คุยเรื่องแม่แบบ:บทความคัดสรร/พฤษภาคม 2562

การอภิปรายที่ยังไม่จบ

พฤษภาคม 2562แก้ไข

เสนอ อันดับสัตว์ฟันแทะ เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2561 โดย Taweetham

เหตุผลที่เสนอ: เดือนพฤษภาคมเป็นฤดูฝนเป็นช่วงที่หนูนาระบาด (หนูนาเป็นตัวอย่างหนึ่งของสัตว์ฟันแทะ) --Taweethaも (คุย) 12:35, 30 พฤศจิกายน 2561 (ICT)

  1.   เห็นด้วย --MyLifeArm (คุย) 08:32, 1 ธันวาคม 2561 (ICT)
  2.   เห็นด้วย --Kannajaja (คุย) 21:49, 1 ธันวาคม 2561 (ICT)
  3.   เห็นด้วย --Portalian (คุย) 13:18, 20 มกราคม 2562 (ICT)
กลับไปที่หน้า "บทความคัดสรร/พฤษภาคม 2562"