คุณชายธราธร (ละครโทรทัศน์)

คุณชายธราธร
ประเภทละครโทรทัศน์
เขียนโดยณารา
บทโดยณัฐิยา ศิรกรวิไล
กำกับโดยกฤษณ์ ศุกระมงคล
ผู้กำกับศิลป์อัคร จันทรา
เจษฎา จันทรา
แสดงนำวรินทร ปัญหกาญจน์
รณิดา เตชสิทธิ์
สุริยนต์ อรุณวัฒนกูล
ณัฐวรา วงศ์วาสนา
ดนตรีแก่นเรื่องเปิดรักแท้อยู่เหนือกาลเวลาป็อบ ปองกูล
ดนตรีแก่นเรื่องปิดลมหายใจเท่านั้นที่รู้พีระพัฒน์ เถรว่อง
ประเทศแหล่งกำเนิดไทย ประเทศไทย
ภาษาต้นฉบับไทย ภาษาไทย
จำนวนฤดูกาล1
จำนวนตอน10 ตอน
การผลิต
ผู้อำนวยการสร้างยศสินี ณ นคร
ผู้ลำดับภาพถกล เกตุเกยูร
เอ แอนด์ อาร์ โปรดักชั่น
ความยาวตอนศุกร์–อาทิตย์, 20.15–22.45 น.
(ประมาณ 150 นาที)
บริษัทผู้ผลิตบริษัท เมคเกอร์ วาย กรุ๊ป จำกัด
ออกอากาศ
เครือข่ายสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
ออกอากาศ15 มีนาคม พ.ศ. 2556 –
5 เมษายน พ.ศ. 2556
การแสดงที่เกี่ยวข้อง
สุภาพบุรุษจุฑาเทพ
ดวงใจเทวพรหม ตอน ดุจอัปสร

เรื่องย่อ

แก้

สิงห์หนึ่ง คุณชายธราธร พี่ชายใหญ่ผู้รับภาระดูแลน้อง ๆ ทั้งสี่หลังสิ้นท่านพ่อกับหม่อมแม่ พร้อมแบกรับสัญญาคู่หมายระหว่างราชสกุล เขามุ่งมั่นในงานสำรวจโบราณสถานอย่างจริงจังโดยหารู้ไม่ว่า งานครั้งนี้นอกจากจะสำรวจบูรณะโบราณสถานแล้ว ยังเป็นการค้นหาหัวใจของตัวเองอีกด้วย พบกับความรักระหว่างชายหญิงที่ซ่อนความรู้สึกดี ๆ ต่อกันมาตั้งแต่เด็กจนเติบใหญ่ เรื่องรักเกิดขึ้นท่ามกลางเหตุการณ์โจรกรรมโบราณวัตถุ และนั่นทำให้ทั้งสองได้พิสูจน์หัวใจตนเอง

นักแสดง

แก้
ปี พ.ศ. 2556
สถานีออกอากาศ ช่อง 3
ผู้จัดละคร ยศสินี ณ นคร
บทโทรทัศน์ ณัฐิยา ศิรกรวิไล
ผู้กำกับการแสดง กฤษณ์ ศุกระมงคล
นักแสดงหลัก
หม่อมราชวงศ์ธราธร จุฑาเทพ (คุณชายใหญ่) วรินทร ปัญหกาญจน์
หม่อมหลวงระวีรำไพ สวัสดิ์วาส (คุณมะปราง) / ตะวัน (ตอนปลอมตัวเป็นผู้ชาย) รณิดา เตชสิทธิ์
อาจารย์ชินกร วณิชย์มั่นคง สุริยนต์ อรุณวัฒนกูล
หม่อมหลวงเกษรา เทวพรหม (คุณเกษ) / ก้องเกียรติ (ตอนปลอมตัวเป็นผู้ชาย) ณัฐวรา วงศ์วาสนา
นักแสดงรอง
หม่อมราชวงศ์ปวรรุจ จุฑาเทพ (คุณชายรุจ) ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ
นายแพทย์ หม่อมราชวงศ์พุฒิภัทร จุฑาเทพ (คุณชายภัทร / คุณชายหมอ) จิรายุ ตั้งศรีสุข
หม่อมราชวงศ์รัชชานนท์ จุฑาเทพ (คุณชายเล็ก) ธนิน มนูญศิลป์
เรืออากาศตรี หม่อมราชวงศ์รณพีร์ จุฑาเทพ (คุณชายพีร์) เจมส์ มาร์
นักแสดงสมทบ
หม่อมราชวงศ์อาทิตยรังสี สวัสดิ์วาส (คุณชายอาทิตย์) ทูน หิรัญทรัพย์
หม่อมเอียด จุฑาเทพ ณ อยุธยา (หม่อมย่าเอียด) จารุวรรณ ปัญโญภาส
คุณอ่อน / คุณย่าอ่อน ดวงตา ตุงคะมณี
หม่อมราชวงศ์เทวพันธ์ เทวพรหม (คุณชายเทวพันธ์) ดิลก ทองวัฒนา
หม่อมหลวงมารตี เทวพรหม (คุณมารตี) โชติกา วงศ์วิลาศ
หม่อมหลวงวิไลรัมภา เทวพรหม (คุณรัมภา) เอสเธอร์ สุปรีย์ลีลา
คุณหญิงกัลยา สวัสดิ์วาส ณ อยุธยา สุปราณี เจริญผล
เซอร์เอ็ดเวิร์ด ซัมเมอร์เซ็ต โอลิเวอร์ พูพาร์ท
พรานอ่อนศรี ประสาท ทองอร่าม
อีริค กิจเกษม แมคแฟดเดน
พรานสม ปราปต์ปฎล สุวรรณบาง
อุดม เฉลิมพล ทิฆัมพรธีรวงศ์
มานะ ปราโมทย์ เทียนชัยเกิดศิลป์
ปิติ ธิติพันธ์ สุริยาวิชญ์
มานิต ตรีพล พรมสุวรรณ
แทน วีระชัย หัตถโกวิท
ยาย รุ่งกานดา เบญจมาภรณ์
โสภิตา สวกร ติยะสวัสดิ์กุล
ดาราฉาย ปัญพร ศรีสวัสดิ์
แย้ม นริสา พรหมสุภา
ถนอม กล้วย เชิญยิ้ม
แหวว อุษณีย์ พึ่งป่า
สมศรี ณัฐนี สิทธิสมาน
แจ๋ว อังคณา แซ่หลี
นักแสดงรับเชิญ
หม่อมเจ้าวิชชากร จุฑาเทพ (ท่านชายวิช) ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี
หม่อมราชวงศ์อุบลวรรณ จุฑาเทพ (คุณหญิงอุบล) จินตหรา สุขพัฒน์
หม่อมหยก จุฑาเทพ ณ อยุธยา ปิยวดี มาลีนนท์
หม่อมช้องนาง จุฑาเทพ ณ อยุธยา จริยา แอนโฟเน่
อุบล รุจิรา ช่วยเกื้อ
ดาราราย ไปรมา รัชตะ
โสภี รัดเกล้า อามระดิษ
ชม้อย วสันต์ อุตตมะโยธิน
อาป๊า (บิดาของอาจารย์ชินกร) ปริญญ์ วิกรานต์
อาม้า (มารดาของอาจารย์ชินกร) วราพรรณ หงุ่ยตระกูล
หม่อมราชวงศ์ธราธร จุฑาเทพ (คุณชายใหญ่) (วัยเด็ก) ด.ช.ณัฐวินท์ สุทธิประสิทธิ์
หม่อมราชวงศ์ปวรรุจ จุฑาเทพ (คุณชายรุจ) (วัยเด็ก) ด.ช.กันตพงศ์ เหลืองเจริญกิจ
หม่อมราชวงศ์พุฒิภัทร จุฑาเทพ (คุณชายภัทร) (วัยเด็ก) ด.ช.กรพิพัฒน์ กฤษณทรัพย์
หม่อมราชวงศ์รัชชานนท์ จุฑาเทพ (คุณชายเล็ก) (วัยเด็ก) ด.ช.คมกฤษ แสนศรี
หม่อมราชวงศ์รณพีร์ จุฑาเทพ (คุณชายพีร์) (วัยเด็ก) ด.ช.อันดา อินทฤทธิ์
หม่อมหลวงระวีรำไพ สวัสดิ์วาส (คุณมะปราง) (วัยเด็ก) ด.ญ.นภัสธนันท์ นิมจิรวัฒน์

เพลงประกอบละคร

แก้
  1. เพลง รักแท้อยู่เหนือกาลเวลา ขับร้องโดย ป๊อป ปองกูล สืบซึ้ง
  2. เพลง ลมหายใจเท่านั้นที่รู้ ขับร้องโดย บี พีระพัฒน์ เถรว่อง
  3. เพลง เก็บรัก ขับร้องโดย แนน วาทิยา รวยนิรัตน์