จอม รุ่งสว่าง

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง (ชื่อเล่น: จอม, บิ๊กจอม ; เกิด 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2501) องคมนตรี[1] อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ ,ตุลาการศาลทหารสูงสุด[2] อดีตผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือน [3]กรรมการในคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 6/2559[4] สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กรรมการในคณะกรรมการเพื่อเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ราชองครักษ์เวร[5] กรรมการในคณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ[6] กรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ[7]กรรมการในคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 210/2559[8]ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สโมสรฟุตบอล อินทรีทัพฟ้า แอร์ฟอร์ซ เซ็นทรัล เอฟซี และสมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์[9]กรรมการในคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช[10]

พลอากาศเอก
จอม รุ่งสว่าง
ม.ป.ช., ม.ว.ม., ว.ป.ร.3
องคมนตรี
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
2 ตุลาคม พ.ศ. 2561
กษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ผู้บัญชาการทหารอากาศ
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2561
ก่อนหน้า พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง
ถัดไป พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 – 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561
สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2561
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2501 (64 ปี)
คู่สมรส พลอากาศตรีหญิง กรนันท์ รุ่งสว่าง
ศิษย์เก่า โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 16 (ตท.16)
โรงเรียนนายเรืออากาศญี่ปุ่น
การเข้าเป็นทหาร
รับใช้  ไทย
สังกัด กองทัพอากาศไทย
ยศ RTAF OF-9 (Air Chief Marshal).svg พลอากาศเอก

อดีตกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ประวัติแก้ไข

พล.อ.อ.จอม หรือที่สื่อมวลชนสายทหารเรียกว่า บิ๊กจอม เกิดเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2501 เป็นบุตรของพลอากาศโท สุรยุทธ กับนางรัมภา รัศมี รุ่งสว่าง ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับพลอากาศตรีหญิง[11] กรนันท์ รุ่งสว่าง มีบุตร-ธิดา 3 คน

พล.อ.อ.จอม จบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 16 (รุ่นเดียวกับ พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท, พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก พลเอกธวัช สุกปลั่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก และ พลโทภัทรพล รักษนคร อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก) จากนั้นจึงเดินทางไปศึกษาต่อที่สถาบันป้องกันประเทศแห่งชาติญี่ปุ่น (โบได) จนกระทั่งศึกษาจบจึงเดินทางกลับประเทศไทย

รับราชการแก้ไข

หลังจากเดินทางกลับประเทศไทย พล.อ.อ.จอม ได้เข้ารับราชการที่กองทัพอากาศจนเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน จนกระทั่งวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2557 พลอากาศเอกจอมขณะมียศเป็น พลอากาศโท และดำรงตำแหน่งรองเสนาธิการทหารอากาศได้รับโปรดเกล้า ฯ ให้ดำรงตำแหน่งเสนาธิการทหารอากาศสืบต่อจาก พลอากาศเอกตรีทศ สนแจ้ง ที่ได้รับโปรดเกล้า ฯให้ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการทหารอากาศ[12] โดยได้รับโปรดเกล้า ฯ พระราชทานยศ พลอากาศเอก ในวันเดียวกัน[13]

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติแก้ไข

วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 พล.อ.อ.จอมขณะมียศเป็น พล.อ.ท.ได้รับโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ[14]

รางวัลที่ได้รับแก้ไข

 • รางวัลเกียรติยศจักรดาว ปี 2560[15]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. ประกาศแต่งตั้งองคมนตรี ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอน ๒๔๔ ง พิเศษ หน้า ๑ ๒ ตุลาคมคม พ.ศ. ๒๕๖๑
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/209/2.PDF
 3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/215/4.PDF
 4. คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 6/2559
 5. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/195/1.PDF
 6. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/259/1.PDF
 7. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/079/1.PDF
 8. "คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 210/2559" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2020-10-09. สืบค้นเมื่อ 2017-09-05.
 9. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/304/2.PDF
 10. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/135/1.PDF
 11. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/B/047/T_0001.PDF
 12. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอน 176 ง พิเศษ หน้า 1 8 กันยายน พ.ศ. 2557
 13. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารชั้นนายพล ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอน 17 ข หน้า 1 8 กันยายน พ.ศ. 2557
 14. พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอน 147 ง พิเศษ หน้า 1 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
 15. ทำเนียบประธานกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร
 16. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจําปี ๒๕๕๘, เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข หน้า ๓, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
 17. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจําปี ๒๕๕๕, เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข หน้า ๑๑, ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
 18. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๑๑๐ ตอนที่ ๓๒ ง หน้า ๘, ๑๙ มีนาคม ๒๕๓๖
 19. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๐๕ ตอนที่ ๗๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๐๒, ๑๐ มิถุนายน ๒๕๓๕
 20. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕, เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข หน้า ๔, ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘
 21. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๔๖ ข หน้า ๒, ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
ก่อนหน้า จอม รุ่งสว่าง ถัดไป
พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง    
ผู้บัญชาการทหารอากาศ
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 - 30 กันยายน พ.ศ. 2561)
  พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน