จริญญา พึ่งแสง เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำพูน 1 สมัย อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

ประวัติ แก้

จริญญา พึ่งแสง เกิดเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2467 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ธรรมศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ระดับปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยอินดีแอนา สหรัฐ[1] สมรสกับนางชวลี พึ่งแสง มีบุตร 2 คน

การทำงาน แก้

จริญญา พึ่งแสง รับราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จนได้รับแต่งตั้งเป็นปลัดจังหวัดราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ระหว่างปี พ.ศ. 2519 ถึงปี พ.ศ. 2522[2] รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในปี พ.ศ. 2523 [3] และเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ระหว่างปี พ.ศ. 2523 ถึงปี พ.ศ. 2527[4]

หลังเกษียณอายุราชการ นายจริญญา ได้เล่นการเมืองโดยการเข้าร่วมงานกับพรรคประชาธิปัตย์ และได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำพูน ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2529 ต่อมาในปี พ.ศ. 2530 ได้แยกตัวออกจากพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมกับกลุ่ม 10 มกรา[5]

ผลงานที่สำคัญของนายจริญญา อาทิ การสร้างอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี การผลักดันการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น

ถึงแก่อนิจกรรม แก้

จริญญา พึ่งแสง เสียชีวิตเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2542

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

 1. ภาพและประวัติสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. 2529. สำนักงานเลขารัฐสภา. 2529
 2. "ทำเนียบรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-01-18. สืบค้นเมื่อ 2020-07-08.
 3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2523/D/050/87.PDF
 4. ผู้บริหาร จังหวัดลำพูนอดีต
 5. บทเรียนสอนไม่จำ 32ปี กลุ่ม "10 มกรา" คนประชาธิปัตย์ ซ้ำรอยเสี้ยมกันเอง
 6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2015-09-30 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๔ ตอนที่ ๒๔๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓, ๑ ธันวาคม ๒๕๓๐
 7. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2019-11-08 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๒ ตอนที่ ๑๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๕๓, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘
 8. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๘๗ ตอนที่ ๙๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๗, ๒๑ ตุลาคม ๒๕๑๓
 9. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน, เล่ม ๘๓ ตอนที่ ๖๘ ง หน้า ๒๕๙๑, ๙ สิงหาคม ๒๕๐๙
 10. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๘๙ ตอนที่ ๒๐๒ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๑๙๕, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๕
 11. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง พระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี, เล่ม ๘๘ ตอนที่ ๙๔ ง หน้า ๒๓๗๗, ๓๑ สิงหาคม ๒๕๑๔
 12. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๑๐๑ ตอนที่ ๑๘๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๔, ๑๔ ธันวาคม ๒๕๒๗