งานถัก หรือ นิตติ้ง (knitting) คือ การถักไหมพรมโดยใช้ไม้ปลายแหลมสองอัน ถักเป็นลวดลายทีละแถว จากไม้ด้านหนึ่ง ไปสู่ไม้อีกด้านหนึ่ง สลับกันไปมาจนได้ความยาวหรือลวดลายตามต้องการ

ไหมถักและไม้ถัก

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข