จักรพรรดิยุสตีนุสที่ 2

จักรพรรดิของจักรวรรดิไบเเซนไทม์ตั้งเเต่ ค.ศ. 565 ถึง ค.ศ. 578

จักรพรรดิยุสตีนุสที่ 2 หรือ เฟลวิอัส ยุสตีนุส (จูเนียร์) ออกัสตัส (อังกฤษ: Justin II หรือ Flavius Iustinus (Iunior) Augustus) (ราว ค.ศ. 5205 ตุลาคม ค.ศ. 578) การที่ทรงมี “จูเนียร์” อยู่ในพระนามก็เพื่อให้แตกต่างจากยุสตีนุสที่ 1 ยุสตีนุสที่ 2 ทรงเป็นจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิไบแซนไทน์[1]ของราชวงศ์ยุสตินิอานุส ผู้ทรงครองราชย์ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน ค.ศ. 565 จนเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ค.ศ. 578 พระองค์เป็นพระราชนัดดาในจักรพรรดิยุสตินิอานุสที่ 1 รัชสมัยของพระองค์เป็นรัชสมัยของสงครามกับจักรวรรดิซาสซานิยะห์แห่งเปอร์เชีย ซึ่งเป็นผลให้ทรงเสียดินแดนส่วนใหญ่ในอิตาลีไป

ยุสตีนุสที่ 2
จักรพรรดิโรมัน

ภาพบนเหรียญของจักรพรรดิยุสตีนุสที่ 2
ราชวงศ์ ยุสตินิอานุส
สมัย 15 พฤศจิกายน ค.ศ. 5655 ตุลาคม ค.ศ. 578
ก่อนหน้า จักรพรรดิยุสตินิอานุสที่ 1
ถัดไป จักรพรรดิไทบีเรียสที่ 2 คอนสแตนติน
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ ราว ค.ศ. 520
สวรรคต 5 ตุลาคม ค.ศ. 578
พระมเหสี จักรพรรดินีโซเฟีย
หมวดหมู่: จักรพรรดิโรมัน
จักรพรรดิโรมันตะวันตก - จักรพรรดิโรมันตะวันออก

เมื่อจักรพรรดิยุสตินิอานุสที่ 1 เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน ค.ศ. 565 ยุสตีนุสก็ทรงได้รับการเลื่อนฐานะขึ้นเป็นจักรพรรดิโดยกลุ่มข้าราชสำนักที่อ้างว่าจักรพรรดิยุสตินิอานุสได้มีพระบรมราชโองการขณะที่ประชวรอยู่บนพระแท่นให้พระองค์เป็นรัชทายาท โดยการข้ามผู้ที่อาจจะมีสิทธิอีกคนหนึ่งที่เป็นพระราชนัดดาของยุสตินิอานุสที่ 1 เช่นกัน (เจอร์มานัส ยุสตีนุสนัส) ผู้ที่มิได้อยู่ในเมืองหลวงขณะที่จักรพรรดิยุสตินิอานุสเสด็จสวรรคต

อ้างอิง แก้

  1. Catholic Encyclopedia: The Byzantine Empire[1]

ข้อมูลเพิ่มเติม แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

  วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อเกี่ยวกับ จักรพรรดิยุสตีนุสที่ 2