จักรพรรดิไท่จง

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

จักรพรรดิไท่จง (Taizong) มีความหมายว่า "บรรพบุรุษผู้ยิ่งใหญ่" (Grand Clan Forefather) สามารถหมายถึง

ดูเพิ่ม

แก้