จักรพรรดิคอนสแตนตินที่ 3 แห่งจักรวรรดิไบแซนไทน์

จักรพรรดิคอนสแตนตินที่ 3 แห่งไบแซนไทน์ หรือ เฮราคลิอัส โนวัส คอนสแตนตินัส (อังกฤษ: Constantine III (Byzantine emperor); ชื่อเต็ม: Heraclius Novus Constantinus; กรีก: Ηράκλειος (νέος) Κωνσταντίνος) (3 พฤษภาคม ค.ศ. 612 – 20 เมษายน หรือ 24/26 พฤษภาคม ค.ศ. 641) คอนสแตนตินที่ 3 ทรงเป็นจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิไบแซนไทน์ [1]ของราชวงศ์เฮราเคลียน ผู้ทรงครองราชย์เพียงสี่เดือนตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ ค.ศ. 641 จนเสด็จสวรรคต คอนสแตนตินเป็นพระราชโอรสองค์โตในจักรพรรดิเฮราคลิอัสและพระอัครมเหสีองค์แรกจักรพรรดินียูโดเคีย

คอนสแตนตินที่ 3 แห่งไบแซนไทน์
จักรพรรดิ แห่ง จักรวรรดิไบแซนไทน์
Solidus-Heraclius-sb0764.jpg

รูปบนเหรียญของจักรพรรดิคอนสแตนตินที่ 3 กับพระราชบิดาและพระอนุชา
พระนามเต็ม เฮราคลิอัส โนวัส คอนสแตนตินัส
ราชวงศ์ เฮราเคลียน
สมัย กุมภาพันธ์ ค.ศ. 641 – พฤษภาคม ค.ศ. 641
รัชกาลก่อนหน้า จักรพรรดิเฮราคลิอัส
รัชกาลถัดไป จักรพรรดิเฮราโคลนาส
ข้อมูลส่วนพระองค์
เกิด 3 พฤษภาคม ค.ศ. 612, กรุงคอนสแตนติโนเปิล
เสียชีวิต 20 เมษายน หรือ 24/26 พฤษภาคม ค.ศ. 641, กรุงคอนสแตนติโนเปิล
บิดา จักรพรรดิเฮราคลิอัส
มารดา จักรพรรดินียูโดเคีย
ภรรยา จักรพรรดินีเกรกอเรีย
บุตร/ธิดา จักรพรรดิคอนสแตนสที่ 2
หมวดหมู่: จักรพรรดิโรมัน
จักรพรรดิโรมันตะวันตก - จักรพรรดิไบแซนไทน์

อ้างอิงแก้ไข

  1. Catholic Encyclopedia: The Byzantine Empire[1]

ข้อมูลเพิ่มเติมแก้ไข