ที่คุณเข้าไปแก้ไขนามพระชนกของพระนางเจ้าสุวัทนาฯ จาก พระยาอภัยภูเบศร (เลื่อม อภัยวงศ์) เป็น "เจ้าพระยา" อภัยภูเบศร (เลื่อม อภัยวงศ์) นั้น ผมขอชี้แจงว่าผิดนะครับ

เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กับ พระยาอภัยภูเบศร เป็นคนละคนกัน

เจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม อภัยวงศ์) เป็นบิดาของ พระยาอภัยภูเบศร (เลื่อม อภัยวงศ์)ครับ