จักรพรรดิคอนสแตนตินที่ 4

จักรพรรดิคอนสแตนตินที่ 4 (อังกฤษ: Constantine IV; กรีก: Κωνσταντίνος Δ', Kōnstantinos IV, ละติน: Constantinus) (ค.ศ. 652 – กันยายน ค.ศ. 685) คอนสแตนตินที่ 4 ทรงเป็นจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิไบแซนไทน์[1]ของราชวงศ์เฮราเคลียน ผู้ทรงครองราชย์ระหว่างปี ค.ศ. 668 จนเสด็จสวรรคตในเดือนกันยายน ค.ศ. 685 โดยมีพระราชโอรสจักรพรรดิจัสติเนียนที่ 2 ขึ้นครองราชย์ต่อจากพระองค์

คอนสแตนตินที่ 4
จักรพรรดิ แห่ง จักรวรรดิไบแซนไทน์

งานโมเสกของจักรพรรดิคอนสแตนตินที่ 4 และข้าราชบริพารภายในบาซิลิกาซานอพอลลินาเรอินคลาสเซที่ราเวนนา
ราชวงศ์ เฮราเคลียน
สมัย ค.ศ. 668 – กันยายน ค.ศ. 685
รัชกาลก่อนหน้า เมเซเซียส
จักรพรรดิคอนสแตนสที่ 2
รัชกาลถัดไป จักรพรรดิจัสติเนียนที่ 2
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ ค.ศ. 652
สวรรคต กันยายน ค.ศ. 685
พระราชบิดา จักรพรรดิคอนสแตนสที่ 2
พระราชมารดา จักรพรรดินีเฟาสตา
พระอัครมเหสี จักรพรรดินีอนาสเตเชีย
พระราชบุตร จักรพรรดิจัสติเนียนที่ 2
หมวดหมู่: จักรพรรดิโรมัน
จักรพรรดิโรมันตะวันตก - จักรพรรดิไบแซนไทน์

ก่อนที่จะทรงเป็นจักรพรรดิด้วยพระองค์เองคอนสแตนตินที่ 4 ทรงเป็นจักรพรรดิร่วมกับพระราชบิดาตั้งแต่ปี ค.ศ. 654 และทรงเป็นจักรพรรดิด้วยพระองค์เองหลังจากที่พระราชบิดาถูกลอบปลงพระชนม์ในปี ค.ศ. 668

อ้างอิง แก้

  1. Catholic Encyclopedia: The Byzantine Empire[1]

ข้อมูลเพิ่มเติม แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

  วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อเกี่ยวกับ จักรพรรดิคอนสแตนตินที่ 4