จักรพรรดิจอห์นที่ 2 โคมเนนอส

จักรพรรดิจอห์นที่ 2 โคมเนนอส (อังกฤษ: John II Komnenos) จักรพรรดิแห่งจักรวรรดิไบแซนไทน์ทรงเป็น พระราชโอรสใน จักรพรรดิอเล็กซิออสที่ 1 โคมเนนอส เสด็จขึ้นครองราชย์แทนพระราชบิดาเมื่อปี ค.ศ. 1118 ขณะพระชนม์ได้ 31 พรรษาตลอดรัชสมัยของจอห์นที่ 2 เต็มไปด้วยสงครามมากมายที่สืบเนื่องมาจากรัชสมัยพระราชบิดารวมทั้งสงครามครูเสด สวรรคตเมื่อวันที่ 8 เมษายน ค.ศ. 1143 ขณะพระชนม์ได้ 56 พรรษา

จอห์นที่ 2 โคมเนนอส
จักรพรรดิจอห์นที่ 2 โคมเนนอส
ประสูติ13 กันยายน ค.ศ. 1087
Constantinople
สวรรคต8 เมษายน ค.ศ. 1143
Cilicia
พระราชบิดาAlexios I Komnenos
พระราชมารดาIrene Doukaina