คุรุนานัก

ศาสดาของศาสนาซิกข์
(เปลี่ยนทางจาก คุรุนานักเทพ)

คุรุนานัก (15 เมษายน พ.ศ. 2012 - 22 กันยายน พ.ศ. 2082) เป็นผู้ก่อตั้งศาสนาซิกข์ นับเป็นคุรุซิกข์องค์แรก เกิดที่แคว้นปัญจาบ ประเทศอินเดีย เดิมนับถือศาสนาฮินดู แต่ได้รับการศึกษาในสำนักของศาสนาอิสลามจึงมีความรู้ทั้ง 2 ศาสนา

คุรุนานัก
Guru Nanak Dev by Raja Ravi Varma.jpg
ส่วนบุคคล
เกิด
นานัก

15 เมษายน พ.ศ. 2012
ตาย22 กันยายน พ.ศ. 2082
ที่ฝังศพคุรุทวาราทาระบัรสาหิบ กรตารปุระ, กรตารปุระ, ปากีสถาน
ศาสนาศาสนาซิกข์
คู่สมรสMata Sulakkhani
บิดามารดาMehta Kalu และ Mata Tripta
รู้จักจากคุรุซิกข์
ตำแหน่งชั้นสูง
ผู้ดำรงตำแหน่งถัดมาคุรุอังคัต

ท่านแต่งงานและมีบุตร 2 คน จากนั้นได้ออกบวชและบำเพ็ญเพียรทางจิตอยู่ 35 ปี จนได้พบพระเจ้าจึงออกเผยแพร่ศาสนาสิกข์ในนามตัวแทนของพระเจ้า วาจาแรกที่ท่านกล่าวเมื่อออกประกาศศาสนาคือ "ในโลกนี้ไม่มีใครเป็นฮินดู ไม่มีใครเป็นอิสลาม" ท่านออกสั่งสอนประชาชนอยู่หลายปี มีศิษย์ทั้งที่เป็นฮินดูและมุสลิม

ใน พ.ศ. 2407 ท่านสละเพศบรรพชิตกลับมาเป็นคฤหัสถ์ สิ้นชีวิตที่ริมแม่น้ำราวี เมื่อ พ.ศ. 2082 รวมอายุได้ 70 ปี ท่านมอบหมายให้ศิษย์ของท่านชื่อลาหินา เป็นคุรุของศาสนาสิกข์ต่อไป ซึ่งเป็นที่รู้จักในนามคุรุอังคัต ผู้จัดมาตรฐานอักษรคุรมุขี

อ้างอิงแก้ไข

  • บุญมี แท่นแก้ว. ประวัติศาสนาต่าง ๆ และปรัชญาธรรม. โอเดียนสโตร์. 2546
ก่อนหน้า คุรุนานัก ถัดไป
-   คุรุซิกข์
  คุรุอังกัต