จักรพรรดิมิคาเอลที่ 9 พาลาโอโลกอส

จักรพรรดิมิคาเอลที่ 9 พาลาโอโลกอส (อังกฤษ: Michael IX Palaiologos; กรีก: Μιχαήλ Θ΄ Παλαιολόγος) (17 เมษายน ค.ศ. 127712 ตุลาคม ค.ศ. 1320) มิคาเอลทรงเป็นจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิไบแซนไทน์[1]ของราชวงศ์พาลาโอโลกอส ผู้ทรงครองราชย์ระหว่างราวปี ค.ศ. 1294/ค.ศ. 1295 จนเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ค.ศ. 1320 มิคาเอลเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 17 เมษายน ค.ศ. 1277 เป็นพระราชโอรสองค์โตในจักรพรรดิอันโดรนิคอสที่ 2 พาลาโอโลกอสและแอนนาแห่งฮังการีพระราชธิดาในสมเด็จพระเจ้าสตีเฟนที่ 5 แห่งฮังการี ก่อนที่จะทรงราชย์ด้วยพระองค์เองมิคาเอลทรงเป็นจักรพรรดิคู่กับพระราชบิดามาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1281

มิคาเอลที่ 9 พาลาโอโลกอส
จักรพรรดิ แห่ง จักรวรรดิไบแซนไทน์

ภาพบนเหรียญของจักรพรรดิมิคาเอลที่ 9 พาลาโอโลกอส
ราชวงศ์ พาลาโอโลกอส
สมัย ค.ศ. 1294/ค.ศ. 129512 ตุลาคม ค.ศ. 1320
รัชกาลก่อนหน้า จักรพรรดิอันโดรนิคอสที่ 2 พาลาโอโลกอส
รัชกาลถัดไป จักรพรรดิอันโดรนิคอสที่ 3 พาลาโอโลกอส
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ 17 เมษายน ค.ศ. 1277
สวรรคต 12 ตุลาคม ค.ศ. 1320
พระราชบิดา จักรพรรดิอันโดรนิคอสที่ 2 พาลาโอโลกอส
พระราชมารดา แอนนาแห่งฮังการี
พระอัครมเหสี ริตาแห่งอาร์มีเนีย
พระราชบุตร จักรพรรดิอันโดรนิคอสที่ 3 พาลาโอโลกอส
หมวดหมู่: จักรพรรดิโรมัน
จักรพรรดิโรมันตะวันตก - จักรพรรดิไบแซนไทน์

อ้างอิง แก้

  1. Catholic Encyclopedia: The Byzantine Empire[1]

ข้อมูลเพิ่มเติม แก้