$แก้ไข

รบกวนแปล $ เป็นไทยด้วยครับ --Potapt (พูดคุย) 00:07, 10 พฤษภาคม 2560 (+07)