จักรพรรดิค็อนราทที่ 2 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์

สมเด็จพระจักรพรรดิค็อนราทที่ 2 แห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ (อังกฤษ: Conrad II, Holy Roman Emperor[1]) (ราว ค.ศ. 990 - 4 มิถุนายน ค.ศ. 1039) ค็อนราททรงเป็นบุตรของไฮนริคแห่งเสปเยอร์ขุนนางขั้นรองในฟรังโคเนียและอเดลเลดแห่งอัลซาซ ซึ่งทำให้ทรงได้รับฐานันดรศักดิ์เป็นเคานท์แห่งสเปเยอร์ และ เวิร์มส์เมื่อยังทรงเป็นทารกเมื่อไฮนริคแห่งเสปเยอร์เสียชีวิตเมื่อมีอายุได้เพียง 20 ปี เมื่อเจริญพระชันษาขึ้นพระองค์ก็ทรงเป็นที่รู้จักไกลออกไปจากบริเวณสเปเยอร์และเวิร์มส์ ฉะนั้นเมื่อสายแซกโซนีสิ้นสุดลงและตำแหน่งพรินซ์อีเล็คเตอร์แห่งราชอาณาจักรเยอรมนีว่างลง ค็อนราทก็ได้รับเลือกให้เป็นกษัตริย์แห่งเยอรมนีในปี ค.ศ. 1024 เมื่อพระชนมายุได้ 34 พรรษา และได้ทรงทำพิธีบรมราชาภิเษกเป็นจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์เมื่อวันที่ 26 มีนาคม ค.ศ. 1027 และทรงเป็นจักรพรรดิพระองค์แรกของสี่พระองค์จากราชวงศ์ซาเลียน (Salian Dynasty)

จักรพรรดิค็อนราทที่ 2 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
ครองราชย์โรมันอันศักดิ์สิทธิ์:
ค.ศ. 1027 - ค.ศ. 1039
เยอรมนี:
ค.ศ. 1024 - ค.ศ. 1039
อิตาลี:
ค.ศ. 1027 - ค.ศ. 1039
อาร์ลส์:
ค.ศ. 1032 - ค.ศ. 1039
รัชกาลก่อนหน้าจักรพรรดิไฮนริคที่ 2
รัชกาลถัดไปจักรพรรดิไฮนริคที่ 3
ประสูติราว ค.ศ. 990
สวรรคต4 มิถุนายน ค.ศ. 1039 (48-49 พรรษา)
พระอัครมเหสีกีเซลาแห่งชวาเบีย
สมเด็จพระจักรพรรดิค็อนราทที่ 2 แห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
ราชวงศ์ซาเลียน
พระราชบิดาไฮนริคแห่งเสปเยอร์
พระราชมารดาอเดลเลดแห่งอัลซาซ

พระอิสริยยศ

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. Britannica online encyclopedia article on Conrad II (Holy Roman emperor) [1]

ดูเพิ่ม

แก้