จักรพรรดิไฮน์ริชที่ 2 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์

จักรพรรดิไฮน์ริชที่ 2 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ (อังกฤษ: Henry II, Holy Roman Emperor) หรือนักบุญไฮน์ริชคณะเบเนดิกติน (Saint Henry, Obl.S.B.) (6 พฤษภาคม ค.ศ. 973[1] - 13 กรกฎาคม ค.ศ. 1024) เป็นจักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์สมัยราชวงศ์ออทโท ผู้ทรงครองราชบัลลังก์ระหว่าง ค.ศ. 1014 จนเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม ค.ศ. 1024 นอกจากจะเป็นประมุขจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์แล้วจักรพรรดิไฮน์ริชที่ 2 ก็ยังเป็นพระมหากษัตริย์ของเยอรมนีตั้งแต่ปี ค.ศ. 1002 อิตาลีตั้งแต่ปี ค.ศ. 1004 และดยุกแห่งบาวาเรียระหว่างปี ค.ศ. 995 ถึงปี ค.ศ. 1005 พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์เยอรมันพระองค์เดียวที่ได้รับการสถาปนาให้เป็นนักบุญ

จักรพรรดิไฮน์ริชที่ 2 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
Kronung Heinrich II.jpg

พระปรมาภิไธย จักรพรรดิไฮน์ริชที่ 2
พระอิสริยยศ จักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
ราชวงศ์ ออทโท
ครองราชย์ โรมันอันศักดิ์สิทธิ์:
ค.ศ. 1014 - 13 กรกฎาคม ค.ศ. 1024
เยอรมนี:
ค.ศ. 1002 - 13 กรกฎาคม ค.ศ. 1024
อิตาลี:
ค.ศ. 1004 - 13 กรกฎาคม ค.ศ. 1024
รัชกาลก่อน จักรพรรดิออทโทที่ 3
รัชกาลถัดไป จักรพรรดิคอนราดที่ 2
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ 6 พฤษภาคม ค.ศ. 973
บาวาเรีย ในเยอรมนี
สวรรคต 13 กรกฎาคม ค.ศ. 1024 (51 พรรษา)
เกิตติงเก็น ในเยอรมนี
พระราชบิดา ดยุกไฮน์ริชที่ 2 แห่งบาวาเรีย
พระราชมารดา กีเซลาแห่งเบอร์กันดี
พระอัครมเหสี คุนนิกกุนเดแห่งลักเซมเบิร์ก

จักรพรรดิไฮน์ริชที่ 2 เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม ค.ศ. 973 ในบาวาเรียในเยอรมนี พระองค์เป็นพระโอรสของดยุกไฮน์ริชที่ 2 แห่งบาวาเรียและกีเซลาแห่งเบอร์กันดี ขณะที่พระบิดาทรงมีความขัดแย้งกับพระจักรพรรดิสององค์ก่อนหน้านั้น ไฮนริคก็หันเข้าวัดตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ โดยทรงไปพึ่งอับราฮัม บิชอปแห่งไฟรซิง และต่อมาทรงได้รับการศึกษาจากสำนักศึกษาของมหาวิหารเซนต์แมรี ฮิลเดสไฮม์ เมื่อพระบิดาสิ้นพระชนม์ไฮน์ริชก็ทรงเป็นดยุกแห่งบาวาเรียในปี ค.ศ. 995 ในพระนาม “ไฮนริคที่ 4”

อ้างอิงแก้ไข

  1. Perhaps 972.

ดูเพิ่มแก้ไข