จักรพรรดิหมิง

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

จักรพรรดิหมิงตี้ (Ming Di) สามารถหมายถึง