คุยเรื่องวิกิพีเดีย:คู่มือการเขียน/การสร้างลิงก์

เสนอลิงก์วันและเดือนที่ไม่ควรสร้าง แก้

ไม่ควรสร้างลิงก์บทความวันและเดือน (เช่น 1 มกราคม, 31 ธันวาคม) และบทความปี (เช่น พ.ศ. 2475, พ.ศ. 2559) ยกเว้นวันหรือปีที่ลิงก์มีความเชื่อมโยงกับหัวเรื่องของบทความที่ลิงก์อย่างสำคัญ นอกเหนือจากความเชื่อมโยงของวันที่นั้นเอง เพื่อให้การสร้างลิงก์เสริมความเข้าใจเกี่ยวกับหัวเรื่องของผู้อ่าน ตัวอย่างเช่น

ทว่า ในบทความซึ่งโดยเนื้อหาเกี่ยวกับเวลาอยู่แล้ว (พ.ศ. 2310, มกราคมและคริสต์ทศวรรษ 1940) ลิงก์ไปบทความวันและเดือน เดือนและปี หรือบทความปีได้ --Horus | พูดคุย 14:51, 22 มกราคม 2559 (ICT)

การบังคับใช้ แก้

เสนอให้สร้างตัวกรองห้ามลิงก์ที่ไม่ควรสร้างตามหน้าคู่มือ โดยเฉพาะพวกวัน วันที่ เดือน ปี (เช่น วันเสาร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560) เพราะทุกวันนี้ การตามแก้ไขเรื่องดังกล่าว ไม่ว่าจะด้วยมือหรือด้วยบอต เป็นงานที่ล้มเหลว เอาออกแล้วก็โดนเอากลับเข้ามาใหม่เรื่อย ๆ วนลูปอยู่อย่างนี้ เปลืองแรงงานและเวลา ดังนั้น เพื่อลดภาระงาน และเพื่อความเป็นระเบียบเดียวกัน (uniformity) ของสารานุกรม ควรนำตัวกรองมาบังคับใช้รูปแบบ เพราะเป็นวิธีการที่เบาที่สุด (และน่าจะง่ายที่สุดด้วย)

ในการนี้ อาจใช้ตัวกรองรวมถึงเรื่องเครื่องหมายวรรคตอนต่าง ๆ ตาม วิกิพีเดีย:คู่มือการเขียน (เช่น การเว้นวรรคสำหรับไม้ยมก) ด้วยก็ได้

--YURi (พูดคุย) 17:23, 13 กุมภาพันธ์ 2561 (ICT)

  • เริ่มทดสอบ [1] ตอนนี้อยู่ระหว่างทดสอบดูว่าตัวกรองสามารถดักจับได้หรือไม่ รวมทั้งเกิดข้อผิดพลาดใดหรือไม่ --Horus (พูดคุย) 19:46, 4 มีนาคม 2561 (ICT)
กลับไปที่หน้าโครงการ "คู่มือการเขียน/การสร้างลิงก์"