งานรักบี้ฟุตบอลประเพณีราชวิทย์-วชิราวุธ

การแข่งขันรักบี้ฟุตบอลประเพณีราชวิทยาลัย - วชิราวุธวิทยาลัย เป็นการแข่งขันรักบี้ฟุตบอลประเพณีและการแปรอักษรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อชิงถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว[1][2] ระหว่างโรงเรียนชายล้วนเก่าแก่ 2 สถาบันของประเทศไทย ได้แก่ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ สนามศุภชลาศัย กรีฑาสถานแห่งชาติ หรือ สนามกีฬากองทัพบก เพื่อเป็นการเชื่อมความสามัคคีของครูอาจารย์ นักเรียนทั้งฝ่ายนักกีฬาและฝ่ายกองเชียร์ และยังรวมไปถึงกลุ่มนักเรียนเก่าทั้งสองสถาบัน ให้มีความ Esprit de Corp ( มาจากภาษาฝรั่งเศส แปลว่า จิตวิณญาณของคณะ ) และความสามัคคีระหว่างพี่น้องทั้งสองสถาบัน โดยเงินรายได้ที่ได้จากการแข่งขันจะสมทบทุนการกุศลหมด[3]

งานรักบี้ฟุตบอลประเพณีราชวิทย์-วชิราวุธ
ประเทศไทย
ก่อตั้งพ.ศ. 2526
จำนวนทีม2
ถ้วยภายในประเทศถ้วยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทีมชนะเลิศปัจจุบันวชิราวุธวิทยาลัย (ครั้งที่ 7)
ชนะเลิศมากที่สุดภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย (15 ครั้ง)
Soccerball current event.svg งานรักบี้ฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ–ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 29

สำหรับการแข่งขันรักบี้ฟุตบอลประเพณี ราชวิทยาลัย - วชิราวุธวิทยาลัย ครั้งที่ 22 จัดขึ้น พ.ศ. 2554 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นเจ้าภาพ สำหรับสถิติที่ผ่านมาของทั้งสองทีมพบกันมาแล้ว 19 ครั้ง ปรากฏว่า ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ชนะไปได้ 12 ครั้ง วชิราวุธ ชนะ 6 ครั้ง และเสมอกัน 1 ครั้ง[4]

ประวัติและความเป็นมาแก้ไข

เดิมแต่แรกนั้น ในสมัยที่ ยังเป็น โรงเรียนราชวิทยาลัย ได้มีการจัดกีฬาหน้าพระที่นั่ง กับโรงเรียนในสังกัดกรมมหาดเล็ก(เป็นโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2459 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 33 หน้า 1109) ทุกๆ ปีจะมีการแข่งกีฬาหน้าพระที่นั่ง ในวันแข่งขันกีฬาประจำปีนั้นทั้งครูและนักเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนจะต้องไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพร้อมกัน ณ สนามโรงเรียนมหาดเล็กหลวง ( วชิราวุธวิทยาลัย ในปัจจุบัน ) เมื่อถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 แห่งพระบรมราชวงศ์จักรี ซึ่งกล่าวกันว่าเป็นยุคสมัยที่การเงินของประเทศอยู่ในภาวะคับขัน เศรษฐกิจตกต่ำ จึงได้ทรงตัดทอนรายจ่ายในพระราชสำนัก และได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ยกโรงเรียนราชวิทยาลัยไปรวมกับโรงเรียนมหาดเล็กหลวง ให้เป็น โรงเรียนเดียวกัน ซึ่งโปรดพระราชทานนามนามให้ใหม่ว่า วชิราวุธวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 เมษายน พุทธศักราช 2469 เพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์เฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สืบไป

ล่วงมาถึงรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 แห่งพระบรมราชวงศ์จักรี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโรงเรียนราชวิทยาลัย ขึ้นมาใหม่ ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้อัญเชิญอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ประกอบกับในนามโรงเรียน และให้อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้ใช้นามว่า โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีพระราชประสงค์ให้ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ วชิราวุธวิทยาลัย เป็นโรงเรียนดังพี่น้อง ซึ้งเป็นผลสืบเนื่องตามพระราชประสงค์ทั้งสิ้น จึงจัดการแข่งขันกีฬารักบี้ประเพณี ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งแรกในปี 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2526

การจัดการแข่งขันแก้ไข

การแข่งขันรักบี้ฟุตบอลประเพณี ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในปีพ.ศ. 2526 โดยลำดับการแข่งขันและการเป็นเจ้าภาพ ดังนี้

ผลการแข่งขันแก้ไข

สรุปผลการแข่งขัน ทีม ภปร. ราชวิทยาลัย ชนะ 16 ครั้ง ทีมวชิราวุธวิทยาลัยชนะ 8 ครั้ง เสมอ 2 ครั้ง

ครั้งที่ วันที่ ผลการแข่งขัน คะแนน
1 11 พฤศจิกายน 2526 ราชวิทย์ ชนะ วชิราวุธ 70-0
2 16 พฤศจิกายน 2527 เสมอ 12-12
3 15 พฤศจิกายน 2528 ราชวิทย์ ชนะ วชิราวุธ 70
4 14 ธันวาคม 2529 ราชวิทย์ ชนะ วชิราวุธ 7-6
5 18 ธันวาคม 2530 วชิราวุธ ชนะ ราชวิทย์ 17-14
6 25 ธันวาคม 2531 วชิราวุธ ชนะ ราชวิทย์ 18-16
7 22 ธันวาคม 2532 วชิราวุธ ชนะ ราชวิทย์ 4-3
8 22 ธันวาคม 2533 วชิราวุธ ชนะ ราชวิทย์ 14-11
9 17 ธันวาคม 2536 ราชวิทย์ ชนะ วชิราวุธ 21-8
10 20 ธันวาคม 2538 ราชวิทย์ ชนะ วชิราวุธ 26-3
11 16 ธันวาคม 2543 วชิราวุธ ชนะ ราชวิทย์ 19-17
12 23 พฤศจิกายน 2544 ราชวิทย์ ชนะ วชิราวุธ 22-18
13 7 พฤศจิกายน 2545 ราชวิทย์ ชนะ วชิราวุธ 26-16
14 20 ธันวาคม 2546 ราชวิทย์ ชนะ วชิราวุธ 4-0
15 14 กุมภาพันธ์ 2548 ราชวิทย์ ชนะ วชิราวุธ 29-21
16 11 พฤศจิกายน 2548 วชิราวุธ ชนะ ราชวิทย์ 2-0
17 20 ธันวาคม 2549 ราชวิทย์ ชนะ วชิราวุธ 11-10
18 21 ธันวาคม 2550 ราชวิทย์ แพ้ วชิราวุธ 8-5
19 23 พฤศจิกายน 2551 ราชวิทย์ ชนะ วชิราวุธ 23-22
20 21 พฤศจิกายน 2552 ราชวิทย์ ชนะ วชิราวุธ 23-22
21 17 ธันวาคม 2553 เสมอ 16-16
22 1 ธันวาคม 2555 ราชวิทย์ ชนะ วชิราวุธ 34-20
23 7 ธันวาคม 2556 วชิราวุธ ชนะ ราชวิทย์ 27-22
24 วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2557 วชิราวุธ ชนะ ราชวิทย์ 15- 10
25 28 พฤศจิกายน 2558 ราชวิทย์ ชนะ วชิราวุธ 1210
26 วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 ราชวิทย์ ชนะวชิราวุธ 23-10
27 วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2562 ราชวิทย์ ชนะวชิราวุธ 25-24

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แม่แบบ:รักบี้ราชวิทย์-วชิราวุธ