จักรพรรดิมักซิมิอานุส

จักรพรรดิมักซิมิอานุส ประสูติเมื่อค.ศ. 250 ครองราชย์ร่วมกับจักรพรรดิไดโอคลีเชียนแห่งจักรวรรดิโรมันตะวันออกเมื่อปี ค.ศ. 305 ขณะพระชนม์ได้ 55 พรรษา หลังจากครองราชย์ร่วมกันได้เพียง 2 ปี จักรพรรดิไดโอคลีเชียนก็สวรรคตในปีค.ศ. 308 จักรพรรดิแม็กซิเมียนจึงทรงครองราชย์แต่เพียงพระองค์เดียวแต่ทรงครองราชย์ได้เพียง 2 ปีก็สวรรคตในปีค.ศ. 310 ขณะพระชนม์ได้ 60 พรรษา ที่มาร์แซย์ ประเทศฝรั่งเศส

Maximian
จักรพรรดิ แห่ง จักรวรรดิโรมัน
MSR - Tête de l'empreur Maximien Hercule - Inv 34 b (cropped).jpg

รูปปั้นจักรพรรดิมักซิมิอานุส
พระนามเต็ม Marcus Aurelius Valerius Maximianus Herculius
สมัย 21 กรกฎาคม or 25 กรกฎาคม 1 พฤษภาคม ค.ศ. 305 (as Augustus of the West, with Diocletian as Augustus of the East) 11 พฤศจิกายน ค.ศ. 308 (declared himself Augustus)
รัชกาลก่อนหน้า Numerian
รัชกาลถัดไป Constantius Chlorus and Galerius
เกิด ค.ศ. 250, Sirmium
เสียชีวิต กรกฎาคม ค.ศ. 310, Massilia (Marseille, France)
ภรรยา Eutropia
บุตร/ธิดา Flavia Maximiana Theodora
Maxentius
Fausta
หมวดหมู่: จักรพรรดิโรมัน
จักรพรรดิโรมันตะวันตก - จักรพรรดิไบแซนไทน์