คเนเมตเนเฟอร์เฮตเจตที่ 2

Xnm
t
nfrHDtwr
t
คเนเมตเนเฟอร์เฮตเจต-เวเรต
อักษรไฮเออโรกลีฟ

คเนเมตเนเฟอร์เฮตเจตที่ 2 เวเรต เป็นพระราชินีอียิปต์โบราณของราชวงศ์ที่ 12 เป็นพระมเหสีของฟาโรห์เซนุสเรตที่ 3

พระองค์เป็นหนึ่งในสี่คนของฟาโรห์เซนุสเรตที่ 3 และอีกสามพระองค์คือ พระนางเมเรตเซเกอร์, พระนางเนเฟอร์ทีนุท และ (อาจจะ) พระนางซิตทัตฮัตฮอร์ยูเนต พระนามของพระองค์ยังเป็นพระนามพระราชินีที่ใช้คือ คเนเมตเนเฟอร์เฮตเจต มีความหมายว่า "การรวมกันกับมงกุฎขาว" (ตอนนี้ตั้งอยู่ในพิพิธภัณฑ์บริติชและในพิพิธภัณฑ์อียิปต์ พระองค์ถูกฝังอยู่ในพีระมิดในดาห์ชูร์ ซึ่งมีการค้นพบเครื่องประดับที่เธอ ค้นพบเมื่อปีพ.ศ. 2537