คุณจำเนียน เป็นรายการเกมโชว์ที่เกี่ยวข้องกับข่าวและข้อมูลในอดีต ผลิตโดย เอ็กแซ็กท์-ซีเนริโอ และ GMM Media โดยผู้ดำเนินรายการคือ กนิษฐ์ สารสิน ออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2546 และสิ้นสุดออกอากาศเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2547 โดยออกอากาศทางช่อง 5 ทุกวันเสาร์ เวลา 19.00 - 20.00 น.

คุณจำเนียน
ประเภทเกมโชว์
พัฒนาโดยเอ็กแซ็กท์-ซีเนริโอ
GMM Media
เสนอโดยกนิษฐ์ สารสิน
ดนตรีเปิด"คุณจำเนียน" โดย อานนท์ สายแสงจันทร์ (ปู แบล็คเฮด)
ประเทศแหล่งกำเนิดไทย ประเทศไทย
ภาษาต้นฉบับไทย ไทย
จำนวนตอน64
การผลิต
ความยาวตอน60 นาที
การแพร่ภาพ
เครือข่าย/ช่องสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
การออกอากาศแรก4/10/2546 – 25/12/2547

การออกอากาศแก้ไข

ออกอากาศทางช่อง 5 ทุกวันเสาร์ เวลา 19.00 - 20.00 น. ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2546 - 25 ธันวาคม 2547

ปีที่ออกอากาศ ระยะเวลาออกอากาศ
พ.ศ. 2546 4 ตุลาคม - 27 ธันวาคม พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2547 3 มกราคม - 25 ธันวาคม พ.ศ. 2547

รูปแบบการแข่งขันแก้ไข

ในการแข่งขันของคุณจำเนียนรูปแบบการแข่งขันจะมี 3 รอบด้วยกันโดยรอบแรกเป็นรอบคัดเลือกโดยแบ่งเป็น 2 คู่ซึ่งกติกาจะเป็นคำถามจากภาพในอดีตซึ่งคำถามในแต่ละภาพจะมีอยู่ 5 ภาพด้วยกัน และในแต่ละภาพมีการระบุวันที่เกิดเหตุการณ์นั้น โดยภาพแรกผู้เข้าแข่งขันต้องกดไฟและถ้าตอบถูกภาพต่อไปจะได้เล่น ซึ่งผู้เล่นสามารถเลือกได้ว่าจะเล่นก่อนหรือเล่นหลังซึ่งภาพที่ 2 ถึง 5 จะมีคำตอบถึง 3 คำตอบด้วยกันซึ่งถ้าตอบถูกจะได้ทายภาพต่อไปเรื่อยๆ จนถึงภาพสุดท้ายแต่เมื่อตอบผิดผู้เข้าแข่งขันอีกคนจะต้องตอบโดยถ้าตอบถูกจะสามารถทายภาพต่อไปได้เช่นกัน แต่เมื่อตอบผิดผู้เข้าแข่งขันอีกคนมีสิทธิ์เล่นต่ออีกครั้ง ผู้เข้าแข่งขันคนใดตอบถูกในภาพสุดท้ายจะให้เข้าไปเล่นในรอบตัดสิน

รอบตัดสินแก้ไข

ผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านการแข่งขันในรอบแรกจะต้องเล่นเกมในรอบตัดสิน โดยจะมีพาดหัวข่าวหรือภาพข่าวขึ้นมาปรากฏบนหน้าจอ หลังจากนั้นผู้เข้าแข่งขันจะต้องทายว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในปีใด โดยที่พิธีกรจะใบ้ว่า ปีที่ทายมานั้นเกิดก่อนหรือเกิดหลังปีที่เหตุการณ์นั้นเกิด ผู้ที่ทายปีได้ถูกต้องมีสิทธิ์ที่จะได้เล่นก่อน หลังจากนั้นจะมีการเปิดภาพบนหน้าจอทั้งสามหน้าจอ ซึ่งผู้ที่ทายปีได้ถูกต้องมีสิทธิ์ที่จะเลือกเป็นคนที่หาคำตอบหรือคนที่จะตั้งเวลา เมื่อเลือกแล้ว อีกฝ่ายหนึ่งจะเป็นอีกตำแหน่งหนึ่งทันที หลังจากนั้นจะเลือกภาพในการเล่น โดยภาพที่เลือกมานั้น จะปูเรื่องราวด้วยวีทีอาร์พร้อมเสียงบรรยายเพื่อให้ทราบเหตุการณ์ในขณะนั้น เมื่อวีทีอาร์จบลง จะต่อด้วยคำถามทันทีซึ่งจะถามว่า "เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ เกิดขึ้นเมื่อใด" โดยผู้ที่ตั้งเวลาจะต้องเดาวันที่เกิดเหตุการณ์นั้น พิธีกรจะเฉลยว่าวันที่เกิดเหตุการณ์นั้นตรงตามที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ หากไม่ตรง ผู้ที่หาคำตอบจะต้องทายว่า เหตุการณ์นั้นเกิดก่อนหรือเกิดหลังวันที่ผู้ตั้งเวลาได้ทายไว้ เมื่อทายเสร็จ พิธีกรจะเฉลยวันที่แท้จริงออกมา หากผู้หาคำตอบทายถูกจะได้คะแนนไป แต่ถ้าทายผิด คะแนนจะเป็นของผู้ตั้งเวลาโดยทันที แล้วหลังจากนั้นจะผลัดหน้าที่ในการแข่งขันจนถึงภาพที่สาม ใครที่ชนะสองในสามภาพก่อน (ได้ 2 คะแนนก่อน) จะได้เป็นคุณจำเนียนในสัปดาห์นั้นและเข้าสู่รอบแจ็คพ็อตคุณจำเนียน นอกจากนี้ ยังจะได้ไปเล่นรอบหาเจ้าจำเนียน เมื่อครบ 4 คน(ยกเว้นรอบชิง1,000,000 เล่นห้าภาพใครทำ3ใน5จะเป็นผู้ชนะ)

ตั้งแต่เทปที่46เป็นต้นไป คนที่เข้ารอบคนแรกจะต้องเลือกว่าหาคำตอบหรือตั้งเวลา เมื่อเลือกแล้ว อีกฝ่ายหนึ่งจะเป็นอีกตำแหน่งหนึ่งทันที หลังจากนั้นจะเลือกภาพในการเล่น โดยภาพที่เลือกมานั้น จะปูเรื่องราวด้วยวีทีอาร์พร้อมเสียงบรรยายเพื่อให้ทราบเหตุการณ์ในขณะนั้น เมื่อวีทีอาร์จบลง จะต่อด้วยคำถามทันทีซึ่งจะถามว่า "เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ เกิดขึ้นเมื่อใด" โดยผู้ที่ตั้งเวลาจะต้องเดาวันที่เกิดเหตุการณ์นั้น พิธีกรจะเฉลยว่าวันที่เกิดเหตุการณ์นั้นตรงตามที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ หากไม่ตรง ผู้ที่หาคำตอบจะต้องทายว่า เหตุการณ์นั้นเกิดก่อนหรือเกิดหลังวันที่ผู้ตั้งเวลาได้ทายไว้ เมื่อทายเสร็จ พิธีกรจะเฉลยวันที่แท้จริงออกมา หากผู้หาคำตอบทายถูกจะได้คะแนนไป แต่ถ้าทายผิด คะแนนจะเป็นของผู้ตั้งเวลาโดยทันที แล้วหลังจากนั้นจะผลัดหน้าที่ในการแข่งขันจนถึงภาพสุดท้ายใครที่ชนะสามในห้าภาพ จะได้เป็นคุณจำเนียนในสัปดาห์นั้น

รอบแจ็คพ็อตคุณจำเนียนแก้ไข

รูปแบบที่ 1 เป็นการตั้งเวลาให้ตรงกับเหตุกา­รณ์ในภาพที่เป็นคำถาม โดยจะมีตัวช่วยก็คือ จำนวนวันที่สามารถคลาดเคลื่อนเก­ิดก่อนหรือหลังในวันที่ที่ผู้เข­้าแข่งขันตอบมา โดยจะมี 10, 15, 30, 45 และ 90 วัน (ในภายหลังเปลี่ยนเป็น 30, 45, 90 และ 180 วัน) ถ้าวันที่จริงอยู่ในวันที่ที่สา­มารถคลาดเคลื่อนจากวันที่ที่ผู้­ผู้เข้าแข่งขันตอบมา รับ 100,000 บาทไปเลย ถ้าวันที่จริงเลยวันที่ที่คลาดเ­คลื่อนมากไปกว่านี้ รับไปแค่ 10,000 บาท

รูปแบบที่ 2 จะมีภาพที่ทางรายการได้กำหนดไว้หนึ่งภาพ ซึ่งภาพนั้นได้กำหนดคำจำ(คำหลัก)ที่เกี่ยวข้องกับภาพนั้นไว้แล้ว ซึ่งผู้ที่เข้ารอบแจ็คพ็อตจะต้องเลือกจอภาพที่มีจำนวนคำจำให้ทายก่อนทั้งหมด 5 จอ ซึ่งจะมีคำจำ 3 คำจำ 1 จอ , 4 คำจำ 2 จอ และ 5 คำจำ 2 จอ และหลังจากนั้นจะเฉลยคำจำทั้งหมดซึ่งคำจำทั้งหมดนี้เฉพาะผู้ชมทางบ้านเท่านั้นที่มีสิทธิ์ได้เห็น ทีมงานจะจับเวลา 45 วินาที เพื่อให้พูดเรื่องราวที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับภาพนั้นให้มากที่สุด ถ้าคำพูดใดที่พูดออกมาแล้วตรงกับคำจำของทางทีมงานที่ได้กำหนดไว้ จะได้คำจำละ 5,000 บาท แต่ถ้าพูดตรงกับคำจำที่กำหนดมาทั้งหมด เช่น เลือกได้คำจำสามคำ แล้วพูดตรงกันทั้งหมดสามคำ จะได้รับแจ็คพ็อตจากทางรายการ 100,000 บาท ซึ่งผู้ที่ได้เป็นคุณจำเนียนในสัปดาห์นั้น จะได้เข้าไปเล่นในรอบหาเจ้าจำเนียน(สุดยอดคุณจำเนียนในเดือนนั้น) เมื่อได้คุณจำเนียนในเดือนนั้นครบสี่คนพอดี

รอบหาเจ้าจำเนียนแก้ไข

ในรอบนี้จะมีกติกาแบบเดียวกับการหาคุณจำเนียนในแต่ละสัปดาห์ตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบสุดท้าย และในรอบแจ็คพ็อตได้เปลี่ยนจากเงินสดเป็นรถกระบะมาสด้า ไฟท์เตอร์ (รุ่นปัจจุบันเป็นมาสด้า BT-50) ซึ่งมอบโดยบริษัท มาสด้า เซลล์ (ประเทศไทย)จำกัด ผู้สนับสนุน และรอบนี้จะจัดขึ้นเมื่อทางรายการได้คุณจำเนียนในแต่ละสัปดาห์ครบสี่คนพอดี