ความย่อประกอบการแก้ไขแก้ไข

โปรดพิมพ์ความย่อให้ผู้อื่นเข้าใจได้ครับ เพราะการที่พิมพ์ชื่อ "โยฮันเนิส เก็นส์ไฟลช์ ซัวร์ ลาเดิน ซุม กูเทินแบร์ค" ไม่ได้ทำให้คนที่เข้ามาดูทราบว่าคุณไปแก้ไขว่าอย่างไร -- Just Sayori OK? (have a chat) 23:26, 14 เมษายน 2564 (+07)