิปัตย์ อุดมการณ์ วรกิจ (10) 2,760 3.12
ชาติไทยพัฒนา เรือเอก สมรักษ์ คำสิงห์ (21) 1,981 2.24
รักษ์สันติ อาทิตย์ คำจุลลา (12) 342 0.39
กิจสังคม เตชสิทธิ์ พิมล (14) 305 0.34
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน ณัชพร ขัดทัด (2) 147 0.17
พลังคนกีฬา จารุพงศ์ ลีอินทร์ (36) 19 0.02
ความหวังใหม่ วสันต์ ชูชัย (34) 11 0.01
ผลรวม 88,518 100.00
บัตรดี 88,518 95.31
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,321 1.42
บัตรเสีย 3,038 3.27
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 92,877 72.98
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 127,258 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

อ้างอิงแก้ไข

  1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. "ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554" (PDF). สืบค้นเมื่อ 13 ธันวาคม 2562.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข