จักรพรรดิบอลด์วินที่ 1 แห่งคอนสแตนติโนเปิล

จักรพรรดิบอลด์วินที่ 1 แห่งคอนสแตนติโนเปิล หรือ จักรพรรดิบอลด์วินที่ 9 เคานท์แห่งฟลานเดอร์ส หรือ หรือ จักรพรรดิบอลด์วินที่ 6 เคานท์แห่งเอโนต์ (อังกฤษ: Baldwin I of Constantinople หรือ Baldwin IX Count of Flanders หรือ Baldwin VI Count of Hainaut) (กรกฎาคม ค.ศ. 1172 – ราว ค.ศ. 1205) บอลด์วินทรงเป็นจักรพรรดิองค์แรกแห่งจักรวรรดิละตินแห่งคอนสแตนติโนเปิลระหว่างปี ค.ศ. 1204 จนถึงปี ค.ศ. 1205 นอกจากนั้นก็ยังเป็นเคานท์แห่งฟลานเดอร์สระหว่างปี ค.ศ. 1194 จนถึงปี ค.ศ. 1205 และ เคานท์แห่งเอโนต์ระหว่างปี ค.ศ. 1195 จนถึงปี ค.ศ. 1205

บอลด์วินที่ 1 แห่งคอนสแตนติโนเปิล
จักรพรรดิ แห่ง จักรวรรดิละติน
Baudouin de Constantinople.JPG

อนุสาวรีย์ของบอลด์วินที่ 1 แห่งคอนสแตนติโนเปิล
สมัย ค.ศ. 1204ค.ศ. 1205
รัชกาลก่อนหน้า จักรพรรดิอเล็กซิออสที่ 5 ดูคาส
รัชกาลถัดไป จักรพรรดิเฮนรีแห่งฟลานเดอร์ส
ข้อมูลส่วนพระองค์
เกิด กรกฎาคม ค.ศ. 1172
เสียชีวิต ราว ค.ศ. 1205
บิดา บอลด์วินที่ 5 เคานท์แห่งเอโนต์
มารดา มาร์กาเร็ตที่ 1 เคานเทสแห่งฟลานเดอร์ส
หมวดหมู่: จักรพรรดิโรมัน
จักรพรรดิโรมันตะวันตก - จักรพรรดิไบแซนไทน์

บอลด์วินเป็นผู้มีบทบาทสำคัญที่สุดผู้หนึ่งในสงครามครูเสดครั้งที่ 4 ที่มีผลทำให้ยึดคอนสแตนติโนเปิล, การพิชิตส่วนใหญ่ของจักรวรรดิไบแซนไทน์ [1] และการก่อตั้งจักรวรรดิละตินแห่งคอนสแตนติโนเปิล หรือที่รู้จักกันว่า “โรมาเนีย” (ไม่ใช่ประเทศโรมาเนีย)

อ้างอิงแก้ไข

  1. CATHOLIC ENCYCLOPEDIA: The Byzantine Empire[1]

ข้อมูลเพิ่มเติมแก้ไข