จักรพรรดินีเหรินหฺวาย

สมเด็จพระจักรพรรดินีเหรินหฺวาย (อักษรจีน: 仁怀皇后; อังกฤษ: Empress Renhuai) เป็นสมเด็จพระจักรพรรดินีในสมเด็จพระจักรพรรดิซ่งชินจง สมเด็จพระจักรพรรดิพระองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์ซ่งในประวัติศาสตร์จีน ทรงเป็น ฮองเฮา ที่น่าเห็นใจที่สุดในราชวงศ์ซ่ง แม้นกระทั่งในประวัติศาสตร์จีน น้อยครั้งที่พระนางทรงได้รับความสุขสมบูรณ์ในฐานะ ฮองเฮา เมื่อจักรวรรดิล่มสลาย พระนางก็ต้องรับเคราะห์ทรงทนทุกข์ยากติดตาม ฮ่องเต้ ในฐานะพระราชสวามี ไปในฐานะเชลยตัวประกัน ทรงติดตามพระราชสวามี เริ่มต้นใช้ชีวิตที่ถูกกดขี่เยี่ยงข้าทาสในจักรวรรดิจิน

จักรพรรดินีเหรินหฺวาย
ImperatriceSongQinzong.jpg

พระบรมนามาภิไธย จักรพรรดินีจู
พระปรมาภิไธย
สมเด็จพระจักรพรรดินีจู
พระอิสริยยศ
สมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งจักรวรรดิต้าซ่ง
ราชวงศ์ ราชวงศ์ซ่ง
รัชกาลก่อน สมเด็จจักรพรรดินีเจิ้ง
รัชกาลถัดไป สมเด็จพระจักรพรรดินีเสียง
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ ค.ศ. 1102
สวรรคต ค.ศ.1127 (รวมพระชันษา 24 ปี)
นครฮุ่ยหนิง จักรวรรดิจิน
พระราชสวามี สมเด็จพระจักรพรรดิซ่งชินจง
พระสาทิสลักษณ์ของสมเด็จพระจักรพรรดินีเหรินหฺวาย

พระราชประวัติแก้ไข

พระชาติตระกูลของพระนาง คือ (อักษรจีน: ; อังกฤษ: Zhu) มีพระนามเดิมว่า จูเหลียน (อักษรจีน: 朱琏; อังกฤษ: Zhu Lian ) ทรงเป็นชาวเมืองไคฟง พระบิดาเป็นข้าหลวงในกองทัพ อู่คัน (บู่คัง) จูเป๋อ (จูเปะ) ในสมัยสมเด็จพระจักรพรรดิซ่งชินจงดำรงตำแหน่งเป็นองค์รัชทายาท สมเด็จพระจักรพรรดิซ่งฮุ่ยจงทรงทอดพระเนตรเห็นความงดงามเฉลียวฉลาดของพระนาง จึ่งทรงเลือกพระนางเป็นพระวรชายาเอกขององค์รัชทายาท ต่อมาทรงเสวยราชสมบัติ ทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระจักรพรรดินี ในสมเด็จพระจักรพรรดิซ่งชินจง

การทิวงคตแก้ไข

เดือนที่ 11 ปีที่ 2 ในรัชสมัยของสมเด็จพระจักรพรรดิซ่งชินจง สมเด็จพระจักรพรรดิกองทัพของจักรวรรดิจิน บุกเข้าเมืองหลวงนครหลวงของราชวงศ์ซ่งได้สำเร็จ และได้จับตัว สมเด็จพระจักรพรรดิซ่งฮุ่ยจง,สมเด็จพระจักรพรรดิซ่งชินจง, สมเด็จพระจักรพรรดินีเจิ้ง, และพระนาง, ต่างถูกส่งตามเสด็จ ทรงถูกขังรวมกัน ณ หน้าค่ายของราชวงศ์จิน แล้วส่งคนควบคุมไปส่ง ณ เมืองหลวงของราชวงศ์จิน เมื่อเสด็จถึงนครหลวงของราชอาณาจักรจิน ทรงถูกนำตัวไปเฝ้า จักรพรรดิจินไท่จงแต่ทว่าจักรพรรดิจินไท่จง ยังทรงอยู่ในระหว่างประพาสล่าสัตว์ จึงถูกสั่งให้ประทับอยู่ที่วัด หมินจงจี้ ระหว่างนั้นทรงถูกทหารของราชวงศ์จินดูถูกและเกี้ยวพาราสี สมเด็จพระจักรพรรดินีทนความอัปยศอดสูไม่ได้ จึงทรงกระทำอัตวินิบาตกรรมทันที

หลังการทิวงคตแก้ไข

ภายหลังต่อมาอีก 70 ปี ในรัชสมัยของราชวงศ์ซ่งใต้ ในรัชกาลของจักรพรรดิซ่งหนิงจง ค.ศ.1193 พระนางทรงได้รับการสถาปนาพระนามวว่า สมเด็จพระจักรพรรดินีเหรินหฺวาย และได้สร้างพระป้ายของพระนางและพระราชสวามี ไว้สำหรับสักการบูชาร่วมสมเด็จพระบรมราชบุพบการีในศาลพระประจำราชวงศ์

ก่อนหน้า จักรพรรดินีเหรินหฺวาย ถัดไป
สมเด็จจักรพรรดินีเจิ้ง    
จักรพรรดินีแห่งราชวงศ์ซ่ง
  สมเด็จพระจักรพรรดินีเสียง
(ราชวงศ์ซ่งใต้)