จักรพรรดิบาซิลิสคัส

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

จักรพรรดิบาซิลิสคัส (อังกฤษ: Basiliscus) จักรพรรดิแห่ง จักรวรรดิโรมันตะวันออก หรือ จักรวรรดิไบแซนไทน์ จาก 9 มกราคม 475 ถึง สิงหาคม 476 พระองค์เป็นสมาชิก ราชวงศ์เลโอนิด พระองค์ก้าวขึ้นสู่อำนาจจากการที่ จักรพรรดิเซโน ถูกขับออกจาก กรุงคอนสแตนติโนเปิล โดยการกบฏ

จักรพรรดิบาซิลิสคัส
Solidus Basiliscus-RIC 1003.jpg
เหรียญของจักรพรรดิบาซิลิสคัส
จักรพรรดิแห่ง จักรวรรดิโรมัน
ครองราชย์9 มกราคม 475 – สิงหาคม 476
ก่อนหน้าจักรพรรดิเซโน
ถัดไปจักรพรรดิเซโน
จักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโรมันตะวันตกจักรพรรดิยูลิอุส แนโปส
จักรพรรดิโรมุลุส เอากุสตุส
พระนามเต็ม
ฟลาวิอุส บาซิลิสคัส
สวรรคตฤดูหนาว 476–477
แคปพาโดเชีย

อ้างอิงแก้ไข