คุยเรื่องวิกิพีเดีย:โครงการวิกิว่าที่บทความ

ความคิดเห็นล่าสุดเมื่อ: 17 วันที่ผ่านมา โดย Chainwit. ในหัวข้อ ผู้ดูแลโครงการคนใหม่

หน้านี้เป็นหน้าพูดคุยสำหรับการแสดงความเห็นเพื่อพัฒนาวิกิพีเดีย โครงการวิกิว่าที่บทความ

การขอสิทธิเข้าถึงเครื่องมือตรวจฉบับร่าง แก้

การอภิปรายด้านล่างนี้ปิดแล้ว โปรดอย่าแก้ไข หากต้องการออกความเห็นภายหลัง ควรใช้ส่วนใหม่

ความย่อของบทสรุปที่บรรลุมีดังนี้

ดูสรุปได้ที่ #สรุปการอภิปรายPatsagorn 🍝 22:58, 13 มกราคม 2566 (+07)ตอบกลับ

เนื่องจากตัวเครื่องมือตรวจสอบฉบับร่างในโครงการว่าที่บทความได้รับการปรับปรุงและมีการใช้งานมาสักพักใหญ่แล้ว จึงขอความเห็นเพิ่มเติมเรื่องการขอสิทธิในการเข้าถึงเครื่องมือ อย่างไรก็ตามเนื่องจากในครั้งนี้หน้าโครงการและโครงการวิกิได้ถูกสร้างขึ้นเรียบร้อยแล้ว จึงย้ายการอภิปรายมาไว้ที่นี่แทนสภากาแฟ โดยมีประเด็นที่ต้องพิจารณาดังนี้ครับ

ขออนุญาตกล่าวถึงผู้ที่มีรายชื่อในหน้า วิกิพีเดีย:โครงการวิกิว่าที่บทความ/รายการผู้ตรวจทาน ทุกท่านนะครับ (@Bebiezaza, Chainwit., Ekminarin, JMKTIN, Just Sayori, Kaoavi, Lookruk, Opecuted, Timekeepertmk, และ นคเรศ:Hidden ping) หากเห็นว่าเรื่องนี้ควรแจ้งที่ใดหรือให้ใครทราบเพิ่มเติม สามารถดำเนินการได้เลย ขอบคุณมาก ๆ ครับ — Patsagorn 🍝 10:34, 18 พฤศจิกายน 2565 (+07)ตอบกลับ

ความเห็น แก้

ผมเห็นด้วยกับการใช้หน้าคุยเรื่องวิกิพีเดีย:โครงการวิกิว่าที่บทความ/รายการผู้ตรวจทาน เพื่อส่งคำขอแก้ไขให้ผู้ดูแลระบบเพิ่มชื่อให้ โดยให้บอกเหตุผลว่าทำไมต้องการเข้าร่วม และอาจจะมีการถามคำถามอะไรเล็ก ๆ น้อย ๆ ด้วย ส่วนการใช้หน้าวิกิพีเดีย:แจ้งขอสิทธินั้น ผมว่าจุดประสงค์ของหน้านี้คือสำหรับการแจ้งขอสิทธิผู้ใช้มากกว่าครับ

ส่วนประเด็นการนำชื่อคนที่ไม่ถึงเกณฑ์ออกนั้น ผมว่าควรคงไว้ครับ ถึงแม้สมาชิกบางคนในปัจจุบันจะไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้ (อย่างคุณ Patsagorn) ผมว่าคนที่เป็นผู้ตรวจทานในตอนนี้มีสิทธิที่จะขอออกก็ได้ครับ โดยในอนาคตคนที่ไม่ถึงเกณฑ์นั้นเวลาส่งคำขอจะถูกปฏิเสธครับ และอาจจะมีการตั้งกฎไว้ว่า "ผู้ตรวจทานที่ไม่มีความเคลื่อนไหวบนวิกิพีเดียนานเกิน 6 เดือน จะถูกนำรายชื่อออกจากรายชื่อผู้ตรวจทาน" --Lookruk | 💬 (พูดคุย) 12:01, 18 พฤศจิกายน 2565 (+07)ตอบกลับ

ในส่วนของหน้า วิกิพีเดีย:แจ้งขอสิทธิ ผมคิดว่าถ้าจะแจ้งขอสิทธิอาจจะต้องเพิ่มกลุ่มผู้ใช้ใหม่คือ "ผู้ตรวจทาน" ครับ --Minarin (คุย) 13:37, 18 พฤศจิกายน 2565 (+07)ตอบกลับ

ควรแจ้งขอสิทธิที่หน้า วิกิพีเดีย:แจ้งขอสิทธิ ดีกว่าครับเพราะมันก็เป็นการขอสิทธิเหมือนกัน หากนำมาที่หน้า คุยเรื่องวิกิพีเดีย:โครงการวิกิว่าที่บทความ/รายการผู้ตรวจทาน มันค่อนข้างสับสนเกินไป ส่วนประเด็นการนำชื่อคนที่ไม่ถึงเกณฑ์ออกยังไม่มีความเห็น --Kaoavi はる (คุย) 21:23, 18 พฤศจิกายน 2565 (+07)ตอบกลับ

ไม่เห็นด้วย ในการให้มี User Permission ใหม่ อยากให้พิจารณาปรับปรุง Script ให้ใช้วิธีตรวจรายชื่อคนที่มีสิทธิใช้ Script แทน ตามแบบในหน้า Wikipedia:AutoWikiBrowser/CheckPage format ส่วนการให้สิทธิ สามารถนำไปรวมกับหน้าขอสิทธิที่มีอยู่ได้ --49.229.139.32 18:06, 20 พฤศจิกายน 2565 (+07)ตอบกลับ
@Ekminarin และ Kaoavi: อาจจะมีการเข้าใจคลาดเคลื่อน ผมใส่ตัวเลือกของ RFP ไว้เพราะเห็นตัวอย่างการใช้ที่ en:Wikipedia:Requests for permissions/AutoWikiBrowser ซึ่งไม่ได้มีการสร้างกลุ่มผู้ใช้ใหม่เสมอไป เพียงแต่เป็นที่ไว้ขอ "สิทธิ" ทั้งนี้โดยคิดว่าผู้ดูแลระบบน่าจะสะดวกเช็คตรงนั้นมากกว่าเอาไปรวมกับคำขอแก้ไขครับ สำหรับ อยากให้พิจารณาปรับปรุง Script ให้ใช้วิธีตรวจรายชื่อคนที่มีสิทธิใช้ Script แทน ตามแบบในหน้า Wikipedia:AutoWikiBrowser/CheckPage format ตอนนี้เครื่องมือใช้การเช็คว่าผู้ใช้ปัจจุบันมีชื่อใน วิกิพีเดีย:โครงการวิกิว่าที่บทความ/รายการผู้ตรวจทาน หรือไม่อยู่แล้วครับ — Patsagorn 🍝 18:29, 20 พฤศจิกายน 2565 (+07)ตอบกลับ
@Patsagorn Y.: ขออนุญาต ping นะครับ ในเนื้อความที่กล่าวผมอาจเขียน "คลุมเครือ" แต่ไม่มีใจความไหนที่มีความประสงค์ในการ "เพิ่มกลุ่มผู้ใช้ใหม่" แต่อย่างใด ในเนื้อความที่ผมเขียนตอนแรกอาจสร้างความเข้าใจผิดแก่คุณ Patsagorn ต้องขออภัยด้วย ผมขอสรุปเนื้อความดังกล่าวว่า "หากมีการแจ้งขอสิทธิ Script ผมประสงค์ให้แจ้งที่หน้า วิกิพีเดีย:แจ้งขอสิทธิ ที่เดียวเลย ไม่ต้องมาแจ้งที่ คุยเรื่องวิกิพีเดีย:โครงการวิกิว่าที่บทความ/รายการผู้ตรวจทาน เพราะมันสร้างความสับสนเกินไป และประเด็นการนำชื่อคนที่ไม่ถึงเกณฑ์ออกผมยังไม่มีความเห็นในขณะนั้น ก็ไม่มีใจความไหนที่ประสงค์เพิ่มกลุ่มผู้ใช้ใหม่นะครับ -- Kaoavi はる (คุย) 18:52, 20 พฤศจิกายน 2565 (+07)ตอบกลับ
ผมเห็นด้วยกับคุณ Kaoavi ในการใช้หน้าวิกิพีเดีย:แจ้งขอสิทธิในการขอสิทธิ์ในการใช้ Script ตรวจทานฉบับร่าง โดยหน้าที่ผมประสงค์จะให้ใช้คือวิกิพีเดีย:แจ้งขอสิทธิ/ผู้ตรวจทานว่าที่บทความ โดยขั้นตอนในการเข้าร่วมนั้นผมขอเสนอดังนี้
  1. อ่านนโยบายที่หน้า วิกิพีเดีย:โครงการวิกิว่าที่บทความ/รายการผู้ตรวจทาน ในหัวข้อเงื่อนไข
  2. แจ้งขอสิทธิที่หน้าวิกิพีเดีย:แจ้งขอสิทธิ/ผู้ตรวจทานว่าที่บทความ โดยให้ระบุเหตุผลด้วย และผู้ดูแลระบบจะทำการตรวจสอบผู้ใช้นั้นว่าเข้าตามเงื่อนไขของผู้ตรวจทานหรือไม่
  3. ถ้าผู้ดูแลระบบอนุมัติ จะทำการเพิ่มชื่อผู้ใช้นั้นไปที่หน้าวิกิพีเดีย:โครงการวิกิว่าที่บทความ/รายการผู้ตรวจทาน และแจ้งผู้ใช้นั้นให้เพิ่ม Script ที่หน้า mypage/vector.js
หากผู้ใช้ใดไม่มีรายชื่อในรายการผู้ตรวจทาน จะไม่มีสิทธิ์ใช้ Script ตรวจทานฉบับร่าง หากพบเห็นสามารถแจ้งผู้ดูแลระบบที่มีสิทธิผู้ดูแลระบบอินเตอร์เฟซให้ลบ Script ออกจากหน้า mypage/vector.js ได้ --Lookruk | 💬 (พูดคุย) 10:23, 22 พฤศจิกายน 2565 (+07)ตอบกลับ
ไม่เห็นด้วยกับการตั้ง user permission ใหม่เช่นกันครับ คิดว่าออกแบบสคริปต์ให้เช็กคุณสมบัติผู้ตรวจน่าจะดีกว่านะครับ --Horus (พูดคุย) 18:24, 25 พฤศจิกายน 2565 (+07)ตอบกลับ

ไม่เห็นด้วยกับการตั้ง permission ใหม่ แต่ให้ใช้ระบบ manual ในการเพิ่มชื่อเข้า วิกิพีเดีย:โครงการวิกิว่าที่บทความ/รายการผู้ตรวจทาน ในระยะแรกก่อน จากนั้นจึงนำ script เข้ามาใช้เมื่อพร้อมครับ --Just Sayori. OK🡼 (have a chat) 22:01, 13 มกราคม 2566 (+07)ตอบกลับ

@Just Sayori:การตั้ง permission ใหม่เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับ ที่เสนอคือหมายถึงการใช้หน้า วิกิพีเดีย:แจ้งขอสิทธิ/ผู้ตรวจทานว่าที่บทความ เพื่อการขอเข้าถึงเครื่องมือเท่านั้นนั้นครับ — Patsagorn 🍝 22:22, 13 มกราคม 2566 (+07)ตอบกลับ
รับทราบครับ ถ้าอย่างนั้นผมขอออกความเห็นว่าให้แจ้งขอสิทธิใน วิกิพีเดีย:แจ้งขอสิทธิ/ผู้ตรวจทานว่าที่บทความ ตามที่คุณ Patsagorn Y. ส่วนรายชื่อคิดว่าไว้เหมือนเดิมก็ได้ครับ ถ้าประสงค์ถอนตัวค่อยแจ้งทีหลัง --Just Sayori. OK🡼 (have a chat) 22:33, 13 มกราคม 2566 (+07)ตอบกลับ

สรุปการอภิปราย แก้

  1. หน้าที่ใช้สำหรับร้องขอสิทธิการเข้าถึงเครื่องมือจะใช้หน้า วิกิพีเดีย:แจ้งขอสิทธิ/ผู้ตรวจทานว่าที่บทความ เพื่อให้สะดวกต่อการทำงานของผู้ดูแลระบบ แต่ไม่ได้มีการสร้างสิทธิ์ผู้ใช้ใหม่ (permission) ใหม่แต่อย่างใด เมื่อขอแล้วหากตรงตามเกณฑ์ ผู้ดูแลระบบจะเพิ่มชื่อผู้ใช้ลงใน วิกิพีเดีย:โครงการวิกิว่าที่บทความ/รายการผู้ตรวจทาน ต่อไป
  2. ผู้ใช้ที่มีชื่ออยู่ในรายการอยู่แล้ว ให้คงไว้ต่อไป เว้นแต่ขอเพิกถอนสิทธิ์โดยการลบชื่อผู้ใช้ออก หรือโดยเงื่อนไขอื่น ๆ

ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมออกความเห็นครับ — Patsagorn 🍝 22:58, 13 มกราคม 2566 (+07)ตอบกลับ


การอภิปรายด้านบนนี้รักษาไว้เป็นกรุ โปรดอย่าแก้ไข หากต้องการออกความเห็นภายหลัง ควรใช้ส่วนใหม่

ทำไงอ่ะ ช่วยหน่อยดิ แก้

แล้วทำไงอ่ะ ช่วยหน่อยดิ Koiyoon (คุย) 00:51, 4 กันยายน 2566 (+07)ตอบกลับ

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 114 แก้

จากการตรวจสอบข้อมูลที่ผมพบมาแล้วนั้นผมได้ดูและศึกษาเส้นทางไว้หมดแล้วว่ามันเริ่มจากจุดไหนไปถึงจุดไหนแต่อย่างไรก็ตามเรื่องการหาลิงค์ข้อมูลนั้นอาจจะไม่สมบูรณ์ตัวของผมเองก็ต้องขออภัยในการทำเว็บโดยที่ไม่ได้ปรึกษากับทางผู้ตรวจทานโดยครบถ้วนแต่ในความเป็นจริงแล้วผมก็ดูข้อมูลมาหมดแล้วว่าถนนเส้นนี้มีอยู่จริงในจังหวัดลำพูนและถนนเส้นนี้ก็เป็นสายหลักในการเข้าตัวเมืองลำพูนด้วยเช่นเดียวกัน Patiphon Sula (คุย) 17:55, 19 กุมภาพันธ์ 2567 (+07)ตอบกลับ

ผู้ดูแลโครงการคนใหม่ แก้

เนื่องจากในขณะนี้ ผู้ใช้:Sry85 ผู้ดูแลโครงการวิกิว่าที่บทความคนเดิม ได้เกษียณจากวิกิพีเดียไปแล้ว และขณะนี้มีฉบับร่างตกค้างที่ยังไม่มีผู้ตรวจอีกเป็นจำนวนมาก ดังนั้น จึงขอเชิญ @Kaoavi และ @Chainwit. ซึ่งเป็นผู้ได้รับสิทธิ์ตรวจทานบทความฉบับร่าง และมีความเคลื่อนไหวในการแก้ไขวิกิพีเดียในฉบับล่าสุด ให้มาทำหน้าที่ดูแลโครงการวิกิว่าที่บทความ และเคลียร์สต็อกฉบับร่างรอตรวจต่อจากผู้ใช้:Sry85 ทั้งหมดครับ ขอบคุณครับ Jeabbabe (คุย) 21:27, 22 มีนาคม 2567 (+07)ตอบกลับ

ขอผ่านส่วนนี้นะครับ ด้วยภาระงานส่วนตัวค่อนข้างเยอะและผมไม่ได้เข้าโครงการตลอด (จะเข้ามาก็แค่เขียนกับดูแลส่วนอื่น ๆ เท่านั้น) การตรวจบทความใช้พลังงานค่อนข้างมากทีเดียว ผมต้องขอปฏิเสธครับ ขอโทษด้วยนะครับ --Chainwit. [ พูดคุย ] 22:08, 1 เมษายน 2567 (+07)ตอบกลับ
กลับไปที่หน้าโครงการ "โครงการวิกิว่าที่บทความ"