จักรพรรดิฉีหมิง

จักรพรรดิหมิง แห่งราชวงศ์ฉีใต้ (อังกฤษ: Emperor Ming of Southern Qi จีน: (南)齊明帝) (452–498) พระนามเดิมว่า เซียว หลวน () มีพระนามรองว่า จิ้งฉี (Jingqi) พระนามลำลอง (ชื่อเล่น) ว่า เสวียนตู (Xuandu) เป็นจักรพรรดิรัชกาลที่ 5 ของราชวงศ์ฉีใต้ พระองค์เป็นพระราชนัดดาของจักรพรรดิฉีเกา ปฐมกษัตริย์ผู้ก่อตั้งราชวงศ์ฉีใต้ พระองค์ได้ดำรงตำแห่งเป็นสมุหนายก ในรัชสมัยของเซียว เจาเย่ พระราชนัดดาของพระองค์

จักรพรรดิฉีหมิง
Emperor Ming of Southern Qi
ครองราชย์ค.ศ. 494–498
ก่อนหน้าเซียว เจาเหวิน
ถัดไปเซียว เป่าเจวียน
ประสูติค.ศ. 452
สวรรคต498 (อายุ 45–46)
คู่อภิเษกหลิว ฮุ่ยต้วน
พระมรณนาม
จักรพรรดิหมิง 明皇帝
วัดประจำรัชกาล
เกาจง 高宗
พระราชบิดาจักรพรรดิฉีเกา
พระราชมารดานางเจียง (ฮองเฮาอวี่)

เชื่อกันว่าเซียว เจาเย่เป็นจักรพรรดิที่ไร้ความสามารถ ไม่อาจต่อต้านจักรพรรดิฉีหมิงได้ พระองค์จึงได้ทำรัฐประหารและลอบสังหารเซียว เจาเย่ลงเสีย หลังจากพระองค์สถาปนาจักรพรรดิ เซียว เจาเหวิน พระอนุชาของเซียวเจาเย่ได้ไม่นาน พระองค์ก็ปลดเซียวเจาเหวินลงเช่นกัน และปราบดาภิเษกตนเองเป็นจักรพรรดิ ในรัชสมัยของพระองค์ พระองค์ทรงเป็นที่รู้จักในเรื่องพระเดชและพระคุณ เขาถูกมองว่าเป็นบุคคลที่โหดร้ายมากในประวัติศาสตร์ เพราะเขาสังหารโอรสที่ยังมีชีวิตอยู่ของจักรพรรดิเกาและจักรพรรดิอู่ ทั้งๆ ที่ทั้ง 2 จักรพรรดิทรงมีความเมตตาต่อพระองค์มาโดยตลอด

อ้างอิง

แก้
ก่อนหน้า จักรพรรดิฉีหมิง ถัดไป
เซียว เจาเหวิน (Prince of Hailing)   'จักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฉีใต้'
(ค.ศ. 494–498)
  เซียว เป่าเจวียน (Marquess of Donghun)