นี่คือหน้าพูดคุยหลัก หากท่านใดต้องการจะสอบถาม หรือ แจ้งสามารถ เพิ่มหัวข้อที่ต้องการพูดคุยได้ในหน้านี้เลยครับ :D ผมจะรีบตอบให้เร็วที่สุด

Share your experience and feedback as a Wikimedian in this global survey แก้ไข

WMF Surveys, 01:18, 30 มีนาคม 2561 (ICT)

Reminder: Share your feedback in this Wikimedia survey แก้ไข

WMF Surveys, 08:17, 13 เมษายน 2561 (ICT)

Your feedback matters: Final reminder to take the global Wikimedia survey แก้ไข

WMF Surveys, 07:26, 20 เมษายน 2561 (ICT)