คุยเรื่องวิกิพีเดีย:ลายเซ็น

การอภิปรายที่ยังไม่จบ
การอภิปรายด้านล่างนี้ปิดแล้ว โปรดอย่าแก้ไข หากต้องการออกความเห็นภายหลัง ควรใช้ส่วนใหม่

ภาพในลายเซ็นแก้ไข

en:Wikipedia:Signatures#Images

มีประเด็นจากวิกิพีเดียภาษาอังกฤษมาให้พิจารณาเกี่ยวกับการใช้ภาพในลายเซ็น จริงอยู่ว่าเราไม่จำเป็นต้องตามวิกิพีเดียภาษาอังกฤษทุกเรื่อง (โดยเฉพาะที่บังคับให้ใช้อักษรโรมันในลายเซ็น) แต่การใช้ภาพเป็นประเด็นทางเทคนิคที่ทำให้เกิดจุดอ่อนในเว็บวิกิพีเดียภาษาไทยและทุกภาษา (DoS vunerability) เท่าที่ทดลองขอความร่วมมือเรื่องภาพในลายเซ็นมาระยะหนึ่งกับทั้งผู้ดูแลระบบและผู้ใช้ท่านอื่น ปรากฏว่าไม่ได้รับการตอบรับเท่าที่ควร จึงมีหนทางเดียวในการจัดการปัญหานี้ กล่าวคือให้ชุมชนวิกิพีเดียภาษาไทยพิจารณาการยกเลิกการใช้ภาพในลายเซ็นด้วยการลงคะแนนอย่างเป็นทางการ

อนึ่งในทางปฏิบัติ หากนโยบายนี้ได้รับการสนับสนุน จะดำเนินการด้วยการปรับแต่ง MediaWiki เช่นเดียวกับวิกิพีเดียภาษาอังกฤษ

ดูเพิ่มเติมที่: bugzilla:6379

--taweethaも (พูดคุย) 15:27, 16 เมษายน 2555 (ICT)

คุณเห็นด้วยหรือไม่ที่จะห้ามใช้ภาพในลายเซ็นบนวิกิพีเดียภาษาไทย
 1. Symbol support vote.svg เห็นด้วย --taweethaも (พูดคุย) 15:29, 16 เมษายน 2555 (ICT)
 2. Symbol support vote.svg เห็นด้วย ก็ดีครับ เพราะมันอาจมีประโยชน์ในการช่วยลดขนาดของเนื้อหาที่มีภาพลายเซ็นนั้น ๆ ได้ครับ อีกอย่างภาพลายเซ็นต์ก็ไม่จำเป็น --Aanon (พูดคุย) 15:32, 16 เมษายน 2555 (ICT)
 3. Symbol support vote.svg เห็นด้วย แบบไม่ต้องคิดเลย รบกวนสายตาโดยไม่จำเป็น ถึงจะดูทันสมัย แต่ไม่ได้เป็นสาระ --Sasakubo1717 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) 17:28, 16 เมษายน 2555 (ICT)
 4. Symbol support vote.svg เห็นด้วย --Pao20122 (พูดคุย) 19:19, 16 เมษายน 2555 (ICT)
 5. Symbol support vote.svg เห็นด้วย ภาพในลายเซ็นนั้นไม่เท่ และไม่เคยเท่ In Heaven, everything is fine. (พูดคุย) 19:21, 16 เมษายน 2555 (ICT)
 6. Symbol support vote.svg เห็นด้วย --N.M. (พูดคุย) 20:04, 16 เมษายน 2555 (ICT)
 7. Symbol support vote.svg เห็นด้วย --Panyatham 09:44, 17 เมษายน 2555 (ICT)
 8. Symbol support vote.svg เห็นด้วย เพราะการเรียกใช้รูปภาพทำให้เซิร์ฟเวอร์สิ้นเปลืองแบนด์วิทโดยไม่จำเป็น --浓宝努 10:11, 17 เมษายน 2555 (ICT)
 9. Symbol support vote.svg เห็นด้วย ไม่เหมาะกับการใส่ในลายเซ็น สัญลักษณ์ในยูนิโคดและคำสั่งอื่นๆที่รองรับวิกิพีเดีย แทนได้ — lux2545 [พูดคุย] 14:47, 17 เมษายน 2555 (ICT)
 10. Symbol support vote.svg เห็นด้วย -- เพราะไม่ทราบถึงการใช้ประโยชน์อันใดเลย Pond101038 15:17, 17 เมษายน 2555 (ICT)
 11. Symbol support vote.svg เห็นด้วย แม้ในความเป็นจริงอยากให้ใช้การขอความร่วมมือ โดยอ้างเหตุ Security vulnerability ก่อนจะเหมาะสมกว่า แต่พฤติการณ์ที่ปรากฏพบว่าไม่ได้รับการตอบสนองเท่าที่ควร จึงเห็นควรให้จำกัดการใช้ครับ (i.e. ห้ามใช้) --∫G′(∞)dx 15:41, 18 เมษายน 2555 (ICT)
 12. Symbol support vote.svg เห็นด้วย --Pongsak ksm (พูดคุย) 18:00, 18 เมษายน 2555 (ICT)
 13. Symbol support vote.svg เห็นด้วย เปลืองเนื้อที่เซิร์ฟเวอร์โดยใช่เหตุ --Mahatee | พูดคุย (ฝากข้อความ) 11:08, 19 เมษายน 2555 (ICT)
 14. Symbol support vote.svg เห็นด้วย --ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 02:15, 20 เมษายน 2555 (ICT)
 15. Symbol support vote.svg เห็นด้วย --ฉัตรา (พูดคุย) 15:29, 20 เมษายน 2555 (ICT)
 16. Symbol support vote.svg เห็นด้วย --Saeng Petchchai (พูดคุย) 15:43, 20 เมษายน 2555 (ICT)
อภิปราย
 1. ผมสงสัยว่าคนที่ใช้ภาพในลายเซ็นอยู่แล้ว เช่นคนที่ไม่ได้ทราบข่าว ภาพในลายเซ็นของเขาจะถูกปิดได้อย่างไร --浓宝努 20:48, 18 เมษายน 2555 (ICT)
  • ผมยังไม่ได้หาข้อมูล แต่ที่เข้าใจคือ เครื่องหมายทิลดาสี่ตัวจะไม่แทรกภาพให้อีกต่อไป (แน่นอนว่าสามารถดันทุรังต่อไปด้วยการเขียนโค้ดด้วยมือ - และคงจะต้องเตือนด้วยมือหากมีผู้ดันทุรัง) --taweethaも (พูดคุย) 11:26, 19 เมษายน 2555 (ICT)
 2. ทุกคนต้องยอมรับว่า แม้จะห้ามใช้ภาพในลายเซ็นไปแล้ว ภาพที่เคยปรากฏในการอภิปรายเก่า ๆ จะไม่ถูกนำออกไปด้วย เพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาของหน้านั้นไปแล้ว แต่ผมขอความร่วมมืออย่างหนึ่ง ถ้าพบภาพชอบธรรมปรากฏในลายเซ็น (ในการอภิปรายเก่า) ช่วยนำโค้ดออกด้วยครับ ภาพชอบธรรมที่ไม่ได้ใช้จะได้ถูกพิจารณาลบต่อไป --浓宝努 20:51, 18 เมษายน 2555 (ICT)
  • ประเด็นแรกอาจต้องพิจารณาต่อไป (ถ้ามีปัญหา DoS/Vandalism อาจพิจารณานำออก ถ้าไม่มีปัญหาอะไร ก็ทำงานอย่างอื่นไปก่อน อันนี้อาจยังไม่สำคัญ) ส่วนประเด็นภาพชอบธรรมต้องจัดการแน่นอน --taweethaも (พูดคุย) 11:26, 19 เมษายน 2555 (ICT)
  • การนำออกไฟล์ภาพออกหากอยู่บนหน้าพูดคุยของผู้ใช้ใดๆ ไม่ควรถือว่าเป็นการเสียมารยาท ตามลักษณะของการก่อกวน --Sasakubo1717 (พูดคุย) 01:51, 23 เมษายน 2555 (ICT)
 3. เปลี่ยนจาก "ยกเลิก" เป็น "ห้าม" ครับ --Horus | พูดคุย 21:33, 18 เมษายน 2555 (ICT)
  • Symbol support vote.svg เห็นด้วย คำว่า ยกเลิก ให้ความหมายโดยนัยว่า เดิมเปิดโอกาสให้ใชักันได้อย่างเสรี คำว่า ห้าม ให้ความหมายว่าเดิมอาจมีใช้หรือไม่มีใช้ก็ได้ แต่ปัจจุบันเป็นสิ่งที่เป็นปัญหา จำเป็นต้องถูกยับยั้ง - ทั้งนี้เป็นการห้ามทางเทคนิค สามารถปฏิบัติได้จริง ไม่ได้มีคนมาคอยโบกมือบอกว่าอย่านะอย่านะ --taweethaも (พูดคุย) 11:26, 19 เมษายน 2555 (ICT)
  • Symbol support vote.svg เห็นด้วย เผื่อมีการตีความผิดๆเพื่อใช้ต่อ ห้าม จะได้จบ --Sasakubo1717 (พูดคุย) 01:51, 23 เมษายน 2555 (ICT)
สรุป
 1. ห้ามใช้ภาพอย่างเป็นทางการเป็นผลนับแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 2. ทางเทคนิคยังทำไม่ได้
  ดูเพิ่มเติมที่: bugzilla:36371

--taweethaも (พูดคุย) 18:11, 2 พฤษภาคม 2555 (ICT)

ลิงก์การอภิปรายในโครงการพี่น้อง - ท่านสามารถลงคะแนนไปพร้อมกันได้

การอภิปรายด้านบนนี้รักษาไว้เป็นกรุ โปรดอย่าแก้ไข หากต้องการออกความเห็นภายหลัง ควรใช้ส่วนใหม่

Software changeแก้ไข

The mw:New requirements for user signatures will begin on Monday, 6 July 2020. This is a change to MediaWiki software that will prevent editors from accidentally setting certain types of custom signatures, such as a custom signature that creates Special:LintErrors (such as <span>...<span> instead of <span>...</span>) or a signature that does not link to the local account.

Few editors will be affected. If you want to know whether your signature (or any individual editor) is okay, you can check your signature at https://signatures.toolforge.org/check You are not required to fix an invalid custom signature immediately. Starting Monday, editors will not be able to create new invalid signatures to Special:Preferences. Later, we will contact affected editors. Eventually, invalid custom signatures will stop working. There will be an announcement in m:Tech/News then. You can subscribe to m:Tech/News. You can also put mw:New requirements for user signatures on your watchlist.

If you have questions, then please ping me or ask questions at mw:Talk:New requirements for user signatures. Thanks, Whatamidoing (WMF) (คุย) 09:58, 2 กรกฎาคม 2563 (+07)[]

กลับไปที่หน้าโครงการ "ลายเซ็น"