เหงวียน หญัก

(เปลี่ยนทางจาก จักรพรรดิท้าย ดึ๊ก)

จักรพรรดิท้าย ดึ๊ก (เวียดนาม: Thái Đức, 泰德; ค.ศ. 1743–1793) หรือ เหงวียน หญัก (Nguyễn Nhạc, 阮岳) เป็นจักรพรรดิองค์ที่ 1 แห่งราชวงศ์เต็ยเซินของเวียดนาม ทรงครองราชย์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1778 และสละราชสมบัติให้น้องชาย คือเหงวียน ฮเหวะ ในปี 1788

จักรพรรดิท้าย ดึ๊ก
จักรพรรดิแห่งเวียดนาม
NguyenNhac.jpg
ครองราชย์ค.ศ. 1778–1788
ก่อนหน้าสถาปนาราชวงศ์
ถัดไปจักรพรรดิกวาง จุง
พระนามเต็ม
เหงวียน หญัก
ราชวงศ์ราชวงศ์เต็ยเซิน
ประสูติค.ศ. 1743
สวรรคตค.ศ. 1793

อ้างอิงแก้ไข

ก่อนหน้า เหงวียน หญัก ถัดไป
สถาปนาราชวงศ์   สมเด็จพระจักรพรรดิแห่งเวียดนาม
(ราชวงศ์เต็ยเซิน)

(ค.ศ. 1778–1793)
  จักรพรรดิกวาง จุง