จักรวรรดิโซเวียต

นิยามคำว่า จักรวรรดิโซเวียต มีได้สองความหมาย ประการแรกคือทัศนะของชาติตะวันตกที่มองสหภาพโซเวียตในวิชา โซเวียตศึกษา (อังกฤษ: Sovietology) อันมองว่าสหภาพโซเวียตเป็นจักรวรรดิอาณานิคมรูปแบบหนึ่ง ทัศนะคตินี้เชื่อกันว่ามีที่มาจากหนังสือ "การก่อตั้งของสหภาพโซเวียต" (The Formation of the Soviet Union) ของ"ริชาร์ด ไปเปอร์" (Richard Pipes) อีกความหมายหนึ่งคือนิยามนี้หมายถึงโยบายการต่างประเทศของสภาพโซเวียตทีมีความคลับคล้ายกับแนวคิดจักรวรรดินิยมระหว่างยุคสงครามเย็น

ธงชาติสหภาพโซเวียต