คาร์โล อัลเลกรี

คาร์โล อัลเลกรี (อิตาลี: Carlo Allegri; 1862-1938) วิศวกรชาวอิตาลีที่ทำงานอย่างยาวนานใน ประเทศสยาม (ปัจจุบันคือ ประเทศไทย) ระหว่างช่วงเปลี่ยนผ่านจาก คริสต์ศตวรรษที่ 19 เป็น คริสต์ศตวรรษที่ 20 เขารับราชการในราชสำนักของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) มากกว่า 20 ปี เมื่อเขาได้รับตำแหน่ง นายช่างกลใหญ่ หรือ หัวหน้าวิศวกรใน กรมโยธาธิการ เขาคุมการก่อสร้างสะพานและถนนหลายแห่งในประเทศ และร่วมสร้างอาคารมากมายอาทิ พระที่นั่งอนันตสมาคม[1]

คาร์โล อัลเลกรี
เกิดค.ศ. 1862
เสียชีวิตค.ศ. 1938
สัญชาติอิตาเลียน
อาชีพวิศวกร สถาปนิก
บุตร3 (หญิง 1 ชาย 2)
ผลงานสำคัญพระที่นั่งอนันตสมาคม
สะพานผ่านฟ้าลีลาศ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ประวัติ แก้

ใน ค.ศ. 1889 (หรือตรงกับ พ.ศ. 2432) เขาออกจากมหาวิทยาลัยและเดินทางไปยัง สยาม เพื่อเข้าทำงานกับ กรัสซี บราเดอร์ส [2] บริษัทก่อสร้างในสยาม ต่อมาราชสำนักสยามได้ว่าจ้างเขาให้ช่วยสร้างพระราชวังและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ทำให้เขาเป็นวิศวกรชาวต่างชาติคนแรกในอุตสาหกรรมการก่อสร้างของไทย ใน ค.ศ. 1893 (หรือตรงกับ พ.ศ. 2436) เขากลายเป็นนายช่างกลใหญ่หรือหัวหน้าวิศวกรของกรมโยธาธิการ และได้ว่าจ้างทีมงานชาวอิตาเลียนอีก 35 คน[3]

ต่อมาในวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2456 นายอัลเลกรีได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา กรมทาง[4]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

  1. Peleggi, Maurizio (2002). Lords of things : the fashioning of the Siamese monarchy's modern image. Honolulu, Hawaii: University of Hawaii Press. ISBN 9780824825584.
  2. Fabbri, Fabio. "Carlo Allegri(1862-1938 Engineer, Italian)". สืบค้นเมื่อ 31 August 2012.
  3. Vilma Fasoli and Francesca B. Filippi (2014). "The penetration of Italian professionals in the context of the Siamese modernization". ABE Journal (5). doi:10.4000/abe.841. สืบค้นเมื่อ December 1, 2014.
  4. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งอธิบดีและที่ปรึกษากรมทาง
  5. พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  6. พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  7. พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์