จักรวาลของอสิมอฟ

จักรวาลของอสิมอฟ ในหนังสือกำเนิดสถาบันสถาปนา (อังกฤษ: Prelude to Foundation) ไอแซค อสิมอฟได้แนะนำลำดับการอ่านหนังสือของเขาที่เกี่ยวข้องกันในคำนำ หนังสือทั้งหมดในชุดจะต่อกันเป็นเรื่องหลวมๆ ครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่โลกยุคปี 2000 ไปจนถึงอีกหลายหมี่นปีข้างหน้า เรียงตามระยะเวลาในเรื่องได้ดังนี้

ชุดหนังสือ แก้

ชุดหุ่นยนต์ (เรื่องสั้น) แก้

ชุดนักสืบหุ่นยนต์ แก้

ชุดแคลิบัน แก้

ชุดจักรวรรดิ แก้

ชุดสถาบันสถาปนา แก้

  1. สุดหนทางสถาบันสถาปนา - Foundation's Fear โดย Gregory Benford
  2. ฝ่าวิกฤตสถาบันสถาปนา - Foundation and Chaos โดย Greg Bear
  3. ชัยชนะของสถาบันสถาปนา - Foundation's Triumph โดย David Brin
  1. สถาบันสถาปนา - Foundation
  2. สถาบันสถาปนาและจักรวรรดิ - Foundation and Empire
  3. สถาบันสถาปนาแห่งที่สอง - Second Foundation

เรื่องที่ไม่อยู่ในชุด แก้

หนังสือเหล่านี้ไม่นับให้อยู่ในชุดโดยอสิมอฟ แต่ในเรื่องมีกล่าวถึงตัวละครหรือเหตุการณ์บางส่วนในชุดบ้างเล็กน้อย