ศัพท์ แก้

สวัสดีค่ะ มาบอกว่า

  1. "ชนมชีพ" สะกดแบบนี้ค่ะ เป็นคำสมาส (ไม่ใช่ "ชนม์ชีพ")
  2. "สวรรคต" ไม่ต้องใส่ "ทรง" นำหน้า (เป็น "ทรงสวรรคต") อีก เพราะเป็นราชาศัพท์อยู่แล้ว
  3. คำอื่น ๆ ที่เป็นราชาศัพท์อยู่แล้วก็เช่นกัน ไม่ใช่ต้องใส่ "ทรง" นำหน้าอีก เช่น "ทอดพระเนตร" (ไม่ใช่ "ทรงทอดพระเนตร"), "เสวย" (ไม่ใช่ "ทรงเสวย"), "เสด็จ" (ไม่ใช่ "ทรงเสด็จ") ฯลฯ

--YURi (พูดคุย) 10:14, 30 สิงหาคม 2559 (ICT)