ค่ายเพลงอิสระ (อังกฤษ: Independent record label) หรือ ค่ายเพลงอินดี้ (อังกฤษ: indie record label) คือ ค่ายเพลงที่ก่อตั้งโดยไม่อยู่ในการควบคุมของบริษัทหรือองค์กรในอุตสาหกรรมธุรกิจการบันทึกเสียงใด ๆ

ภาพรวม แก้

นักวิจารณ์ทั้งหลายต่างก็ให้คำนิยามความแตกต่างระหว่างค่ายเพลงทั่วไปกับค่ายเพลงอิสระแตกต่างกันออกไป แต่ในทางปฏิบัติแล้ว คำนิยามเดิมของค่ายเพลงทั่วไป คือ ค่ายเพลงที่มีช่องการเผยแพร่เป็นของตนเอง ซึ่งในค่ายเพลงอิสระบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ค่ายเพลงที่มีศิลปินที่ประสบความสำเร็จสังกัดอยู่ จะลงนามในข้อตกลงกับค่ายเพลงทั่วไป ค่ายเพลงทั่วไปยังอาจถือสิทธิ์ในค่ายเพลงอิสระบางส่วนหรือทั้งหมดก็เป็นได้

ดูเพิ่ม แก้