จักรพรรดิท้าย ดึ๊ก

จักรพรรดิท้าย ดึ๊ก (เวียดนาม: Thái Đức, 泰德; ค.ศ. 1743–1793) หรือ เหงียน หญัก (Nguyễn Nhạc, 阮岳) เป็นจักรพรรดิองค์ที่ 1 แห่งราชวงศ์เต็ยเซินของเวียดนาม ทรงครองราชย์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1778–1793

จักรพรรดิท้าย ดึ๊ก
จักรพรรดิแห่งเวียดนาม
NguyenNhac.jpg
ครองราชย์ค.ศ. 1778–1793
ก่อนหน้าสถาปนาราชวงศ์
ถัดไปจักรพรรดิกวาง จุง
พระนามเต็ม
เหงียน หญัก
ราชวงศ์ราชวงศ์เต็ยเซิน
ประสูติค.ศ. 1743
สวรรคตค.ศ. 1793

อ้างอิงแก้ไข

ก่อนหน้า จักรพรรดิท้าย ดึ๊ก ถัดไป
สถาปนาราชวงศ์   สมเด็จพระจักรพรรดิแห่งเวียดนาม
(ราชวงศ์เต็ยเซิน)

(ค.ศ. 1778–1793)
  จักรพรรดิกวาง จุง