คู่ซ่ารสแซ่บ เป็นละครโทรทัศน์ไทย แนวคอมเมดี้ สร้างครั้งแรกปี พ.ศ. 2560 บทประพันธ์โดย ชยุต รัตนกรี บทโทรทัศน์ พิง ลำพระเพลิง กำกับการแสดงโดย เอกภพ ตันหยงมาศกุล นำแสดงโดย ศุกลวัฒน์ คณารศ,พีชญา วัฒนามนตรี,อาทิตย์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์,ณัฐชา นวลแจ่ม,ธนากร ศรีบรรจง,วรางคนาง วุฑฒยากร และนักแสดงอีกคับคั่ง ผลิตโดย บริษัท มุมใหม่ จำกัด ออกอากาศทาง ช่อง 7 สี และ ช่อง 7 HD เริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560-10เมษายน 2560 [1]

คู่ซ่ารสแซ่บ
โปสเตอร์ละครคู่ซ่ารสแซ่บ
ประเภทละครโทรทัศน์
สร้างโดยบริษัท มุมใหม่ จำกัด
เขียนโดยบทประพันธ์ :
ชยุต รัตนกรี
บทโทรทัศน์ :
พิง ลำพระเพลิง
กำกับโดยเอกภพ ตันหยงมาศกุล
แสดงนำศุกลวัฒน์ คณารศ
พีชญา วัฒนามนตรี
อาทิตย์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์
ณัฐชา นวลแจ่ม
ธนากร ศรีบรรจง
วรางคนาง วุฑฒยากร
ภาษาต้นฉบับไทยภาษาไทย
จำนวนตอน15 ตอน
การผลิต
ผู้อำนวยการสร้างธีระศักดิ์ พรหมเงิน
สถานที่ถ่ายทำไทย ประเทศไทย
ความยาวตอน130 นาที/ตอน
ออกอากาศ
เครือข่ายสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
ออกอากาศ20 กุมภาพันธ์ 2560 - 10 เมษายน 2560


รายชื่อนักแสดง แก้

ปี พ.ศ. 2560
กรพงศ์ ศาสตราบุรินทร์ ศุกลวัฒน์ คณารศ
รสริน เนินสูงชัน พีชญา วัฒนามนตรี
อานนท์ เนินสูงชัน อาทิตย์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์
พิมพ์เพทาย ศาสตราบุรินทร์ ณัฐชา นวลแจ่ม
พลวัฒน์ ธนากร ศรีบรรจง
นวลพรรณ วรางคนาง วุฑฒยากร
อรอาภา ธัญยกันต์ ธนกิตติ์ธนานนท์
เรือนแก้ว มณีนุช เสมรสุต
ศักดิ์สกุล ศาสตราบุรินทร์ ทูน หิรัญทรัพย์
ดวงกมล ศาสตราบุรินทร์ เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์
จิ้งหรีด ปรัชญานันท์ สุวรรณมณี
สายบัว ศิรินุช เพ็ชรอุไร
แอ้ด (เพื่อนบ้านเรือนแก้ว) เห็ดเผาะ เชิญยิ้ม
รัฐมนตรี วีระ กฤตย์ อัทธเสรี
ขวัญกวินท์ เกิดลาภผล
อุ่นเรือน ราโชติ
สมิท ธนโชติ
กรกฏ พวงสวัสดิ์
ณัฐชา วิทยากาศ
อารยะ ศุภฤกษ์
สลิตา กลิ่นจันทร์
ลิลลดา นาคสุวรรณ
ณัฐฐาสิณี ป้องขันธ์
ชลมารค ธ.เชียงทอง
ตวงอรรถ อมรวงศ์
ตะวัลย์ นวนนุกุล
ธนภัทร สีงามรัตน์
กรพงศ์ (ตอนเด็ก) ด.ช.จารุเดช จันทร์น้อย
รสริน (ตอนเด็ก) ด.ญ.ชนัญญา เลิศวัฒนามงคล
สมิตา (รับเชิญตอนจบ) ด.ญ.ปุณยนุช สวัสดี

เพลงประกอบละคร แก้

ข้อมูลการออกอากาศ แก้

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้