อ้างอิงแก้ไข

ในหน้า บุคคลที่เสียชีวิตในปี พ.ศ. 2565 จะลบแหล่งอ้างอิงออกทำไมครับ --kaoavi ピンク (คุย) 06:56, 22 เมษายน 2565 (+07)