จอม รุ่งสว่าง

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง (ชื่อเล่น: จอม, บิ๊กจอม ; เกิด 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2501) องคมนตรี[1] อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ ,ตุลาการศาลทหารสูงสุด[2] อดีตผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือน [3]กรรมการในคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 6/2559[4] สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กรรมการในคณะกรรมการเพื่อเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง รัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ราชองครักษ์เวร[5] กรรมการในคณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ[6] กรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ[7]กรรมการในคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 210/2559[8]ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สโมสรฟุตบอล อินทรีทัพฟ้า แอร์ฟอร์ซ เซ็นทรัล เอฟซี และสมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์[9]กรรมการในคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช[10]

พลอากาศเอก
จอม รุ่งสว่าง
ม.ป.ช., ม.ว.ม., ว.ป.ร.3
องคมนตรี
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
2 ตุลาคม พ.ศ. 2561
กษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ผู้บัญชาการทหารอากาศ
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2561
ก่อนหน้า พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง
ถัดไป พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 – 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561
สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2561
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2501 (64 ปี)
คู่สมรส พลอากาศตรีหญิง กรนันท์ รุ่งสว่าง
ศิษย์เก่า โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 16 (ตท.16)
โรงเรียนนายเรืออากาศญี่ปุ่น
การเข้าเป็นทหาร
รับใช้  ไทย
สังกัด กองทัพอากาศไทย
ยศ RTAF OF-9 (Air Chief Marshal).svg พลอากาศเอก

อดีตกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ประวัติแก้ไข

พล.อ.อ. จอม หรือที่สื่อมวลชนสายทหารเรียกว่า บิ๊กจอม เกิดเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2501 เป็นบุตรของพล.อ.ท. สุรยุทธ กับนางรัมภา รัศมี รุ่งสว่าง ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับพล.อ.ต. หญิง กรนันท์ รุ่งสว่าง มีบุตร-ธิดา 3 คน[11]

พล.อ.อ. จอม จบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 16 (รุ่นเดียวกับ พล.อ. เฉลิมชัย สิทธิสาท, พล.อ. กัมปนาท รุดดิษฐ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก พล.อ. ธวัช สุกปลั่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก และ พล.ท. ภัทรพล รักษนคร อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก) จากนั้นจึงเดินทางไปศึกษาต่อที่สถาบันป้องกันประเทศแห่งชาติญี่ปุ่น จนกระทั่งศึกษาจบจึงเดินทางกลับประเทศไทย

รับราชการแก้ไข

หลังจากเดินทางกลับประเทศไทย พล.อ.อ. จอม ได้เข้ารับราชการที่กองทัพอากาศจนเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน จนกระทั่งวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2557 พล.อ.อ. จอมขณะมียศเป็น พลอากาศโท และดำรงตำแหน่งรองเสนาธิการทหารอากาศได้รับโปรดเกล้า ฯ ให้ดำรงตำแหน่งเสนาธิการทหารอากาศสืบต่อจาก พล.อ.อ. ตรีทศ สนแจ้ง ที่ได้รับโปรดเกล้า ฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการทหารอากาศ[12] โดยได้รับโปรดเกล้า ฯ พระราชทานยศ พลอากาศเอก ในวันเดียวกัน[13]

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติแก้ไข

วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 พล.อ.อ.จอมขณะมียศเป็น พล.อ.ท.ได้รับโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ[14]

รางวัลที่ได้รับแก้ไข

 • รางวัลเกียรติยศจักรดาว ปี 2560[15]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

พ.ศ. 2561 -   เครื่องราชอิสริยาภรณ์อาทิตย์อุทัย ชั้นที่ 2 [22]

พ.ศ. 2563 -   เครื่องรัฐอิสริยาภรณ์อันมหากุศลแห่งกองยุทธาธิการ ชั้นผู้บังคับบัญชา [23]

อ้างอิงแก้ไข

 1. ประกาศแต่งตั้งองคมนตรี ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอน ๒๔๔ ง พิเศษ หน้า ๑ ๒ ตุลาคมคม พ.ศ. ๒๕๖๑
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/209/2.PDF
 3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/215/4.PDF
 4. คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 6/2559
 5. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/195/1.PDF
 6. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/259/1.PDF
 7. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/079/1.PDF
 8. "คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 210/2559" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2020-10-09. สืบค้นเมื่อ 2017-09-05.
 9. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/304/2.PDF
 10. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/135/1.PDF
 11. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/B/047/T_0001.PDF
 12. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอน 176 ง พิเศษ หน้า 1 8 กันยายน พ.ศ. 2557
 13. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารชั้นนายพล ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอน 17 ข หน้า 1 8 กันยายน พ.ศ. 2557
 14. พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอน 147 ง พิเศษ หน้า 1 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
 15. ทำเนียบประธานกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร
 16. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจําปี ๒๕๕๘, เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข หน้า ๓, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
 17. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจําปี ๒๕๕๕, เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข หน้า ๑๑, ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
 18. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๑๑๐ ตอนที่ ๓๒ ง หน้า ๘, ๑๙ มีนาคม ๒๕๓๖
 19. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๐๕ ตอนที่ ๗๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๐๒, ๑๐ มิถุนายน ๒๕๓๕
 20. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕, เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข หน้า ๔, ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘
 21. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๔๖ ข หน้า ๒, ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
 22. admin2. "ขอแสดงความยินดีกับท่านองคมนตรี พลอากาศเอกจอม รุ่งสว่าง | สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์" (ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน).
 23. "Thailand Vision - เฟซบุ๊กสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ได้โพสต์เรื่องที่น่ายินดี โดยระบุว่า ... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ มอบเครื่องอิสริยาภรณ์ Legion of Merit (Degree of Commander) ให้แก่ พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง องคมนตรีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และอดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ ด้วยคุณูปการในด้านการเสริมสร้างพันธไมตรีระหว่างสหรัฐฯ และไทย โดยเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย ไมเคิล จอร์จ ดีซอมบรี เป็นผู้มอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต . The U.S. Secretary of Defense has awarded the Legion of Merit (Degree of Commander) to H.E. Air Chief Marshal Johm Rungswang, Privy Councilor to His Majesty King Maha Vajiralongkorn, and Former Royal Thai Air Force Commander in Chief, for his steadfast support of the U.S.-Thai alliance. The prestigious award was presented by Ambassador Michael George DeSombre at the Ambassador's residence on September 14 ------------------------------- แหล่งข่าว https://www.facebook.com/usembassybkk/ ------------------------------- ติดตามข้อมูลข่าวสาร รู้ไทย รู้โลก กับ Thailand Vision ได้ที่ Facebook : https://www.facebook.com/thvi5ion Twitter : https://twitter.com/Thailand_vision Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCDeS2riffyohV9FW2QEWjHQ | Facebook". www.facebook.com. {{cite web}}: แหล่งข้อมูลอื่นใน |title= (help)
ก่อนหน้า จอม รุ่งสว่าง ถัดไป
พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง    
ผู้บัญชาการทหารอากาศ
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 - 30 กันยายน พ.ศ. 2561)
  พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน