คุณากร ปรีชาชนะชัย

คุณากร ปรีชาชนะชัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์ เขต 3 สังกัดพรรคเพื่อไทย[1]

คุณากร ปรีชาชนะชัย
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์ เขต 3
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
3 กรกฎาคม 2554
นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2524 (38 ปี)
จังหวัดสุรินทร์ ประเทศไทย
พรรคการเมือง เพื่อไทย
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

คุณากร ปรีชาชนะชัย มีชื่อเล่นว่า เจียง เกิดเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2524 เป็นบุตรชายของนายสรรพกิจ ปรีชาชนะชัย อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสุรินทร์ กับนางดวงใจ ปรีชาชนะชัย สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสุรวิทยาคาร และศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปริญญาโทจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (Nida)

เข้าสู่การเมืองแก้ไข

คุณากร เข้าสู่วงการการเมืองต่อเนื่องจากนายสรรพกิจ ปรีชาชนะชัย โดยลงสมัครครั้งแรกในเขตเลือกตั้งอำเภอชุมพลบุรี อำเภอท่าตูม อำเภอรัตนบุรี (เฉพาะตำบลกุดขาคีม) และได้รับคะแนนเสียงชนะนายสุริยะ ร่วมพัฒนา สังกัดพรรคภูมิใจไทย ส.ส.เจ้าของพื้นที่เดิม

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

รางวัลแก้ไข

  • รางวัลสิงห์ฆเณศ สาขาผู้เป็นแบบอย่างสังคมยอดเยี่ยมแห่งปี ประจำปี 2559

อ้างอิงแก้ไข