จตุพล ชมภูนิช

จตุพล ชมภูนิช (ชื่อเล่น: เชน) เป็นนักแสดง วิทยากรและนักพูด เกิดเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2504 เป็นชาวกรุงเทพมหานครโดยกำเนิด จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาจาก โรงเรียนวัดเทพลีลา มัธยมศึกษาจากโรงเรียนปทุมคงคา ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

เริ่มต้นการเป็นนักพูดตั้งแต่เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในกิจกรรมปรายศรัย อภิปราย หรือโต้วาทีต่าง ๆ ต่อมาได้รับเชิญชวนจาก วสันต์ พงศ์สุประดิษฐ์ ให้เข้าสู่การเป็นนักพูดในรายการเวทีวาที ทางช่อง 9 อ.ส.ม.ท. ของ บริษัท ภาษรโปรดักชั่น จำกัด ของกรรณิกา ธรรมเกษร

มีประสบการณ์การทำงาน โดยเป็นพิธีกร วิทยากรรายการทอล์คโชว์และวิทยากร รับเชิญบรรยายของทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริษัท เทรน แอนด์ ทอล์ค จำกัด

ปัจจุบัน เป็นวิทยากรประจำรายการตีสิบ ทางช่อง 3 สถานภาพครอบครัวปัจจุบันสมรสแล้ว[1]

ผลงานแก้ไข

พิธีกรแก้ไข

ผลงานละครโทรทัศน์แก้ไข

ผลงานภาพยนตร์แก้ไข

ทอล์คโชว์แก้ไข

  • จตุพล ไทยทอล์ค (ครั้งที่1) ตอน ฮาน็อตหลุด ช้างก็ฉุดไม่อยู่ ปี 2540 ณ ศูนย์ประชุมเมืองไทย
  • จตุพล ไทยทอล์ค (ครั้งที่2) ตอน ฮาก๊ากก๊าก รัก กุ๊กกิ๊ก กุ๊กกิ๊ก ปี 2541 ณ โรงละครกรุงเทพ
  • จตุพล ไทยทอล์ค (ครั้งที่3) ตอน ฮาหยดติ๋ง ขำกลิ้งกำลังดี อย่างนี้ใช่เลย ปี 2542 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
  • จตุพล ไทยทอล์ค (ครั้งที่4) ตอน ฮามิลลิเนี่ยม ปี 2543 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
  • จตุพล ไทยทอล์ค (ครั้งที่5) ตอน ฮาโคลนนิ่ง ปี 2544 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
  • จตุพล ไทยทอล์ค (ครั้งที่6) ปี 2545 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

เครือข่ายสังคม

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข