Introแก้ไข

จริงก็รู้จักวิกิพีเดียมาได้นานแล้ว แต่พอมาวันนึงเราอยากทำอะไรให้เป็นตัวเป็นตนกับเขาบ้าง...
เป็นแต่สูบเขาอย่างเดียวก็ไม่ดีจริงมั้ยก็เลยต้องออกมาแบ่งปัญกันบ้าง, ถึงจะใช้ไม่ค่อยเป็นก็เถอะก็เลยทำไปลองไป
ตอนจะเขียนบทความครั้งแรกก็เจอข้อความว่า "หากต้องการทดสอบ กรุณาใช้ กระบะทราย"
ผมก็ลองคลิกเข้าไปดูปลากฏว่าเข้าไม่ได้... ผมก็เลยต้องลองในบทความที่จะนี่แหละ แล้วเอาของคนอื่นมาเปรียบเทียบ
ต้อนนี้ก็ยังไม่ไปถึงไหนเลยแต่ยังไงก็ สู้ๆ!!!