คุยกับผู้ใช้:นคเรศ/กรุ 5

การอภิปรายที่ยังไม่จบ

เลือกตั้ง คอต.

ขณะนี้เป็นช่วงเลือกผู้สมัครเลือกตั้งอนุญาโตตุลาการ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถอ่านคำแถลงและเลือกผู้สมัครได้ในหน้านี้ --Taweethaも (พูดคุย) 11:42, 22 ธันวาคม 2556 (ICT)

กลับไปที่หน้าผู้ใช้ของ "นคเรศ/กรุ 5"